15.Srpen 2007,01:40
I. Túha


Prvým faktorom na úspešný rituál je túha, prianie (pokušenie, motivácia alebo citové presvedčenie).
Ak netúžite po želanom výsledku, neodporúèam obrad vôbec konať. Nemôžete získať prax v čarovaní.
Čarodejník tiež nemôže konať triky (Napríklad pohybovanie neživých predmetov) bez toho, aby cítil silnú emočnú potrebu.
Satanská mágia nehladá uspokojenie v predvádzaní magických trikov, z toho dôvodu je predvádzanie sa absolútne zbytočné.
Satanista koná rituál, aby dosiahol naplnenie svojích túžieb a nikdy bynestrácal čas na zbytočnosti ako skotúlanie ceruzky zo stola a iné..
Iba pre porovnanie: Množstvo energie potrebnej k levitácii čajovejšálky by postačilo k vsugerovaniu nejakej myšlienky skupine ľudívzdialenej pol sveta, aby konali v súlade s Vašim prianím.
Samozrejme takéto činy by určite veľa ľudí označilo iba za "lacné triky".
Preto satanista nemrhá energiu na takéto činy, ale radšej si ju šetrí a na prevažne vizuálne činy používa pomôcky.
Túhu nemôžete v žiadnom prípade potláčať pri rituále.II. Načasovanie


Zvolenie správneho načasovania rozhoduje o úspechu alebo neúspechu satanskej mágie výraznou mierov.
Najvhodnejšia chvíľa na zoslanie kliatby alebo kúzla, očarovania alebozariekavania je vtedy, keď je objekt vo stave najväčšej receptivty.
Vnímavosť k vôli čarodeja je najvyššia, keď je príjemca pokiaľ možno najpasívnejší.
Bez ohladu na silu svojej vôle je samozrejme dosť pasívny, keď spí.
Takéto chvíle sú preto najvhodnejšie k vyslaniu Vašej magickej energie.
Existujú určité obdobia spánkového cyklu, keď je spáč vnímavejší k vonkajším vplyvom.
Človek, ktorý je normálne unavený po celodennej práci bude spať ako drevo, kým si telo a mozog neodpočinú.
Obdobie hlbokého spánku trvá obvykle od 4 po 6 hodín, potom jevystriedané obdobím snívania, ktoré trvá 2 až 3 hodiny, eventuálne aždo prebudenia.
Práve v období snenia je mozog najvnímavejší k okolným alebo nevedomým vplyvom.
Predpokladajme, že čarodejník chce vyslať kliatbu na niekoho, kdo chodí spať obvykle v 11 hodín večer a vstáva o 7mej ráno.
Najvhodnejšia doba pre prevedenie rituálu je teda okolo 5tej hodiny rannej, teda 2 hodiny pred prebudením.
Je dobre zdôrazniť, že čarodej musí byť v tú chvíľu na vrchole svojích síl, lebo slúži ako vysielač.
Pri prebudení sa zjavujú myšlienky ovplyvnené práve snením.
Ale ten, kto sa riadi myšlienkami, o ktorých nič nevie, je zámerne vedený do situácií, ktoré sa budú neskôr vysvetlovať ako osud, vôľa božia alebo nešťastie.
Ak je objektom Vášho zariekavania žena, nezabúdajte na význammenštruačného cyklu. Priemerná žena je sexuálne najprístupnejšia tesnepred a po perióde, preto čarodej považuje čas spánku v týchto dňoch zanajvhodnejšie obdobie pre vštepovanie myšlienok alebo motiváciísexuálnej povahy.
Čarodejnice majú k dispozícii ďaleko väčšie časové rozpätie, kedy môžu vysielať svoje kúzla na žiadúceho muža.
Sexuálny pud je u mužou ďaleko stálejší ako u žien (okrem výnimiek), preto nieje presné načasovanie na deň dôležité.
Asi si kladiete otázku: "Dá sa pred čarami brániť?". Odpoveď jejednoduchá: samozrejme áno, no nesmiete nikdy spať, oddávať sa dennémusneniu, musíte stále myslieť na niečo dôležité a nikdy nemôžete maťotvorenú myseľ.III. Predstavitosť


Úspechrituálu je spätý s tvojou fantáziou. Nezamýšlajte sa nad tým, či mátetalent alebo iné tvorivé schopnosti. To nieje dôležité; radšej saspoliehajte na predstavitosť.
Všetko, čo slúži k vystupňovaniu vzrušenia v priebehu ritálu, prispieva k jeho úspechu.
Obrazy a symboly sú mnemotechnickou pomôckou, ktorá šetrí intelekt, fungujúce ako náhražka za niečo reálneho.
S predstavami sa dá manipulovať, je možné ich vyvolať, obmeňovať avytvárať, všetko podľa čarodejovej vôle, produkt imaginácie sa stávavzorcom, vedúcim ku skutočnosti.
Na rituále môžete použiť viaceropomôcok, ktoré Vám poslúžia k úspechu. Nemusíte sa obmedzovať namonotónne veci. Nezabúdajte, že máte aj viac zmyslov ako jeden.IV. Nasmerovanie


Jednov z najviac obchádzanou okolnosťou je nahromaždenie sily a jej následné nasmerovanie k uspokojivým výsledkom.
Ak sa na situáciu, na ktorej má byť založený Váš rituál, budetesťažovať alebo o nej stále hovoriť, môžete si byť istý, že prílišrozptýlite a rozriedite to, čo má byť rituálne nasmerovanou silou.
Hneď ak vznikla túha dostatočne silná, aby bolo možné siahnuť pomagických silách, je treba podniknúť všetko, aby sa tieto prianiasymbolicky ventilovaly pri konaní rituálu, nie pred alebo po ňom!
Zmyslom rituálu je oslobodiť čarodeja od myšlienok, ktoré by ho nakoniec zničili, keby sa nimi zaoberal.V. Faktor rovnováhy


Sfaktorom rovnováhy je treba počítať pri prevádzaní rituálu mágie,týkajúcu sa skôr rituálu túhy a súcitu ako zosielanie klatieb.Predstavuje síce malú, ale mimoriadne dôležitú súčasť rituálu.
Ide proste o to, rozpoznať typ človeka a situácie tak, abyste s použitím mágie dosiahli čo najlepších výsledkov.
Ak Vaše pokusy dosiahnuť svojho cieľa pomocou väèšej či menšej mágieneustále zlyhávajú, zamyslite sa nad tímto: Nestali ste sa obeťounesprávne orientovaného, zbytočného ega, ktoré Vás viedlo, že stezatúžili po niečom alebo niekom, ani by existovala reálna šanca, žetoho dosiahnete? Nejste ako nenadaný človek, ktorý chce, aby obdivovalijeho "nenadaný hlas"? Nejste iba obyčajná, neprítažlivá čarodejnica,ktorá vysiela kúzla, aby polapila nejakú fešácku filmovú hviezdu?Nieste iba primitívny, neohrabaný človek, ktorý túži po zmyselnejmladej striptérke? Ak je tomu tak, naučte sa pracovať s faktoromrovnováhy, inak sa rovno musíte zmieriť s vecnými prehrami!
Schopnosť prispôsobiť svoje túhy svjím možnostiam je veľký dar, len málo ľudí si to dokáže uvedomiť.
Jednou z najväčších zbraní čarodeja(ky) je poznanie seba sama.

MÁGIA JE AKO PRÍRODA SAMA, K DOSIAHNUTIU ÚSPECHU V MÁGII JE TREBA PRACOVAŤ V SÚLADE S PRÍRODOU, NIE PROTI NEJ.
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤