15.Srpen 2007,01:42
Vampírizmus patrí k najviac fascinujúcim variantám satanistickej
mágie. Tento rituál, ktorý je návodom na regulérny vampirický
útok, sa prevádza raz až dvakrát týždenne počas niekoľkých
týždňov či mesiacov až do úplného zničenia obete. Dôležitá je
dobrá imaginácia, pretože obraz obete je v priebehu operácie treba
mať jasne pred očami.
Predstavu možno posilniť fotografiou, prameňom vlasov, kusom odevu
apod. Ako magický oltár môže poslúžiť stôl, ktorý pokryjeme
čiernym sametom alebo hodvábom. (Operátor stojí čelom k západu.)
Na stenu do výšky očí zavesíme obrátený krucifix a pod neho
satanský pentagram. Ak je k dispozici fotografia obete, umiestnime ju
do stredu. Na oltári musia byť dve čierne sviečky, dýka, ľudská
lebka (alebo jej atrapa), zvoniec a kalich naplnený červenou
tekutinou, je ľahostajné či červeným vínom alebo paradajkovým
pretlakom. Tekutina predstavuje krv obete a musí magikovi tiež tak
chutiť. Uprostred oltáru stojí "Čierny plameň". Operáciu je
možné podporiť tiež vhodnou zvukovou kulisou. Operátorov odev musí
byť čiernej farby - buď magické rúcho, alebo iné zvláštne
oblečenie. Na krku je nutné mať zavesený obrátený pentagram. Text
rituálu treba prepísať tak, aby bol čitatelný i pri svetle
sviečok.

Zahájenie

(Zapáľ obe sviečky a takto zazvoň:

6 krát smerom k juhu.
6 krát smerom k východu.
6 krát smerom k severu.

Potom začni s vyvolávaním.)

Invokácia môjho brata démona

In nomine dei nostri Satanas Luciferi excelsi!
Ve jménu Satana a jeho výsosti Lucifera.
Přikazuji mocnostem temnoty a jejich pekelné moci.

(Nakresli dýkou obrátený kríž smerom od vrcholu dolu a zprava
doľava. Zažni Čierny plameň a pokračuj vo vyvolávaní.)

Černý plamen je zažehnut.
Brány pekla jsou dokořán otevřeny a vychází z nich obávaný
démon Yog-Sothoth, aby naplnil svoji vůli v díle Stvoření.
Třeste se, smrtelní blázni, neboť je to můj dvojník, který se
před vámi zjevuje.
Hle!
Jsem bohem včerejška, dneška i zítřka.
Jsem strážcem času a věčnosti.
Jsem roven principu temnoty.
Neomezený. Jedinečný.
Moje moudrost nezná hranic a nepřekonatelná je moje síla.
Moje astrální mise je dokonána.
Moje satanistické poslání je uskutečněno a naplněno.
Volám živly, aby mi sloužily,
a síly Stvoření, aby plnily má přání.
Přijďte a zúčastněte se na díle Stvoření skrze tato slova moci:

(Zamier dýku na kríž a volaj živly.)

Invokácia živlov

Vampýre! Drakulo!
Chápu se moci vampýrů a dávám jí průchod.
Zjev se, Drakulo, abych přijal tvoji podobu a aby ožila má
nejdivočejší a nejdémoničtější vůle.
Aby vzrušující legendy a báje ožily v tvé podobě oživené mojí
imaginací.
Zahal mě rouchem neviditelnosti a skrytosti.
Propůjč mi moc neslyšně se pohybovat v podobě vlka a létat v
podobě netopýra.
Zostři moje zuby, aby hluboko a mocně pronikly do těla mé oběti,
jejíž sytou, čerstvou a teplou krev budu pít.

(Pozdvihni kalich ku krížu, ponor pravý ukazovák do červeného
elixíru, prejdi ním v smere pohybu hodinových ručičiek po okraji
poháru a vykríkni pri tom meno obete.)

Piji z tohoto kalicha, z nádoby života, a lačně polykám podstatu
toho, jehož jméno zní: obeť.

(Vyprázdni kalich do poslednej kvapky.
Teraz invokuj štyri pekelné kniežatá. Pri vyslovení mena každého
z nich nakresli dýkou obrátený pentagram.)

Přijďte, mocná knížata!
Provázejte mne!
Chci pocítit vaši přítomnost!

(Pozri k juhu.) Satane!
(Pozri k východu.) Lucifere!
(Pozri k severu.) Beliale!
(Pozri na oltár.) Leviatane!

Veľké zaklínanie

Vyslyšte temnou duši Dex'o Gehenna, který na zemi vrhá černý
stín!
Slyšte!
Slyšte křik havranů noci.
Svýma nohama, svými tlapami, svými křídly a svými drápy
pronásleduji svoji kořist.
Hledám ji ve všech koutech Universa, kroužím po horkých závitech
pekla.
Hledám tě obeť!
Blížím se k tobě obeť!
Mám tě obeť!
Pohleď na moje tesáky, jimiž ti prokousnu hrdlo!
Hleď, jak moje ostré zuby pronikají tvým masem!
Objímám tě svými mocnými křídly, pevně tě svírám.
Neunikneš mi.
Hluboko do tebe zatínám své drápy.
Lačně piji tvou krev, zuřivě tě celou požírám!
Moje žíly se naplňují novou životní silou.

(Hľaď svojej obeti (jej obrazu) do očí, vztiahni k nej paže a prsty
a s najvyšším vypätím vôle viackrát opakuj nasledujúcu formulu,
až pokiaľ nepocítiš vyčerpanie.)

Piji tvé dny! Piji tvé noci!

(Pokračuj v zaklínaní.)

Stále mocněji a mocněji se projevuji v podobě upíra.
Pohlédni na mne obeť!
Pohlédni na mne svýma vytřeštěnýma očima bez vůle!
Jsi prázdná - zcela jsi mi propadla!
Můj pohled je hluboký jako pekelná propast.
Nedokážeš jej vydržet, vrávoráš a padáš!
Náležíš mi! Zapomněla jsi, kdo jsi!
Tvoje vůle je zlomena!
Jsi mi podřízena, jsi prázdná nádoba bez života!
Posloucháš moje rozkazy a ovládám tě.
Piji tě, vypíjím tě znova a znova, znova a znova a znova a znova,
dokud nevypiji poslední kapku.
Tvá duše, obeť, patří mně.
Si prázdna!

(Pauza)

Vampýr byl, je a bude.
Můj duch bude žít po celou věčnost.
Smrtelníci se mne obávají; právem!
Třeste se před mým hněvem!
Neboť vyslovuji nevýslovná slova moci:

MADARIATZA, TOREZODU!
OADARIATZA OROCAHA ABOAPERI!
TABAORI PERIAZODA ARETABASA!
ADAREPANU CORESATA DOBITZA!
YOLACAME PERIAZODI ARECOAZODIORE, OD QUASABE QOTINUJI!
RIPIRE PAAOTZATA SAGACORE!
UMELA OD PEREDAZODARE CACAREJI AOIVEAE COREMEPETA!
TOREZODU! ZODACARE OD ZODAMERANU,
ASAPETA SIBESI BUTAMONA DAS SUREZODASA TIA BALATANU.
ODO CICALE QAA,
OD OZODAZODAMA PELAPELI IADANAMADA!

Záver

Při mocnostech temnoty, stínu a světla, vracím se zpět do svého
těla.
Jsem připraven udeřit jiné noci.
Do té doby ať zůstane rakev zavřena.

(Zhasni Čierny plameň, zazvoň zvoncom rovnako ako na začiatku, ale v
opačnom poradí).

Tak se staň.

(Zhasni sviečky.)
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤