02.Srpen 2008,20:50
Hitler videl osud národného štátu v konfrontácii a zničení komunizmu navýchode. Bol to boj za získanie životného priestoru pre nadradenúnemeckú rasu na úkor slovanského ľudu Ruska. Hitler bol presvedčený, žetáto mohutná konfrontácia je zásadnou pre budúcnosť sveta, o čom nejdepolemizovať. V roku 1939 zostal celý svet užaslo stáť nad nacisticko –sovietskym paktom, spojením dvoch ideológii, stojacich doteraz vpriamej a smrtiacej opozícií. Hitlerovi dal pakt volnú ruku k zničeniu Poľska, voľnosť k boji na západe bez hrozby vojny na dvoch frontoch.Stalinovi poskytol ilúziu bezpečia. V Hitlerovej vojenskej schéme avojenskom klamstve bol manévrom na získanie času. Všetky vojenské udalosti od roku 1939 boli časťou väčšieho plánu: invázie na zničenie Ruska. Všetky ťaženia boli koncipované s týmto cieľom. Zrušenie inváziedo Británie bolo dôsledkom upriamovania sa Hitlera na východ. Príbehvojny v roku 1941 je príbehom rozptyľovania a odchýlok od Hitlerovho veľkého plánu. Po celý rok 1941 zoskupovalo Nemecko na hranici soSovietskym zväzom ohromné vojsko. Zmena ohniska úsilia znamenala zníženie tlaku na všetkých ostatných frontoch, keď sa lietadla, tanky,vojaci a predovšetkým Hitlerova pozornosť obracala na východ. Keď Stalin kontroloval svoje ozbrojené sily veril, že jeho ríša je vbezpečí. Jeho vojsko vyzeralo ohromné a silné. Malo najväčší počettankov na svete. Bolo silnejšie ako potenciálny nepriateľ. Sovietivtedy sále verili, že Hitler dodrží slovo. Stalinove predvojnovédemonštračné procesy a čistky, jeho paranoja, ktorá ho nútilaeliminovať každého koho považoval za disidenta, spôsobili smrť mnohodobrých dôstojníkov a naplnili armádu mužmi, ktorí sa báli ukázaťnezávislé myslenie a iniciatívu. Ruské vojsko bolo kvôli zaisteniuspoľahlivosti a lojalite vojakov ku komunizmu obsadené politickýmikomisármi. Stalin bol posadnutí územnými ziskami a rozmiestnil svojeohromné ozbrojené sily tak aby zaistil, že nestratí oblasti získané vPoľsku. Proti všetkej vojenskej logike rozmiestnil svoju armádu pocelej východnej hranici, tak aby zaistil každú krivku, každú zákrutučiary na mape, miesto toho aby bral do úvahy prirodzené výhody terénualebo obranu hlbšie v území. V júny 1941 už bolo jasné že vojnaprichádza. Britská rozviedka Rusko varovala že nemecké sily sapresúvajú na východ, a že sa pri nemecko – ruskej hranici zhromaždiloviac ako 3,5 milióna nemeckých vojakov, 3350 tankov a 2000lietadiel.Stalin odmietol uveriť, že sa útok blíži, aj potom čo nemeckýdezertér prezradil presný dátum a čas. 22. jún, 4 hodiny ráno. Toho dňasa dala do pohybu najväčšia vojenská sila aká kedy bola v svetovýchdejinách zhromaždená. Hitler nazval svoj plán operácia Barbarossa,podľa stredovekého nemeckého cisára, ktorý viedol svoje armády navýchod už pred storočiami. Barbarossa sa skladala z troch útokov, zktorých každý sledoval historickú inváznu trasu. Na severe bol údervedený pozdĺž pobrežia smerom na Leningrad, dnešný St. Peterburg.Uprostred mieril najmocnejší nemecký útok k hlavnému mestu a malobkľúčiť a zničiť ohromný počet ruských vojakov. Tretí, južný úder bolvýpadom na Ukrajinu. Poľnohospodárske, priemyselné, ťažobné a ropnésrdce sovietskeho zväzu na juhu Ruska. Útoky mali byť podľa klasickéhoscenára bleskovej vojny vedené ťažkým leteckým bombardovaním s mocnýmiútokmi tankov a motorizovanej pechoty, aby došlo k obkľúčeniunepriateľa, ktorého potom zničí pomalšie sa pohybujúca pechota. Okremmočiarov v strednej oblasti hranice nestáli medzi Nemcami a ich cieľmižiadne ďalšie prirodzené prekážky. Rozsiahle ruské priestory,poskytovali ideálne podmienky na obrnenú vojnu a znemožňovali obrancomtakticky využiť terén. V suchom horku ruského leta sa vozidla nemeckéhovojska pohybovali ľahko a rýchlo. Je ťažké predstaviť si ohromné počtyľudí zúčastňujúcich sa bojov na východe, masové kapitulácie a porážky vpredtým nepoznanej miere. Padli stotisíce vojakov. Sovietska armádamala pri spustení plánu Barbarossa viac ako 2,6 milióna vojakov. Behomprvých mesiacov ťaženia jej počty klesli na 800 tisíc. Naviac boli bojevedené s nemilosrdnou brutalitou, ktorá nebola v Európe známa od doby,keď kresťanské armády bránili kontinent pred moslimskými otomanskýmiTurkmi. Obkľúčení Rusi bojovali s húževnatým zúfalstvom aké nepoznalani ten najneustúpenejší a najodhodlanejší francúzsky vojak. Nemcipredviedli divoký nedostatok ľútosti akému doteraz nemusel čeliť žiadenzápadný vojak. Nemecký vojaci sa riadili Hitlerovými pokynmivyrieknutými 30. marca: „Vojnu proti Rusku nebude možné viesť vrytierskom duchu. Ide o zápas ideológií a rasovej odlišnosti.. Budemusieť byť vedení s nevídanou, nemilosrdnou a neutišujúcou tvrdosťou.Všetci dôstojníci sa musia oslobodiť od zastaraných ideológií. Viem, ženevyhnutnosť takéhoto vedenia vojny presahuje chápanie generálov, alenalieham na vás aby moje rozkazy boli vykonané bez odporu. Komisári súnositeľmi ideológie stojacej priamo oproti národnému socializmu. Pretobudú zlikvidovaný.Nemeckí vojaci previnení proti medzinárodnému právubudú ospravedlnení. Rusko sa nezúčastnilo na Hágskej konferencii a tedanemá žiadne práva na nej zakotvené.“ Nemecký vojaci, z ktorých mnohývyrástli pod nacistickou vládou sa stotožnili s Hitlerovými slovami astali sa oddanými nástrojmi jeho vôle. Ruskými vojakmi všetkýchhodností a tried zaobchádzali bez rozdielu. Komunistickí komisári,politickí dôstojníci boli na mieste zastrelení. Počas vojny nemeckívojaci zajali 5 700 000 Rusov z toho 3 300 000 ich v zajatí zomrelo.Ale nad strachom z nepriateľa v ruských mysliach prevážil strach zoStalina. Generáli, ktorí zlyhali boli ako zradcovia zastrelení ruskoutajnou políciou. Radšej ako by uchránili svoje jednotky taktickýmústupom ruskí generálovi radšej čakali na kapituláciu a skazu. Úspechplánu Barbarossa sa zdal byť naplnením nacistického osudu a koncomsovietskeho komunizmu, ospravedlnením nacistickej ideológie. Tí ktoríneporozumeli histórii sú odsúdení k jej opakovaniu. Nemecké vojskákráčali v stopách francúzskej armády z roku 1812, ktorá zahynula vsnehu ruskej zimy. Barbarossa bola zahájená koncom júna, kedy už časťlepšieho, krajšieho počasia ruského leta pominula. Začali sa blížiťhlboké ruské zimy. Hlboký chlad, ktorý bol pre votrelcov rovnakýmnepriateľom ako vojsko. Historici budú naveky debatovať o tom čioneskorenie Barbarossi zavinili vojny v južnej Európe a ponechali takdo konca leta príliš málo času. Barbarossa bola Hitlerovou víziou, jehosnom. Je fascinujúce predstavovať si alternatívni priebeh histórie. KeďHitlerových 153 divízií so skoro 4 miliónmi vojakov mierilo na východ,pripravovali v severnej Afrike Romlví Afrika corps so zlomkom ohromnéhopočtu vojakov v Rusku inváziu do Egypta. Keby Romel dostal k dispozíciiiba malí zlomok týchto vojakov, premohol by Britov a jeho víťazstvo bypravdepodobne donútilo Britániu podpísať mier. Je hrozné domýšľaťdôsledky toho čo mohlo byť. Ale v septembri roku 1941 nemysleli nacistina inú budúcnosť ako na tú, ktorá ich viedla na obrovské územia navýchode. V septembri pochodovala nemecká armáda stále na východ,triumfálne a isto. O mesiac neskôr napadol prvý zimný sneh.
 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤