18.Duben 2008
Tak je tady konečně pátek, mám za sebou praktickou maturitu. Dopadlo to lépe, než jsem si mohla přát. Celou dobu jsem se modlila, abych dostala téma umístění klienta do domova důchodců a já si ho vytáhla :-) Takže super, hned je lepší nálada. Snad to dopadne dobře.

Dlouho jsem tady nepsala, ale za tu dobu se událo neskutečně moc věcí, které byť málo, ale změnily můj život. Nevím, jestli bohudík nebo bohužel, spíš bohužel:-(
Vložil: sofcena16 ¤ Komentářů (0)
30.Červenec 2007
Všude bylo vedro k zalknutí, jen na hřbitově byl chlad. Za vysokou zdí,až v rohu hřbitova byl hrob, jehož náhrobek upoutával pozornost lidí,kteří občas zašli na samý konec hřbitova s touhou najít něcozvláštního. Z náhrobku vyzařovala tvář dívky, která byla v té době,která náležela této fotografii, velmi šťastná. Její úsměv byl takkrásný. Před hrobem stál chlapec a smutně se díval na náhrobek, jenžměl ve svém záhlaví citát: ,,Kdeko-li budeš, budeš-li poslouchat,najdeš mě vedle".Tomu chlapci mohlo být tak 18 let. Stál tam ve stínulip, v ruce držel kytici krásných kopretin. Hladil je a na ruce muchvílemi padaly slzy. Já tam stála v pozadí s trochou zvědavosti apozorovala jsem ho.Stál tam snad už tři hodiny, ani jednou se neotočil,ani jednouse nepodíval jinam, než na tvář té dívky. Přistoupila jsemblíž, abych mu viděla do tváře. Uviděl mě a and by mě ani nevnímal,kdybych na něj nepromluvila. Byl hezký a mně se zdálo, že jsem snadhezčího kluka nikdy neviděla.Bylo divné, že takový kluk naní teď někdena koupališti, kde by byl určitě obklopen spoustou dívek, že tu stojí apadají mu slzy. Když jsem se mu podívala na rty, uviděla jsem, že si sněkým povídá,ale nikdo tu nebyl. Až po chvíli jsem si uvědomila, žeslova, která vypouští přes rty jsou určena někomu, kdo už na věky spí.Byla to slova pro tu neobyčejně krásnou dívku. Šeptal něco, ale já munerozuměla.Až po chvíli vzlyk zesílil a on šeptal: ,,Proč jsi miodešla?" V té chvíli bych se nejraději ztratila a nebyla toho svědkem.Poté položil květiny na hrob, otevřel lucerničku a zapálil svíčku.Vyndal z kapsy kapesník, otřel si oči a zahlédl mně. Na chvíli sezastavil a svýma krásnýma očima se na mě podíval. Byl to pohled velicesmutný, ale měl sametově měkký hlas. ,,Ahoj, něco potřebuješ?"promluvil na mě. Nezmohla jsem se ani na slovo. Zeptal se mě znovu a vtom jsem se rozbrečela. Šel ke mně, řekl, ať nebrečím, že život je zlý.Dovedl mě k lavičce a půjčil mi kapesník. Byla to hrozná chvíle.,,Promiň, já nechtěla," řekla jsem. ,,To nic," řekl a začal mi vyprávětsvůj příběh.,,Jmenovala se Klárka. Začali jsme spolu chodit. Poznalijsme se u kamaráda na oslavě. Líbila se mi a tak jsem šel pro ni,abychom si zatancovali. A pak jsem ji pozval na drink. Připadala mijako bohyně, kterou mi někdo musel seslat. Povídali jsme si spolu a pakjsem ji doprovodil domů. Druhý den jsme spolu byli na koupališti, kdejsem se také poprvé líbali. Potom nastolo mnoho nádherných dnů. Po půlroce jsme spolu poprvé spali. Chodili jsme si na proti ke škole. Jenjednou jsme se spolu pohídali, netrvalo to však dlouho, po hodině jsmebyli zase spolu. Chodili jsme spolu do kina i do divadla, téměř jsme seod sebe nehnuli. Naše parta nám říkala ,,snoubenci"."Když mi Martin otom všem vyprávěl, bylo mi zase do breku. Nedovedla jsem udržet slzy,brečela jsem a brečel i on. Kvetoucí lípy a stromy kolem byly jedinýmisvědky naší rozmluvy.Jeho oči měli takový divný smutek a žal, jaký jsemještě nikdy neviděla. Bylo zvláštní, vidět brečet kluka. ,,Když jí bylo17, chodili jsme spolu právě rok. Oslavovali jsme to s kamarády nachatě rodičů a potom jsme se šli koupat. Bylo nádherné se spolu ve voděmilovat a potom celou budoucnost. Ráno kámoši odjeli a my zůstalisami.Udělali jsme si slavnostní snídani v trávě a v té chvíli jsem bylnejšťastnější člověk na světě." Když dokončoval vyprávění, zpomalovalvěty a oči se mu zalévaly slzama. Potom začal vyprávět ten smutnýden... ,,Bylo právě takové vedro jako je dnes a my se rozhodly, že sivyjedeme do přírody. Jeli jsme k nádhernému jezeru kousek od nás, kdenikdo většinou není. A i dnes jsme tu byli sami. Klárka byla ten dennádherná. Měla úplně nové šaty a vlasy krásně rozevláté. Byl jsemšťastný... Večer se blížil a my jsme se rozhodli jít si zatancovat naples. Lidé se po nás dívali a říkali, jaký jsme nádherný pár.Kdyžzábava skončila, jeli jsme domů každý jiným autem. Naposledy jsme sepolíbili, objali a každý jel svou cestou. Přišel jsem domů a šel spát.Uprostřed noci mi zvonil telefon, do nemocnice přivezli težce zraněnoudívku, která si přeje, abych tam přijel.Celou dobu jsem utíkal, aninevím, jak jsem tam doběhl. Otevírali mi dveře a dívali se na měutrápeně. Doběhl jsem do jejího pokoje. Okolo postele seděli rodiče. Vjejích očích byl pohled, na který nikdy nezapomenu. Řekla mi: ,,Nechcese mi umírat, ale musí to být." Pak se obrátila na rodiče a tichýmhlasem, který ji byl tak cizí, řekla: ,,Za všechno, co jste pro měudělali, vám dekuju".Držel jsem ji za ruku a ona hlasem, který se těžcenesl pokojem, řekla: ,,Moc tě miluji a nechce se mi od tebe. Dones miněkdy kopretinya nenechávej můj hrob prázdný. Navždy tě budu milovat.Měla jsem vás všechny moc ráda, rodiče, tebe, jediného v mém životě."Potom usnula a my jsem museli odejít. Její mamka se zhroutila a jejítáta se zalitýma očima slazama ji podpíral. Já vyběhl ven, začali mitéct slzy. Najednou jsem byl sám. Chtěl jsem umřít. Dávali ji jen malounaději.Celou noc jsem prochodil a nevěděl, zda ještě žije.Svítalo anastával nový den, ale mě bylo moc divně.Zemřela brzy ráno na vnitřníkrvácení. Naposledy mně dovolili podívat se na ni a pak ji odvezli.Stál jsem tam na chodbě a tekly mi slzy jako hrachy. Nechtěl jsemvěřit, že moje jediná zemřela a že už ji nikdy nepolíbím, nepohladím,neobejmu...Celý měsíc jsem potom nikam nechodil. Vykašlal jsem se naškolu, na všechno a stále jsem se vracel na ta místa, kde jsem bylispolu šťastní. Bylo mně všechno úplně jedno, každý den jsem stál ujejího hrobu a vyčítal si, že jsem ji nechal jet samotnou. Kdyby jelase mnou, tak by se jí nic nestalo. Narazil do nich opilý řidič.A těď užrok chodím sem den co den. Nechci se bavit s lidmi, ty jsi první, s kýmmluvím. Nevím ,ale cítím, že ty jsi jediná, kdo mi rozumí. Nech si alevšechno pro sebe, prosím! Lidi jsou zlí. Nikdy už nechci s žádnouholkou chodit. Tak a teď běž a nech mě tu samotného."S těmito slovy sese mnou rozloučil a já cítila, jak se propadám někam hluboko a nechcese mi zpět. Jak je ten život nespravedlivý!Ještě několikrát jsem se sním viděla. Potom odešel na vojnu a psali jsme si. Zůstali jsmepřátelé, jezdili na výlety, ale nik´dy nás nenapadlo, že bychom spolumohli žít.Tak uplynul čas a Martin má teď na hrobě každý den kyticikopretin jen ode mě. Je to právě měsíc, co se zabil v autě. Všichni muříkali ,,sebevrah", ale jen já jsem věděla, proč to udělal. Bylo to proněho vysvobození.Všude je vedro, jen na hřbitově je chlad, který jeprotkán žilkama bolesti. Sedím pod rozkvetlou lípou a v ruce držímkopretiny. Oni tu leží vedle sebe a jsou stále spolu. A tak tu sedím apovídám si s nimi - jsou tu se mnou...
Vložil: sofcena16 ¤ Komentářů (0)
Otec jí mlátí denně, chtěla několikrát umřít, zavraždit se...
ale měla jeho a ten ji tak pomáhal....ale pak jejich vztah ukončil
a vzal si svoje srdce zpátky....ona stále čekala....čekala týden, dva, měsíc!
Bolestivě snášela tvrdé a hrubé rány jejího otce s myšlenkou na něj, že za ní přijde,
že ji stále miluje, že ji vrátí svoje srdce...! Seděla na posteli a hrdě zadržovala slzy....
věděla...že nepřijde.Podívala se naposledy z okna, kde nedávno pršelo aodešla... Nevěděla kam, bylo ji to jedno...k tomu aby snášela dál rányotce ji už nestačila pouhá myšlenka
na něj, neměla pro co žít!!! Najednou se zastavila před velkým stromem...stromem
který se najednou objevil na prázdné louce....stromem na kterém bylo neznámé
lanko....A byla rozhodnutá! Postavila se na kámen pod lanem a dala si kličku okolo krku.
Naposledy prosila ať přijde za ní...aby ji zachránil, vrátil ji jeho srdce,
důvod proč žít...Koukla se nahoru, na zatažené nebe a uviděla ji (smrt).
Už tam na ni čekala, čekala až ukončí svůj život! Natáhla k ní ruku...
Stačí tak málo, jen kousíček k smrti! A v tom ho z dálky spatřila.
Byl na druhém konci louky a vyděšeně na ni koukal. Blikla v ní jiskřička naděje....
byla tak blízko k smrti.....začala ji naléhavě prosit aby mu mohla aspoň pohlédnout
do tváře! ona na ni jen pohlédla a zmizela. Stála tam dál a mlčky koukala,
jak tam její láska stojí. Proč nejde blíž?? ptá se sama sebe. Natáhla k němu ruku....
Je pozdě, moc pozdě...." špitla. Věděla, že ona se vrátí....že pro ni přijde!
A měla pravdu, vedle ní ona stála, a čekala....,,Je čas " řekla a natáhla k ní ruku.
,,Ne, ještě ne, on mě zachrání, on mi svoje srdce vrátí!" prosila ji .
A opravdu, šel pomalu k ní. Byla šťastná...přišel! ona ale nechala ruku nataženou
a udělala letmý pohyb prstu k sobě...Kluk roztáhl náruč, a ona plně rozhodnuta
chtěla jít k němu. Kámen, na kterým stála byl ještě kluzký od deště a ona...
sklouzla se jí noha, dotkla se ji a........ visela. Před očima se jí mlžilo, jen malou
škvírečkou v zamlžených očích koukala na svojí lásku, která k ní běžela a něco volala.
Nic neslyšela, nic necítila, všechnu sílu dávala do svých očí, aby zůstaly otevřené...
aby ho mohla vidět!! Toho, kvůli kterému tady je, kvůli kterému je teď s ní...
lano ji řeže to krku, vlasy ji vlají do obličeje, malá škvírka kde ho vidí mizí v dáli.
,,Miluju Tě " uslyší od něj ty nejhezčí slova na světě...a pak je ticho, hluboké ticho...
nic necítí, nic neslyší, nic nevidí......nemá oči......nemá život....Neví, že její láska
stojí u její mrtvoly a brečí...brečí a v rukách svírá svoje srdce které ji chtěl dát,
brečí a prosí o odpuštění, brečí a křičí....křičí svou bolest! Křičí, že nepřišel dřív...
že ji nezachránil! Křičí, že to bez ní nezvládne, že ji miluje, že se bál přijít dřív...
bál se že ji zlomil srdce!!!Nevěděl že to srdce se snažila držet i přes rány otce
pohromadě....kvůli němu!! Křičí, brečí, prosí, miluje ji....Ale to už ona neví..........
Nikdy to už nebude vědět!!!!
Vložil: sofcena16 ¤ Komentářů (2)
29.Červenec 2007

SMRT ČEKÁ.....JE TAK BLÍZKO....

Podívalase naposledy z okna...prosila ať se příjde...! On jediný ji mohlpomoci...od otce,od života,od smrti....stále pevně věřila že příjde!Čekala....čekala týden, dva, měsíc! Bolestivě snášela tvrdé a hrubérány jejího nevlastního otce s myšlenkou na něj, že za ní ten denpřijde, že ji stále miluje, že ji vrátí svoje srdce...! Seděla naposteli a hrdě zadržovala slzy....věděla...že NEPŘIJDE.Podívala se naposledy z okna, kde nedávno pršelo a odešla...šla a šla.Nevěděla kam, bylo ji to jedno...k tomu aby snášela dál rány otce ji užnestačila pouhá myšlenka na něj, neměla pro co žít!!! Najednou sezastavila před velkým stromem...stromem který se najednou objevil naprázdné louce....stromem na kterém bylo neznámé lanko....A bylarozhodnutá! Postavila se na kámen pod lanem a dala si kličku okolokrku. Naposledy prosila ať přijde za ní...aby ji zachránil, vrátil jijeho srdce, důvod proč žít...Koukla se nahoru, na zatažené nebe auviděla JI (smrt). Už tam na ni čekala,čekala až ukončí svůj život! Natáhla k ní ruku... Stačí tak málo, jenkousíček k smrti! A v tom ho z dálky spatřila. Byl na druhém koncilouky a vyděšeně na ni koukal. Blikla v ní jiskřička naděje....byla takblízko k smrti.....začala JI naléhavě prosit aby mu mohla aspoň pohlédnout do tváře! ONA na ni jen pohlédla a zmizela. Stála tam dál a mlčky koukala, jak tam její láska stojí. Proč nejde blíž?? ptá se sama sebe. Natáhla k němu ruku....,,Je pozdě, moc pozdě...." špitla. Věděla, že ONA se vrátí....že pro ni přijde! A měla pravdu, vedle ní ONA stála, a čekala....,,JE ČAS " řekla a natáhla k ní ruku. ,,Ne, ještě ne, on mě zachrání, on mi svoje srdce vrátí!" prosila JI . A opravdu, šel pomalu k ní. Byla šťastná...přišel! ONAale nechala ruku nataženou a udělala letmý pohyb prstu k sobě...Klukroztáhl náruč, a ona plně rozhodnuta chtěla jít k němu. Kámen, nakterým stála byl ještě kluzký od deště a ona...sklouzla se jí noha,dotkla se JI a........ visela. Před očima se jí mlžilo, jenmalou škvírečkou v zamlžených očích koukala na svojí lásku, která k níběžela a něco volala. Nic neslyšela, nic necítila, všechnu sílu dávalado svých očí, aby zůstaly otevřené...aby ho mohla vidět!! Toho, kvůlikterému tady je, kvůli kterému je teď s ...lano ji řeže to krku, vlasy ji vlají do obličeje, malá škvírka kde ho vidí mizí v dáli. ,,MILUJU TĚ "uslyší od něj ty nejhezčí slova na světě...a pak je ticho, hlubokéticho...nic necítí, nic neslyší, nic nevidí......nemá oči......nemáživot....Neví, že její láska stojí u její mrtvoly a brečí...brečí a vrukách svírá svoje srdce které ji chtěl dát, brečí a prosí o odpuštění,brečí a křičí....křičí svou bolest! Křičí, že nepřišel dřív...že jinezachránil! Křičí, že to bez ní nezvládne, že ji miluje, že se bálpřijít dřív...bál se že ji zlomil srdce!!!Nevěděl že to srdce sesnažila držet i přes rány otce pohromadě....kvůli němu!! Křičí, brečí,prosí, miluje ji....Ale to už ona neví..........NIKDY TO UŽ NEBUDE VĚDĚT!!

Vložil: sofcena16 ¤ Komentářů (0)
LÁSKA A SMRT

Je sychravé podzimní odpoledne, ulicemi plynou davy nevšímavých,ustaraných a tak neskutečně monotónních lidských postav. Všechny jsouzabrány do svých vlastních starostí všedního, ničím nezajímavého dne.Nikdo si nevšimne dívky kráčející středem té živé masy. Dívky snepřítomnýma, uplakanýma očima. Nikdo se na chvíli nevytrhne zkaždodenního stereotypu. Nikdo se nezeptá, zda nepotřebuje pomoci, zdaje vše v pořádku. Dívka bezmyšlenkovitě kráčí ulicemi. Už není schopnapřemýšlet, ne, teď už ne. Její mysl zůstala na té křižovatce. Stálepřed očima vidí jeho krásné modré oči a nádherně tvarované rty, jak ses ní ač nerady, pro dnešek loučí a zároveň slibují další krásnézážitky. Ani jeden však ještě netuší, že je to naposled. Naposled vtomto životě. Naposled v tomto světě. Naposled co se mohou vzájemněpodívat do očí a říct si ta dvě magická slůvka. "Miluji tě" řeknemladík a jeho tvář se rozzáří v láskyplném úsměvu. "Však já tebe taky"odpoví skoro rutinně dívka. Kdyby jen tehdy tušila. Auto se pomalurozjíždí. Dívka odchází směrem k nedalekému domu. Už zavírá domovnídveře. Najednou uslyší strašnou ránu, zvuk rozbitého skla a nepřetržitýzvuk klaksonu. " Tome néééééé!!! Doběhne na křižovatku, kde už se tvoříhlouček všudypřítomných čumilů. "Zavolejte někdo záchranku, prosímrychle! Tome no tak prober se, prosím! Už je pozdě, mladík už nevnímávšechno to dění kolem něho. Nevnímá marné snažení záchranářů o jehoživot. Nevnímá slzy své milované. Dívka stojí na rohu křižovatky a díváse za černou dodávkou. Zhroutil se jí život. Chtěla mu toho tolik říct,jak moc s ním byla šťastná, jak milovala jeho velké hnědé oči, krásnérty, jeho bezchybnou povahu. Proč jen se to muselo stát, proč nám?!Miluji tě, Tome! Dívka prošla snad už celé město, už nemůže přemýšlet,nejde to! Najednou se ale znovu ocitla na té křižovatce. Tady. Tady seto stalo. Tady se jí zhroutil celý svět! Ale za okamžik budou zasespolu, pomylela si... "MILUJI TĚ" vykřikla dívka a vstoupila dosilnice...
Vložil: sofcena16 ¤ Komentářů (0)
27.Červenec 2007
Zlatíčkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, konečně jsem se dočkala a můj pravej taťka o mě projevil zájem. Konečně po 18 letech se mi splnil můj sen.

Pro někoho možná nepochopitelné, ale on za nic nemohl - vyjímečně. Všechno zavinila mamka a můj otčím nebyl zrovna nejlepší, ale konečněěěěěěěěěěěěěěěěěěě budu mít i já tátu:-))

Kdo si chce povídat ať napíše......a třeba i na icq 224745754 :-)
Vložil: sofcena16 ¤ Komentářů (0)
25.Červenec 2007
Konečně se mi splnil můj životní sen a jsem po dlouhé době šťastná.


Krásné prázdniny zlatíčka moje:-)
Vložil: sofcena16 ¤ Komentářů (0)
17.Leden 2007
Život je neskutečný boj......Ale mě už ten boj opravdu nebaví..:-(
Vložil: sofcena16 ¤ Komentářů (0)
14.Leden 2007
Tak už je tady neděle......Ach jo...ten čas letí....

Víkend byl úplně superní:-))) V páteček pařbička a v sobotu úžasný ples:-))
Ještě teď mě bolí nožičky:-))
Vložil: sofcena16 ¤ Komentářů (0)
12.Leden 2007
Velkej den v právu:-( Ach jo, už to chci mít za sebou.....

Konečně pátek:-)) Jupíííí
Vložil: sofcena16 ¤ Komentářů (0)