01.Leden 2008

Amálino údolí

Přírodní rezervace o rozloze 80,93 ha, dva kilometry jihovýchodně odKašperských Hor, je cennou přírodní lokalitou s mokřady, prameništi avýznamnými druhy rostlin i zvířat. Amáliným údolím (někdy zvaným ÚdolíZlatého potoka) kdysi vedla Zlatá stezka, spojující Pasov s KašperskýmiHorami. Dnes vede údolím naučná stezka „Cestou zlatokopů“, seznamujícíturisty s historií dolování zlata v této lokalitě. V jižních svazíchvrchů, spadajících do Amálina údolí, se dodnes dochovala řada štol.Mezi ně patří „Josef“ ze staršího období, „Kristina“, kde je seismickástanice a „Naděje“ z období posledních průzkumných prací.
 
Autor: your.imp v 13:08, |

Komentáře (0):