30.Prosinec 2007

Jak přimět kočku a psa, aby spolkli pilulku?

Jak přimět kočku, aby spolkla pilulku..................?

Vezmětekočku do náruče tak, jako byste chovali malé dítě. Ukazováčkem a palcemlevé ruky jemně přitlačíte na její tváře kolem tlamičky, zatímco držítepřipravenou pilulku v pravé ruce. Jakmile donutíte kočku otevříttlamičku, vhodíte do ní pilulku a počkáte až kočka tlamičku zavře apilulku spolkne.

 1. Seberete pilulku z podlahy a vyndáte kočku zpoza kanape. Vezmete ji do náruče a opakujete celý proces.

 2. Chytnete kočku v ložnici, kam utekla, a zahodíte zvlhlou pilulku.

 3. Vezmetenovou pilulku, sevřete kočku do náruče pevněji a levou rukou stisknetepevně k sobě její přední tlapky. Pravou rukou jí násilím otevřetetlamičku a ukazováčkem jí nacpete pilulku až do krku. Podržíte jízavřenou tlamičku a počítáte do deseti.

 4. Vylovíte pilulku z akvária a sundáte kočku z vršku skříně. Zavoláte na pomoc manželku.

 5. Kleknetesi na podlahu s kočkou pevně sevřenou mezi koleny. Podržíte jí pevněpřední i zadní tlapky a ignorujete přitom její skřeky. Nechátemanželku, aby držela její hlavu jednou rukou, zatímco jí násilím otevřetlamičku dřevěným pravítkem, vhodíte do ní pilulku a hladícími pohybypo jejím krku zajistí, aby pilulku spolkla.

 6. Sundátekočku z tyče na záclony a připravíte si novou pilulku. Udělejte sipoznámku - koupit nové pravítko a opravit záclony. Opatrně smeťteroztříštěné střepy z váziček a sošek, které původně stály na obruběkrbu.

 7. Zabalte kočku do velkého ručníku a požádejtemanželku, aby si na ni na podlaze lehla tak, aby kočce vyčnívala jenhlava. Dejte pilulku na konec brčka na pití, otevřete kočce násilímtlamičku tužkou a foukněte do ní brčkem pilulku.

 8. Zkontrolujtena návodu pilulkové krabičky, zda pilulka není škodlivá pro lidi,spláchněte nepříjemnou chuť pilulky sklenicí vody. Nalepte leukoplastna manželčinu ruku a odstraňte krev z koberce studenou vodou a mýdlem.

 9. Najdětea přineste kočku ze sousedova altánku. Vezměte další pilulku. Dejtekočku dovnitř kuchyňské skříňky a skřípněte jí krk dvířky tak, aby jívyčnívala ven pouze hlava. Otevřete násilím její tlamičku dezertnílžící a vstřelte pilulku do jejího krku gumičkou podobně jako prakem.

 10. Přinestez garáže šroubovák a zašroubujte zpátky vyvrácené panty skříňky. Dejtesi na tvář studený obklad a zkontrolujte, kdy naposledy jste byločkován proti tetanu.

 11. Zavolejte požárníkům, abyvyprostili kočku z vrcholku stromu přes ulici. Omluvte se sousedům,kteří svým autem nabourali do jejich plotu, když se snažili nepřejetvaší kočku běžící přes ulici. Vezměte poslední pilulku.

 12. Přivažtekočce pevným zahradnickým drátem přední tlapky k zadním a pak ji celoupřivažte k noze jídelního stolu. Rukou, ochráněnou těžkou koženourukavicí, nacpěte pilulku do její tlamičky, následovanou celým syrovýmbiftekem. Podržte její hlavu horizontálně a nalijte do jejího hrdla dvěpinty vody.

 13. Požádejte manželku, aby vás zavezla napohotovost. Snažte se tam pak sedět naprosto nehybně, zatímco vámošetřující lékař zašívá štychy vaše prsty a tvář a odstraňuje zbytkypilulky z vašeho pravého oka. Na zpáteční cestě domů se zastavte vobchodě s nábytkem - objednat nový jídelní stůl.

 14. Vyřiďtese spolkem pro ochranu zvířat, aby si přijeli pro vaši kočku. Zavolejtedo obchodu s domácími zvířaty, zda nemají náhodou na prodej křečka.

A jak k témuž přimět vašeho psa?

Zabalte pilulku do kousku slaniny.

 
Autor: your.imp v 18:04, |

Komentáře (0):