30.Prosinec 2007

Necháš se snadno ovlivnit?

1.Víš jistě,že se máš setkat se svým kamarádem/svoukamarádkou v úterý v 10 hodin dopoledne,ale jiný/á tvůj/tvákamarád/kamarádka si myslí,že se mýlíš.Co uděláš?

a) zavoláš kamarádovi/kamarádce,aby sis ověřil/a čás,kdy se máte sejít

b)uvěříš druhému kamarádovi/kamarádové

c) půjdeš na schůzku v úterý v 10 hodin,aniž by sis to ověřil/a

2.Používáš často hrubá a vulgární slova?

a) někdy

b)často

c)nikdy

3.Jsi ve sakupině,v níž má zvednutím ruky proběhnout hlasování.Všichni zvedli ruku pro jednu z možností,jen ty ne.Co uděláš?

a)zdržíš se hlasování

b) zvedneš rychle ruku a odsouhlasíš to,co nechceš

c)počkáš a budeš hlasovat tak,jak chceš sám

4.Myslíš,že víš,jak se píše nějaké slovo,jenže tři tvoji kamarádi(všichni dobří na jazyky) ti řeknou,že to máš špatně.Co uděláš?

a)podíváš se do slovníku

b)dáš na své kamarády

c) slovo nezměníš-necháš ho,tak jak je

5.Používášrád/a svoji plechovku na svačinu,protože se ti do ni vejde i malátermoska.Všichni ostatní však nosí svačinu v papírových sáčcích.Couděláš?

a vložíš termosku rovněž do sáčku

b nebudeš si už nosit termosku

c budeš i nadále používat svoji plechovku na svačinu


3x a víckrát a) znamená,že se do určité míry necháš ovlivnit

3x a víckrát b) znamená,že se necháš velmi snadno ovlivnit

3x a víckrát c) znamená,že děláš všechno po svém,děj se co děj

 
Autor: your.imp v 18:07, |

Komentáře (0):