30.Prosinec 2007

Pojišťovna

Vážená pojišťovno,

odepisuji na Váš dopis, kde jste mě žádali o upřesnění mého úrazu.Do oznámení úrazu jsem uvedl, že jsem si úraz způsobil sám. Jsemzaměstnán jako zedník a zmíněný den jsem pracoval sám na stavbě domu.Po dokončení mi zbylo asi 250 kg cihel na střeše. Sešel jsem tedy dolůa přes kladku jsem vytáhl nahoru prázdný sud, do něhož jsem hodlaluložit zbývající cihly. Lano jsem dole pevně zabezpečil a šel jsemnahoru uložit cihly do sudu.

Po naložení všech cihel jsem sešel opět dolů, abych spustil sud scihlami. Ve smlouvě máte uvedeno, že vážím pouze 75 kg. V momentě, kdyjsem lano odvázal a držel jen v ruce, jsem se ujistil o působenígravitace. Výše jsem napsal, že sud, která sám o sobě váží jen 25 kgbyl naložen 250 kg cihel. Jak si jistě domyslíte sami, moje váha 75 kgnemohla udržet tak těžký sud, a než jsem si to stihl uvědomit, byl jsemv prudkém pohybu vzhůru a sud, který byl na úrovni střechy, naopak vprudkém pohybu dolů. Zhruba na úrovni třetího patra jsem se setkal sproti se pohybujícím sudem, což vysvětluje to naražení hlavy azlomeniny krku a klíční kosti.

Dále jsem pokračoval směrem vzhůru. až jsem se zastavil s prsty vkladce. I přes velkou bolest jsem se však držel lana. V tom samémokamžiku sud s cihlami dopadl na zem a rozbilo se mu dno. Výše jsemuvedl, že sud sám o sobě váží 25 kg a já, jak máte uvedeno ve smlouvě,75 kg. Působení gravitace pokračovalo dále a jak si jistě domyslíte,situace, kdy já se svými 75 kg jsem nahoře a sud vážící pouze 25 kg,nemohla setrvat. A tak jsem se v mžiku ocitl v prudkém pohybu dolů aprázdný sud v prudkém pohybu naopak nahoru. Zhruba na úrovni třetíhopatra jsem se opět setkal se sudem, tentokrát prázdným. To vysvětlujezlomeniny obou kotníků.

Dále jsem pokračoval směrem dolů, kde jsem prudce narazil na zem,což vysvětluje ta rozdrcená kolena a sedací kloub. V bolestech a bezvůle jsem pustil lano, na jehož druhém konci přes kladku visel prázdnýsud beze dna. Působením gravitace se ocitl v prudkém pohybu dolů,přesně do míst, kde jsem bezvládně ležel. To vysvětluje ta tři zlomenážebra.

Doufám, že jsem vám poskytl vámi požadované informace a že moji žádost o náhradu kladně vyřídíte.S pozdravem
František Novák
 
Autor: your.imp v 14:46, |

Komentáře (0):