01.Červenec 2009

NaČeském trhu existuje několik školských informačních systémů. Ty majípomoci jak škole, tak učitelům, rodičům i studentům – zjednodušujíevidenci, výkaznictví, poskytují přehled o prospěchu, zameškanýchhodinách či chování studenta. Jedním z informačních systémů je iE-třídnice společnosti just4web.

Pavel Just, architekt tohoto systému k tomu ríká: “E-třídnice jejednoduchý, stabilní a bezpečný školský informační systém, kterýnahradí papírovou třídní knihu. Umožňuje vedení záznamů o docházce,absencích, probrané látce, suplování a dalších informací z vyučovacíhoprocesu.”

Hlavní výhody systému shrnuje Just takto:“E-třídnice je především jednoduchá: Vychází svou strukturou z klasicképapírové třídní knihy. Každý pedagog, který kdy zapisoval údaje do„papírové“ třídnice, okamžitě pochopí logiku třídnice elektronické.

Systém je umístěn na zabezpečeném počítači (serveru), na kterém seskladují data do třídnice zadaná. Informace se dostanou jen k tomu, kekomu se dostat mají. Nikdo si třídnicí nebude listovat na chodbě školy,nikdo nebude trhat listy. Nemůže se stát, že by se data ztratila.Papírová třídnice se občas před pololetím ztratí. Ta elektronická ne.”

Jak aplikace funguje?
E-třídnice je online aplikace, pro jejíž spouštění potřebujete jenompočítač připojený k Internetu. To je celé. Veškeré informace a ovládacíprvky jsou vám přístupné přes rozhraní internetového prohlížeče (jak MSInternet Explorer, tak Mozilla Firefox). Přenos informací je zabezpečenšifrováním (používáme bezpečný protokol https://) – informace tedyprobíhá pouze mezi vámi a serverem.

Pavel Just dodává: “Veškeré záznamy se vedou elektronicky a vreálném čase – zápisky do třídnice jsou dělány na začátku hodiny,podobně, jako u třídnice klasické. Třídnice tedy poskytuje úplnouinformaci o skutečných absencích a skutečně probrané látce.”

Jak aplikace pomůže pedagogům?
Snižuje riziko ztráty, odcizení, následné úpravy záznamů – můžete sevěnovat cele pedagogickému procesu a nemusíte se cimrmanovskystrachovat, co s třídnicí (viz úspěšná hra Vyšetřování ztráty třídníknihy)

Zjednodušuje výkaznictví. Umožňuje jedním kliknutím tlačítkavypočítat počty odučených hodin za pololetí, školní rok, počty hodinabsencí ve třídě, absence jednotlivých žáků, absence konkrétních žáků vjednotlivých předmětech a další sledované veličiny.

Šetří čas. Zjednodušuje a zrychluje proces zápisu jednotlivýchsledovaných údajů. A každé čtvrtletí a pololetí ušetří sposustu časutím, že umožňuje jednoduché výkaznictví a s ním spojený intuitivní tiska export přehledných reportů (jsou přílohou). Tisknout můžeme na papír,nebo elektronicky do formátu PDF. Stránky projektu najdete na www.etridnice.cz.

Vložil: Rohle ¤