23.Červen 2007,21:15
 Nevšední zážitek vyvolá nevšední, něčím ojedinělé city. Předlouhou dobu jsem toužila shlédnout snímek skvělého filmaře Miloše Formana "Goyovy přízraky". Před několika hodinami jsem vzdychla nad posledním okamžikem závěrečné scény a stále nedokážu seřadit pocity ani dojmy. Oči zalité slzami, přesto husí kůže dokazuje nechuť a jisté zklamání. Zklamání a lítost. To jsou pocity, které převládaly. Stále nevím jak chápat, proč pochopit myšlenky, které nám měly být sděleny.
Nestává se vám občas, že shlédnete film a nevíte co si máte myslet? Jste naprosto zmateni a nelítostně uvrženi do svých temných myšlenek a nic vám nemůže pomoci. Čím více přemýšlíte, tím větší zmatek nacházíte. Atmosféra jakoby vás pohltila a vy musíte cítit pach veškeré bídy a krveprolití. Jak krutý osud byl přichystán hrdinům, se kterými jste trávili svůj bohapustý čas. Opravdu nevím, jestli film doporučím dále, nebo ne. Potřebovala bych další shlédnutí, ale obávám se ho. Již v tuto chvíli mám své přízraky všude kolem sebe a děsím se dalších a dalších představ a jejich vyzobrazení. Veškeré skryté touhy a vyjasněná rozhodnutí, stejně jako nevyslyšená přání, nabírají hmotných tvarů a podob. Nešťastná láska.. jak krutá se zdá býti, jak bolí a jako nevyhnutelná záhuba láká svou oběť do spárů bezkonečna.
Bez názoru potácím se bezednou mlhou přízraků a hledám sama sebe. Snad jednou zjistím, jak překonat tísnivý pocit beznaděje a strachu. Snad silná, s hlavou vztyčenou budu čelit novým obtížným překážkám a nebudu uplakaná prosit o smilování... jednou..
 
vložil: Tamsyn
Permalink ¤ 0 komentářů
14.Červen 2007,20:08
 

Je těžké začínat příběh, který byl dávno napsán. Slunce poprvé vyslalo k Zemi své  paprsky v dobách dávno minulých. Mnoho miliónů let muselo žhavé zářící těleso čekat na tvory, kteří by oslavovali krásu jeho zlatých paží. Avšak několikrát se stalo, že lidé naslouchajíc nebi, našli nový smysl svého života, zrodilo se jim nové Slunce, které se rozhodli uctívat.
V historii se třikrát na stejném místě, při stejně hořícím jitru i temném soumraku stalo něco zázračného. Zjevil se Bůh, jmenoval proroka a odkázal lidstvu nejsilnější cit všech dob. Víru.

V průběhu dějin se vyvinula tři monoteistická náboženství. Všem známé židovství, křesťanství a nejmladší islám. Všechny tři směry se shodují, že myšlenku víry v jednoho boha poprvé vyřknul Abrahám.
Abrahám se narodil okolo roku 2000 před naším letopočtem v mezopotamském městě Ur. Byl vyzván Bohem, aby opustil své rodné město a vydal se do Země zaslíbené.V biblické liturgii jsou důležité sliby Abrahámovi, které se týkaly dvou témat. Abrahámova zvláštního, vyvoleného potomka a krajiny, která byla Abrahámovi zaslíbena. Zemí zaslíbenou se Abrahámovi stala dnešní oblast Blízkého východu.

Častokrát jsem přemýšlela, proč všechna náboženství uctívající jednoho boha, našla svůj začátek právě na  tomhle kousku půdy, kdesi na Arabském poloostrově, mezi pískem, žízní a krutostí slunečních paprsků.
Nikde jsem nenašla žádná vysvětlení. Je docela možné, že logické, objektivní řešení ani neexistuje. Možná se jedná pouze o dokonalou shodu náhod. Nebo se nám před očima už několik staletí pohupuje zázrak.

Přestože nepatřím k věřícím, líbí se mi představa předurčení, osudovosti a Božské existence. Je hezké věřit, že Abrahám opravdu našel svou Zemi zaslíbenou, odkázal ji svým potomkům a potomci jeho potomků objevili nové principy otcovy víry.
Díky tomu dnes můžeme obdivovat neuvěřitelné památky světových dějin na opravdu malém územním rozsahu. Mezi perly všech možných artefaktů bezesporu patří posvátné místo Jeruzalém.
Město kryjí hradby zhruba z 16. století a dělí se na čtyři celky. Každá část má své specifikum a není složité ho od sebe odlišit.
Jedná se očtvrť židovskou, křesťanskou, muslimskou a arménskou. Z židovských posvátností se zde nachází zeď jediného původního Chrámu, který byl postaven moudrým králem Šalamounem, Zeď  nářků.  Za střed Jeruzaléma se považuje chrámová hora. Je to menší vyvýšenina se skálou, kde měl údajně Abrahám obětovat Izáka. Podle muslimského světa se od této skály naposledy odrazil Mohamedův kůň při prorokově nanebevstoupení.
Není proto divu, že o pár kroků vedle už panuje muslimský svět.  Řady menších mešit a majestátná Omarova mešita s pozlacenou kopulí okouzlí každého.
Skrz muslimskou část prochází ulička, kterou kráčel Ježíš Kristus ke Golgotě vstříc svému osudu.
Opět se všechna poutní místa střetávají téměř ve stejném bodě. Jedno území se stává posvátným pro všechny.

Každý cizí náboženskýzpůsob buď ti stejně svatý jako tvůj

Jean Paul

Přes mnohé podobnosti a společné prvky se v dnešní době o souznění monoteistických náboženstvích nedovídáme. Naopak. Pásmo Gazy a Palestinská oblast se už dlouhá léta i staletí zmítá v krizi válečných konfliktů. Křížové výpravy, světové války, obnovení Židovského státu. To jsou jen hlavní příčiny neshod a ozbrojených střetů. 

Jak blízké a přesto vzdálené jsou si tři světy, které se každodenně střetávají a každý hájí svou pravdu.
Při zrodu jednotlivých náboženství mohli věřící obdivovat vycházející slunce, které patřilo jen jim.  Křesťanství, judaismus i islám mají svá slunce, své hvězdy i své vlastní světy.

Bylo by překrásné v budoucnu sledovat, jak se tyhle světy ohleduplně ohlíží jeden na druhého a společně se dívají ke svému Bohu, který žehná svým ovečkám a rozdává milosrdenství. A to vše pod jediným a stále vycházejícím Sluncem.

 
vložil: Tamsyn
Permalink ¤ 3 komentářů
10.Červen 2007,00:57
Nenacházím přirovnání, nejsem schopna kráčet dál.. Proč přežívat, když život žíti by se měl.. Své představy a sny opustit.. Mrzutý je svět, když opouštět se musí, mrzutá je chvíle, když opouštět se vidí.. Bez činu a beze slova, opustit a nezvhlédout k nebi, kde tolik štěstí se skrývá. Plynou dny, dlouhé noci, smutné chvíle. Slunce putuje oblohou, bílé bledule v míru opět zklání své moudré hlavy a ty hrdě vztyčená procházíš ulicemi... pláčeš... skrytá před zkraky ostatních, tiše.. strádáš a vadneš.. Léta plynou, navenek zapomenutá, uvnitř plačící... Ani namlouvání, či radost, smích.. nepomůže, když srdce uvadá, když je zapomenuto....Jak to jinak nazvati, se ptám...však slov ubývá, představy rozmazané jsou.... Proto říkám si... snad doba osvícená, plná nadějí jednou opravdu nabídne svou jemnou dlaň.. snad..
 
vložil: Tamsyn
Permalink ¤ 1 komentářů
04.Červen 2007,21:29
Pohled, úžas, úsměv, radost, údiv.. uvědomění, zklamání, hořkost... zlomek lidského bytí dokáže neuvěřitelné věci.. Vzpomínky létají ze strany na stanu, narážejí do sebe a střetávají se, nabírají směr a váhu. Uvědomění dozrává do svého skonu... proč...Není to na Tobě, nikdy nic nebylo.. obláček dýmu omámil naše duše, pomíjivé vytvořil, pomíjivé skončilo... pro Tebe.. Časoprostor pohupuje svými provázky a směje se nad sklenkou whisky. Ach.. proč se schovávaš za stěnou lži a předsudků, vyjdi ze stínu a ukaž pravou odvážnou líc své duše..Ono bojácně postává za zdí a roní slané perličky na polštář. Ono nezná, protože poznalo. Bojí se, protože odvaha přináši rány. Vše se dá zapomenout, vysypat nad hřebeny hor a naposledy okem zavadit. Nic se však nedá vyrvat z živého, bijícího pokladu. Poznání zbytečnosti surově trhá vše, co zapomenuto chtělo býti. Náznak, zájem, košile... koloběh začíná, slzy, paměti, proklínání..
 
vložil: Tamsyn
Permalink ¤ 0 komentářů
05.Květen 2007,18:31
Jsme svědky mnoha podivných dění, která si nedokážeme vysvětlit. Nejsme schopni pochopit krásu vycházejícího slunce, není nám dovoleno dvořit se neodolatelné vůni rozkvetlé louky. A tak je to správné. Je to spalujcí touha zasrčená hluboko v neznámu. Nesmí se dostat ven a býti pochopena. Chci aby ukázala svou sílu a pronikla do jádra svého uspokojení. Toužím potlačit tu sílu, která se ozývá v mé hrudi a bouří se. Budu silná... nač být silná a bojovat..Uvádím v pokušení svou touhu, chci s ní bojovat, dokázat, že já jsem pánem... ale ona je paní uvnitř mé mysli a já se ji snažím ignorovat, nepoddat se jejím atraktivním projevům. Jak zabránit tomu, čemu nechci zabránit..
 
vložil: Tamsyn
Permalink ¤ 0 komentářů
30.Duben 2007,18:23
Sbohem a kdybychom se víckrát nesetkali
bylo to překrásné a bylo toho dost
Sbohem a kdybychom si spolu schůzku dali
možná že nepřijdem že přijde jiný host

Bylo to překrásné žel všecko má svůj konec
Mlč umíráčku mlč ten smutek já už znám
Polibek kapesník siréna lodní zvonec
tři čtyři úsměvy a potom zůstat sám

Sbohem a kdybychom si neřekli už víc
ať po nás zůstane maličká památka
vzdušná jak kapesník prostší nez pohlednice
a trochu mímivá jak vůně pozlátka

Sbohem a bylo-li to všecko naposledy
tím hůř mé naděje nic vám už nezbude
Chcem-li se setkati nelučme se radš tedy
Sbohem a šáteček Vyplň se osude!
Vítěslav Nezval
Nemohu zapomenout na těchto pár řádek.. jakoby vyjadřovaly celou duši člověka trápícího... jak nádherně se dá vyjádřit loučení, trpké loučení plné bolesti....


 
vložil: Tamsyn
Permalink ¤ 1 komentářů
07.Duben 2007,00:20
Reálná myšlení jakoby dostávala křídla a nechala se unášet jemným vírem věčnosti. Nech mě vidět jaro pučící v celé své kráse. Nech mě dotknout se tvých mocných rukou. Políbit tenhle pocit neutichající lásky..... budu čekat u dveří a doufat, že příjdeš a zapomeneš. Nech mě tančit pryč, kráčím do jiného světa, miluju tě?
To co se stalo, přišlo... lidé co se smějí na tebe už nejsou, odpolouvají a volají. Není čas, není prostor. Jak krásné by bylo tvořit nemyslitelné záhady... Jak krásné by bylo osvobodit se z mrazivých pavučin, které ji dusí. Už nemůže dýchat a já cítím, že je slabá.... zavražděná svými myšlenkami a přátely, jež zapomněli její jméno. Vidím jen stín, odlesk její bývalé krásy, potácí se větrem. Roní slzy pro uvadlou kopretinku v její hlavě. Proč se jí to stalo.. je smutné žít a vidět.. proto slepá klopýtá temnou tmou
Lístek.. spadnul, vyschnul.. lhostejný všem ostatním, smutkem a žalem uschnul. Tak jako hvězdy patří k nebi, tak i světlo je spojeno s tmou, láska k nenávisti. Ale on neztratil naději kvůli hvězdám, kvůli světlu ani kvůli lásce. Jeho osud se nedá zastavit. On patří k ní, ale je sám. Bylo mu určeno jít volnou, hořkou cestou
Nechci vidět svobodu, která ničí. Ona i on..ona nevidí, on vysychá.. pláču
 
vložil: Tamsyn
Permalink ¤ 0 komentářů
25.Březen 2007,14:52
Jak zvláštní... zvláštní je být na tomhle světě. Jsem štastná, děkuji za každou chvíli, kterou jsem mohla prožít v klidu a míru. Bohužel, ne všechny osoby, dokonce děti nemají život alespoň z malé trochy snesitelný.. souhra neuvěřitelných událostí jim přidělila osud trýznivý, který otřásne i dospělým člověkem. Máme vůbec právo stěžovat si na život, když nám nebyla nepřichystána žádná z útrap, kterou musí snášet tisíce děti na celém světě a nikdo se to nikdy nedoví? Co že to je za svět, co to jsou za lidi.. nechápu a odmítám chápat lidi, kteří páchají nejhorší zlo na lidech druhých, a co je ještě horší na lidech blízkých.. na svých dětech. Je vůbec možné takové lidi nazvat člověkem...??
 
vložil: Tamsyn
Permalink ¤ 0 komentářů
08.Únor 2007,23:22
Věřte nevěřte, od pondělí jsem oprávněna řídit motorová vozidla, jsem držitelem řidičského průkazu, prostě jsem to dala :D Pocit naprostého štěstí je jako lavina, je to skvělé, adrenalin se ukládá během těch dlouhých hodin a pak najednou bum :)) je to venku a člověk se cítí naprosto užasně. Nedokážu normálními slovy popsat ten nádhrný pocit uspokojení. Přesto pořád cítím jakýsi zvláštní tíživý kámen někde u mě, který mi říká že jsem uplně jiná, nepochopena okolím, jako tvoreček v zoo, který je všem na očích a jen se mu posmívají. Nicméně euforie způsobena tímto skvělým a nezapomenutelným zlomem stále přetrvává, proto si dovoluju být trošku naivní a věřit že i já si můžu ještě někde najít kousek svého štěstí a mít ho jen pro sebe.
 
vložil: Tamsyn
Permalink ¤ 0 komentářů
03.Únor 2007,00:59
V historii i v současné době se pořádají revoluce, politické puče i krvavé masakry kvůli jedinému "slovu". Kvůli touze převést pouhé slovo do reality. Svoboda. Každý ví, že chudý rolník bojující za svou zem, své přesvědčení a hlavně za svobodu svou i svých dětí, je silnější než deset najatých žoldnérských válečníků.
Nechci bloudit historií ve snaze nalézt vhodný příklad svobody a její vysvětlení. Příklad této rozmanité síly, kterou každá bytost chápe jinak a jiným způsobem, nacházíme každý den v běžném životě. Nemusím proto chodit příliš daleko, abych popřemýšlela o jejím smyslu. Kdykoli opustíte dům a nastoupíte do auta, stáváte se dílkem fantastického světa pravidel, strojů, značek a zákazů. Nemůžete dělat co chcete, musíte naslouchat hlasu vašeho několikaválcového oře, sledovat každý pohyb a být neustále ve střehu. Nikoli ve střehu k útoku, ale k úskoku. Není cílem být vítězem, všechny porazit, ale nikoho neohrozit, dbát na bezpečnost svou i ostatních. Nebát se poslouchat pokyny dopravních značek, opravdu zastavit při šeptání sloupu s červeným osmiúhelníkem a nápisem „STOP“. Vždyť stačí tak málo, jedno neuposlechnutí a svoboda kohokoli z nás může být nejen ohrožena, ale i navždy ztracena.
Přesto se stále nacházejí, nechci říkat lidé, spíše stvoření, kterým jsou tato dogmata neznámá, nebo je nechtějí znát, chtějí pouze sobecky myslet na sebe a doufat, že silnice se přizpůsobí právě jim. Není tohle moc velký kus troufalosti? Vzít všem lidem okolo možnost cítit ve svém okolí bezpečí a místo toho nastolit chladivý pocit strachu?
Ale to, co se děje za plechy vozidel na míledlouhých silnicích se dá ještě nazvat klidnou klavírní symfonií. Na křižovatkách má přednost ten, jenž stojí před zeleným světlem, není to ten s mercedesem, nebo támhleten s limuzínou. I obyčejný trabant smí jet před jezdcem ferrari. V běžném životě by bylo vše asi trochu jinak. Klavír by se změnil ve smyčce a alt by vystřídal tenor.
Už si dokážete představit ideální podobu svobody? Já ji vidím....Je zakleta do paragrafů, plných čar, světelných signalizací a všudypřítomných dopravních značek.
„Řidič nesmí omezit, což znamená počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.“
Řidič nesmí, ale co řidič dělá. Teorie a skutečnost jsou stále vedle sebe jako linie dvou kolejnic, tak blízko a přece se nikdy nesetkají. Vídím stále rozmazanou tvář uplakané svobody a lidé ohánějící se tímto mocným slovem, ale zároveň spícími skutky.. Dá se s tímhle bojovat? Mohou lidé povztat proti vzpouře nerozvážnosti a sobeckosti? Nemohou....
Proto nám symbolem svobody pořád zůstávají bílé holubice, které okouzlí svým půvabem a volností každého, jehož oči spočinou k nebi.
 
vložil: Tamsyn
Permalink ¤ 0 komentářů