Mýty nevěry !

29.Leden 2007

Nevěra a mýty o ní

Ať už se nám to líbí, nebo ne, jednoduše je tady s námi. A už pořádně dlouho. Psaly se o ní knihy, zabíjeli se pro ni lidé, přinášela neštěstí a zklamání. A tak je tomu dodnes. Nevěra. Vzhledem k její dlouhověkosti se vytvořily určité mýty, kterým věříme. Je to však opravdu tak?

1 - Mýtus: V každé aféře je světec a hříšník.

Obětí je světec a zrádcem hříšník.
Vůbec to není tak jednoduché. Nevěra není něco, co se lidem stává. Je to něco, co se děje mezi nimi. Navzdory urážkám a krutosti, oba dva partneři mají svůj malý kousek viny na tom, že si jejich partner vydal sexuální oklikou. Měli bychom si přiznat svou úlohu přímo a to s tím vědomím, že tady neexistují žádné oběti, jen dobrovolníci. Naneštěstí aféry dovedou lásku spíš k úplnému odcizení se než k trvalému kamarádství, přičemž morální rozsudky tu nesehrávají žádnou roli a nemají konstruktivní sílu.

2 - Mýtus: S manželstvím je konec.

Povězme si to na rovinu: není to pravda. Aféra není nic, kvůli čemu by muselo manželství skončit. Je to určité mezidobí. Skutečný problém je ukrytý kdesi hluboko pod tím, uvnitř nás samých a v našich projevech v partnerství. Na manželství jsou potřeba dva lidé. Aféra jako taková, ve své nejhlubší podstatě, dokonce může být manželství nápomocná. V partnerství, kde jeden z dvojice nemá své očekávání naplněné a není uspokojený, neexistuje důvěra a intimity. To, co jsme se o sobě naučili na sexuální odbočce a jsme schopní zakomponovat do normálního života, nás může obohatit a dokonce utužit naše manželství. Jakmile aférka skončí, pravé manželství může začít. Velmi mnoho manželství začíná s důvěrou a intimitou, ale většina z nich je ztratí někde na půli cestě. Při pokusu znovu je najít, můžeme podlehnout mimomanželskému vábení. Důvěra a intimita však nejsou věci, které si sebou nosíme z jednoho vztahu do druhého. Musí se budovat krůček po krůčku. Při zříkání se pokusu o znovuvybudování důvěry v manželství tím, že ji hledáme v nevěře, se vzdáváme potenciální důvěry, kterou nám může manželství poskytnout.

3 - Mýtus: S partnerským sexem je konec.
Nezkrachoval sex, ale komunikace. V aférách existuje sex bez lásky. Sex není důvěra. Sex nedokáže vyřešit a zahojit minulost. Sex není náhrada za nízké sebevědomí. Sex se může napravit. Jsme sexuální bytosti, které jsou schopné mít víc sexuálních partnerů. Důvěra a ta pravá intimita se však o něčem jiném. Velmi zřídkakdy totiž máme několik důvěrných vztahů. Důvěrné vztahy se těžko nahrazují. Manželství, které zažilo sexuální uklouznutí jednoho z partnerů, může být i tak úspěšné.

4 - Mýtus: Nevěra znamená, že už svého partnera nemilujeme.
Aféra nemá takový vliv na lásku jako na vzájemnou komunikaci a schopnost porozumění,. Pro každého z nás to znamená něco jiného. A každý to musí nějak řešit. Je totiž je jen skutečně málo vztahů, ve kterých k aférám nedošlo.
napsal/a: pavel_75 22:30 Link


Komentáře

« Domů | Přidej komentář