Sexuální kritéria žen

Ženy rozhodně nejsou pouhými pasivními objekty mužské aktivity a na procesu sbližování aktivně participují. Svobodní muži a ženy se obvykle setkávají na místech vhodných k seznámení (bary, parky, korza), kde je hlavním úkolem ženy být viděna a hlavním úkolem mužů zpozorovat ji a vyvinout akci. Na tomto základě vznikne jako první oční kontakt.

Od této chvíle je chování dvojice předvídatelné a řídí se stejnými pravidly v kosmopolitních velkoměstech Západu i v indiánských vesnicích v amazonské džungli. Pokud je oční kontakt vzájemně udržen a eventuálně doprovázen úsměvem, je vlastně předehrou přiblížení. Otevření konverzace pak může být úplně banální, například otázkou "kolik je hodin". Důležitý zde není obsah sdělení, ale vokální podbarvení, tón hlasu. V případě, že dialog pokračuje, rytmus

Vytisknout Poslat e-mailemřeči postupně akceleruje, je doprovázen prohloubeným dýcháním, zvýšením hlasitosti i naléhavosti, a to nezávisle na důležitosti obsahu. Pokud přitom oba účastníci sedí, nastavují se tak, aby byli tváří v tvář, a posunují se blíže k sobě. Přitom si jazykem navlhčují rty. Jakoby pro větší pohodlí si odkládají či vyhrnují části oděvu, odhalují si kůži hlavně kolem krku a na ramenou. Mění polohu paží a nohou, jejich gesta jsou rozmáchlejší, a tak se občas dotknou toho druhého. Aniž by si to uvědomovali, zrcadlí vzájemně svá gesta a jejich těla se postupně synchronizují v předvídání recipročních pohybů při líbání, předehře a souloži. Tyto procesy jsou doprovázené zvýšením tepu, zrychleným dýcháním a pocením.

Podobné flirtování probíhá ve zkrácené podobě i mezi milenci či manželi, u nich však vede rychleji k tělesnému kontaktu a k souloži. Vynechání této fáze přitom může způsobit, že je soulož dysfunkční nebo že představuje spíše nepříjemný zážitek (hlavně pro ženu).

VĚK
Při výběru stabilního partnera se muži a ženy liší především v tom, jaký význam přikládají faktoru věku. Zatímco pro muže je při výběru dlouhodobé partnerky věk ženy nejdůležitějším kritériem, pro ženy nehraje takovou roli. Tento rozdíl je způsoben především skutečností, že fertilní období žen je omezeno na relativně krátkou dobu, ale plodnost mužů se podstatně nesnižuje ani ve vyšším věku (nejméně do 60 let). Vyšší věk navíc může znamenat i vyšší postavení v sociální hierarchii a z něj odvozený výhodnější přístup ke zdrojům.

MAJETEK
Právě signály svědčící o přístupu muže ke zdrojům, které zároveň potvrzují budoucí nebo aktuální finanční zajištění partnera, jsou u žen pro výběr dlouhodobého partnera nejdůležitější. I když vyššího postavení a majetku dosahují muži zpravidla až ve vyšším věku, mladí muži mohou signalizovat svůj potenciál přístupu ke zdrojům, tzv. RHP (Resource Holding Potential) samozřejmě také. Tento potenciál může zahrnovat různé indikátory patří mezi ně například rodinné zázemí, vzdělání, profese, inteligence, aspirace. Není vůbec překvapující, že ženy při popisu ideálního partnera obvykle zmiňují právě tyto atributy.

DÁRKY
Ženám, které se snaží získat pro dlouhodobé partnerství, musí muži signalizovat nejen to, že mají přístup ke zdrojům, ale také ochotu podělit se o ně. Dokazují tím, že budou v budoucnu ochotni investovat do partnerky i do jejích potomků čas, city, peníze a energii. Přirozený výběr proto zvýhodňuje muže, kteří dovedou projevovat (předstírat) svou vytrvalou oddanost, ale i lásku k dětem.

VZHLED
Pokud žena nehledá dlouhodobé partnerství, důležitější než sociální status pro ni může být vzhled muže. Nejvýznamnější jsou pak pro ni vzhledové charakteristiky souvisejí s testosteronovými ukazateli a s ukazateli dobré imunity. K ním patří zejména tělesná symetrie a muskulatura, ale také husté tmavé vousy, vysoká postava nebo "trojúhelníkový" tvar těla.

VŮNĚ
Dalším ukazatelem fyzické atraktivity mužů je jejich tělesný pach odoranty jsou sexuálně dimorfní a zároveň informují také o imunologickém statusu jedince. Ženy jsou přitom odoranty více ovlivnitelné než muži.

CHOVÁNÍ
Ženy jsou citlivé i na behaviorální indikátory signalizující zdravotní stav a sociální vizibilitu mužů. K behaviorálním indikátorům patří také sexuální "agresivita" muže. V této souvislosti je zajímavé zjištění, že mnohé ženy sexuálně vzrušuje představa znásilnění. Určitý stupeň sexuální agresivity muže tedy může vést k jeho většímu reprodukčnímu zdaru. Dle evoluční teorie "Sexy Sons" totiž synové sexuálně agresivních otců budou nejspíš rovněž sexuálně agresivnější, což je i v zájmu jejich matek. Navíc výzkumy potvrzují, že přibližně 40 % žen v USA řekne někdy "ne", i když ve skutečnosti myslí "ano". U čínských žen to bylo pouze 30 %, ale u Rusek až polovina.napsal/a: pavel_75 16:08 Link


Komentáře

« Domů | Přidej komentář