10.Červen 2009

VELKÁ ARKÁNA

Obrazek0 - Blázen

Blázen představujeduši, která právě vstupuje do života. Je to čistý, nepopsaný list. Blázenpřichází s úsměvem na rtech a těší se na vše, co je před ním, co ho čeká. Obudoucnosti nepřemýšlí, a proto nevidí nebezpečí, která mu na jeho cestě hrozí.V Tarotech bývá většinou vyobrazen jako mladý muž, který hledí ke hvězdám anevidí propast, kterou má před sebou a do které se s dalším krokem nejspíšezřítí.

Blázen je až dětskyotevřený, upřímný, přímý, naivní a bláhový. Spíše než bláznivost symbolizujemoudrost blázna, který říká, to co si myslí. Je to karta počátku nového cyklu,změny, která přichází a my ji vítáme, bez přemítání nad důsledky našich dalšíchkroků. Proto může někdy varovat před unáhlenými činy, nedospělostí a idealizacícelé situace.

Tato karta je všakpotřebná pro další vývoj, protože bez Bláznovy touhy po vzdálených cílech, poněčem novém, bychom ustrnuli. Blázen nás pohání vpřed a dává nám naději.

Astrologicképřiřazení je k planetě Uran. Je to planeta prudkých a nečekaných změn,směřování do budoucnosti, objevů, vynálezů, technického pokroku. Planeta, kteráje spojena se svobodou a nezávislostí, s buřičstvím a revolucemi.Uran ničístaré, aby mohl postavit něco úplně nového.

Všeobecně- touha po ztraceném ráji - spontaneita - bezstarostnost anespolehlivost - nový začátek - vstup do nových oblastí života s údivema bez pevného záměru - žízeň po dobrodružsví.
Následovat volání srdce, kvantový skok do věšísvobody, riskovat odvážné kroky do neznáma, naslouchat vnitřní pravdě, překonatstrach, otevřenost, důvěra, nezávislost, tvořivost.Vztahy- nekomplikovaný, živý a srdečný vztah bez norem a omezení - vnímatdruhého člověka bez předsudků a objevovat na něm stále něco nového -nechat se řídit hlasem vlastního srdce, ale též zbrklost a povrchnost.
Povolání- nové, oživující zkušenosti, které někdy vypadají chaoticky, avšakneznamenají žádné skutečné nebezpečí - velká připravenost učit se -radost z nových úkolů - ale též nezodpovědnost a nevypočitatelnánáladovost.

Krátké poselství
Otevři se skoku do neznáma. Nedej se ničím zmást - následuj odvážně a jasněvolání svého srdce. Osvoboď se od pochybovačných názorů ostatních. Neposlouchejzbabělá našeptávání vlastních obav, důvěřuj plně a pouze svému vnitřnímuvedení. Můžeš je vnímat jako pocit nebo jako vnitřní znalost.

1 - MágObrazek

Duše, kterávstoupila na tento svět v podobě Blázna se nyní vtělila do Mága a učí sepoužívat své tělo, rozum, slova.

Mág má číslo 1 - topoukazuje na ego a vědomou složku osobnosti. V tradiční podobě je zobrazovánjako mladý muž, který má před sebou symboly čtyř tarotových barev - živlů -minci, pohár, meč a hůl. Jedna ruka je vztažena k nebesům a druhá ukazuje kzemi - Mág zprostředkovává informace a předává je dál.

Při výkladusymbolizuje nejčastěji inteligenci, komunikativnost, obratnost a pohyblivost,obchodnické nadání. Je to člověk, který snadno navazuje vztahy, je bystrý askvěle ovládá řeč. V tom je i jeho slabost, dokáže slova i zneužít a pak můželhát, podvádět, případně i krást. Další slabina se skrývá v citové oblasti -příliš velký důraz klade na rozum, a proto se projevuje necitlivě, chladně amanipuluje se svým okolím.

Astrologicképřiřazení Mága je k planetě Merkur, která představuje rozum, komunikaci,zručnost, schopnost navazovat vztahy, vynalézavost, zvědavost, proměnlivost anestálost.

Tuto planetupochopíme nejlépe ve spojení s řeckou mytologií. Merkur je Hermés - božskýšibal, který hned po narození vynalezl lyru a ukradl Apollónovi stádo krav. Bylzobrazován s křidélky na patách a na přilbici a byl poslem mezi bohy a lidmi.Vládl pastevcům, pocestným, obchodníkům i zlodějům. Jeho hůl se stala symbolemlékařů. Byl průvodcem duší zemřelých k branám podsvětí. Jak je vidět, bylopravdu všestranný a s tím musíme počítat i u výkladu karty Mág.

Všeobecně- seberealizace - touha po moci - nápady a vědění - komunikace sostatními plná humoru - silou vůle a činorodostí mistrně zvládat úkolya prožívat nové zkušenosti - ale též šarlatán, podvodník, namyšlenost apodvod.
Mnohotvárná komunikace, hrátsi se všemi možnostmi, intuice, lehkost, otevřenost, vnitřní svoboda, hravězvládat život, spontánnost.
Vztahy- magicky přitahujete lidi - zvládnutí těžkostí a problémů, tudíž jemožný otevřený a upřímný vztah - hravá výměna a víra ve vlastní sílu.
Povolání -zvládání úkolů a problémů - přebírání iniciativy a ovlivňování průběhuudálostí, např. při jednání, při uzavírání obchodu, při pochvale nebopokárání spolupracovníků - radost a uspokojení z všedního dne.

Krátké poselství

Přistupuj k druhým lidem a buď k nim otevřený a upřímný. Nic nezadržuj. Ukažsvůj veškerý talent a schopnosti, ale také svoje názory a svoje porozumění.Tím, že se otevřeš a vyjádříš, můžeš dát druhým něco cenného. Důvěřuj svýmspontánním, vnitřním podnětům. Chování druhých si neber příliš osobně a sebesama zase neber tak vážně. Dá ti to vnitřní svobodu a budeš lehce a hravězvládat svůj život.

2 - VelekněžkaObrazek

Po Mágovi přicházíVelekněžka (Papežka), která rozvíjí citovou složku osobnosti. Je ochrannou kartoua představuje duchovní, "panenskou" ženskou energii. Tvoří dvojici sesvým mužským protějškem - Veleknězem.

Velekněžka má číslo2, které v numerologii poukazuje na citlivost, intuici a potřebu partnerství. Stímto číslem člověk již nehledí jen sám na sebe, jako je tomu u 1, aleuvědomuje si druhé a snaží se o kontakt na citové úrovni.

Velekněžka přinášíintuici, trpělivost, harmonii, soucit, zodpovědnost, péči a starostlivost orodinu. Je spojena s minulostí a připomíná nám nutnost poučit se ze získanýchzkušeností. Má léčitelské schopnosti, ale nejdříve musí uzdravit sama sebe, nežmůže začít pomáhat druhým.

Negativní významtéto karty nás upozorňuje například na neschopnost naslouchat vnitřnímu hlasu,na chlad a necitlivost vůči druhým i sobě, na sebezničující stereotypy.

Astrologicky tétokartě odpovídá Luna, která ovládá cykly, proměny nálad, city, vnímavost,instinkty, empatii. V horoskopu symbolizuje paměť, minulost, matku, rodinu,duši, psychiku, plodnost, ženskou energii.

Všeobecně- jednat podle intuice a vnímat srdcem - s porozuměním a trpělivostípůsobit jako pomocnice, vizionářka a léčitelka - sloužit společnosti -ale též snový stav, bláznovství, strach ze života, náladovost anerozhodnost.
Léčivé síly,moudrost, nezávislost, nebe na zemi, harmonické spojení mužských a ženskýchprvků.
Vztahy- hluboký pocit spojení ( též při sporech) - citlivost - osvobození seod závislostí a vášní - poslouchat svůj vnitřní hlas a nenechat senikam tlačit.
Povolání- vykonávat práci pomocnice, léčitelky - při rozhodování poslouchatsvůj vnitřní hlas - instinktivně, s trpělivostí a vytrvalostí se blížitk cíli.

Krátké poselství
Skrze tebe chce proudit a vyjadřovat se něco velice cenného. Jsi spojen s energiemi asilami, které působí na tvoje okolí léčivým, harmonizujícím a blahodárnýmzpůsobem. Důvěřuj své intuici, tichému vnitřnímu hlasu, něžným vjemům,hlubokému vnitřnímu vědění. Věnuj čas sám sobě a osvoboď se od mínění druhých.Velekněžku mnohdy potkáš jako moudrou ženu s intuitivními silami, které semůžeš svěřit.

3 - CísařovnaObrazek

Po Velekněžcepřichází další ženská karta - Císařovna. Symbolizuje životadárnou ženskouenergii. Tvoří dvojici s Císařem a představuje překrásnou pozemskou vládkyni,toužící po lásce.

Císařovna má číslo 3 a spojuje ducha a hmotu. Trojka je číslo Svaté trojice - Otce, Syna a Ducha svatého. Můžesymbolizovat spojení božských rodičů - Otce a Matky a narození jejich dítěte. Vnumerologii 3 přináší energii fyzickou (včetně sexuality), psychickou iduchovní. Je číslem aktivním, komunikativním, snadno navazuje vztahy. Má v soběi agresivitu, pýchu, sobectví.

Císařovna bývávyobrazena jako krásná žena, která je těhotná a u nohou mívá zralé obilnéklasy. Je spojena s hmotným světem. Její těhotenství však poukazuje nejen nafyzickou plodnost, ale i na plodnost intelektuální a uměleckou, na uzavřenívýhodného obchodu a dobré materiální podmínky. Císařovna má v sobě krásu,půvab, lásku, moudrost, jemnost, optimismus, zralé ženství a mateřství.

Negativně poukazujena lenost, pohodlnost, požitkářství, žárlivost, sobectví, lakotu, zištnost,ztráty na všech úrovních.

Astrologicky jeCísařovně přiřazena Venuše - planeta lásky, tvůrčí imaginace, umění,vztahu k přírodě, finančních záležitostí. Představuje schopnost radovat se zeživota, dávat i přijímat lásku. Venuše spojovaná s Císařovnou je Venuševládnoucí zemskému znamení Býk. Je plná smyslnosti, vášně, požitků, touží pobohatství. Má však i temné stránky ve chvíli, kdy se láska obrátí do negace ačlověk myslí pouze na sebe a svůj vlastní prospěch.

V mytologii Venušiodpovídá Afrodite - věčně mladá a krásná bohyně lásky, zrozená z mořské pěny.Měla mnoho milenců, byla nevěrná svému manželovi Héfaistovi a žárlila napozemské dívky, kterým se často i mstila.

Všeobecně- prasíla přírody, která způsobuje vývoj a rozklad - opětovná zrozenínového, překonání bolestí tohoto narození - žití jako neustálá změna -nárůst poznání - bohatost myšlenek - harmonie - senzitivita - vstoupitna úrodnou půdu.
Venuše, krása, harmonie, požitek, ženská síla avyzařování, vyživující plnost, srdečnost, láska, zvláštní žena.

Vztahy- přírůstek do rodiny nebo pozitivní změna ve vztahu, které mohlapředcházet i bolestná zkušenost - schopnost odevzdat se a být něžná -mateřská láska a schopnost empatie.
Povolání- být aktivní a tvůrčí s množstvím energie - s vůlí ke změně svižněrealizovat nové myšlenky - cítit se jako žena uznávaná a silná - možnétéž těhotenství.

Krátké poselství
Otevři se příjemným a oblažujícím stránkám života. Raduj se z krásy, nech semilovat a hýčkat. Věnuj svoji vnitřní plnost a harmonii lidem a životu. Sdílej,co můžeš dávat, a přijímej bez falešné zdrženlivosti. Život to s tebou myslídobře a čeká na každičkou možnost obdarovat tě.

4 - CísařObrazek

Po Císařovněpřichází Císař a tvoří s ní dvojici - pár pozemských vládců. Císař přinášídynamickou energii silného muže, který má autoritu a chuť vládnout.

Tato karta má číslo4, které v numerologii symbolizuje praktický rozum, fyzickou energii, zručnost,obchodnické nadání, řád, stabilitu a kázeň.

Císař představujemuže v plné síle. Je obrazem otce, který je moudrý, přísný i laskavý. Dokáže sevšak i pěkně rozohnit a bojovat za spravedlivou věc. Navenek vidíme obrazbojovníka, uvnitř však objevíme dítě, které objevuje svět. Proto je Císař iprůkopník, vynálezce a iniciátor.

Z negativníchvlastností u něj nalezneme egoismus, pýchu, ješitnost, agresivitu, hašteřivost,unáhlenost, touhu za každou cenu prosadit svůj názor a vládnout druhým.

Astrologickyodpovídá Císaři znamení Berana - znamení, které symbolizuje slovo"Já" a proslulé beraní rohy, kterými vráží do překážek, stojících muv cestě. Beran chce být první, nejlepší a je velmi zaměřený na své já. Jetvrdohlavý, bojovný a výbušný, často mu však chybí vytrvalost. Nikdy nejednázáludně a uhýbavě. Je to dítě zvěrokruhu, které se na svět dívá, jako na něcoúžasného, co ještě nikdy nevidělo. I když je Beran navenek rváč, má velmicitlivé nitro a dokáže odpustit a zapomenout.

Všeobecně- síla, která přináší řád, upevňuje struktury a stabilitu - realistickémyšlení a činorodá vůle - myšlení a sebeovládání určované rozumem - aletéž vyžadovat železnou disciplínu - ztrnulost - neschopnost neboneochota vzít v úvahu pocity.
Mužství, dynamická síla,autorita, pevnost, silná vůle, průkopník, velké vůdčí schopnosti,dobrodružnost, skutečná velikost, zvláštní muž.
Vztahy- dávat přátelskému vztahu jistý rámec, kde panují jasnost a pořádek -uskutečňovat sny a přání - ale též rigidní struktury ve vztazích - lpětna důležitosti zavedených rolí, aby byla zamaskována citlivost,slabosti a potřeba podpory.
Povolání- s rozhodností a zodpovědností navrhovat jasné koncepce pro plány aprojekty, které mohou být realizovány při dodržování disciplíny- aletéž perfekcionismus, nepružné názory a fixní myšlenky.

Krátké poselství
Dovol si být silný a vědět, co chceš. Neschovávej se, nýbrž projev svoji sílubez falešné zdrženlivosti. Prosaď se, pokud víš, že jsi v právu. Rozhoduj sepomocí autority svého vnitřního vědomí. Jednáš-li s druhými jednoznačně,přímočaře a láskyplně, budou ti důvěřovat a něco od tebe přijímat. Vymez sisvoje území a dbej na to, aby je nikdo nepřekročil bez tvého pozvání.

5 - VeleknězObrazek

Zhmotného světa Císaře vyrůstají stromy poznání Velekněze. Přicházíduchovní vládce a otec, partner Velekněžky. Je stejně jako ona ochrannoukartou.

Velekněz má číslo 5,které v numerologii představuje víru, radost, společenskost, touhu povzdálených krajích, dobrodružství a po poznání. Přináší štěstí a optimismus.

Velekněz je moudrýmuž, učitel, rádce, duchovní mistr. Symbolizuje čistou mužskou energii, kteránepotřebuje ke svému prosazení boj. Učí nás trpělivosti, vytrvalosti, klidu,laskavosti. Nabádá nás ke studiu, sebepoznání, ztišení a k tomu, abychomnaslouchali vnitřnímu hlasu. Někdy se musíme poohlédnout po moudrém učiteli,který nám poskytne útěchu a pomoc. Jen si musíme dát pozor, abychom honepřehlédli, protože se může skrývat v úplně obyčejném človíčkovi.

Negativní projevy -fanatismus, dogmatismus, nepraktičnost. Velekněz varuje před přeceňovánímhmotného světa a před ztrátou víry a smyslu našeho bytí. Pak se může dotyčnémusnadno stát, že začne tloustnout, protože jsou pro něj peníze a majetek tonejdůležitější.

Astrologickyodpovídá této kartě zemské znamení Býk. Je praktické, se smyslem proobchod, prosperitu, má cit pro krásu, umění, miluje přírodu. Býci jsouvytrvalí, pracovití, klidní a citliví. Intuitivní schopnosti Býka však mohouzazářit jen v případě, že se nezaměří pouze na hmotný svět. Pokud k tomu dojde,tak se z něj stává strnulý, konzervativní materialista, který je zabořený pokolena v zemi a nevidí hvězdy nad hlavou.

Všeobecně- hledání smyslu a pravdy - "To přece nemůže být všechno!"- nacházetradost a poznání (v knihách, filmech, rozhovorech) - důvěra -přezkoušení názorů - ale též troufalost a netolerance - pokrytectví anetolerance.
Duchovní učitel nebo vůdce, vnitřní moudrost avedení, učit se porozumět tajemství života, naslouchat vnitřnímu hlasu.Vztahy- nárůst důvěry a duševní spřízněnosti - za zamilovaností a vášnivostízažívat hlubší smysl lásky - ale též rigidní názory na morálku apřehnaně zbožné ideály.
Povolání- hledání toho pravého povolání a hlubšího smyslu vlastní činnosti - sčistým svědomím zůstat věrný vlastním předsevzetím - reputace aloajalita.

Krátké poselství
Následuj volání své duše. Nech se vést svou vnitřní moudrostí. Všímej sivnitřních podnětů a znamení života. Uč se trpělivě ze svých zkušeností. Jakmilek tomu dozraješ, potkáš moudrého člověka, který významně podnítí tvoji životnícestu. Moudrého člověka poznáš podle toho, že se ti nesnaží vnucovat svojemyšlenky a názory, ale podporuje tě v tom, abys odhalil svoji vnitřní pravdu arozvinul vlastní vnitřní moudrost.

 

6 - MilenciObrazek

Po Veleknězipřicházejí Milenci, kteří nás otevírají partnerským vztahům a nabádajínás k životním rozhodnutím.

Mají číslo 6, kteréje v numerologii spojeno s láskou, erotikou, požitkářstvím, penězi, vztahem kpřírodě a umění.

Karta Milencipoukazuje na období zamilování se, sbližování, na milostný vztah, na uvědoměníse prostřednictvím vztahů.

Její název vněkterých tarotech je podle mého názoru daleko přesnější - Rozhodnutí. Milencitotiž mají velmi často tendenci váhat, čekají na lepší příležitost, neumějí serozhodnout a stále si nechávají otevřená zadní vrátka - co kdyby se objevilaještě krásnější dívka, zajímavější či lépe placená práce… Pak se jim však můžestát, že nebudou mít nic. Jejich chování někdy působí dětsky, lehkovážně,povrchně.

Když se pozornězadíváte na kartu, uvidíte muže, který drží za ruku krásnou dívku. Přestože onak němu vzhlíží, on se otáčí za svým snem. Meč, symbolizující rozhodnutí, držízapíchnutý do země. Obraz za ním s opuštěným starcem ukazuje nebezpečí, kterému hrozí. Muž se musí rozhodnout, co skutečně chce, co je pro něj v životědůležité a co ne. To první si ponechá a to druhé musí opustit. Jde o vědomouvolbu a přijetí jejích důsledků.

Astrologicky tétokartě odpovídá znamení Blíženců. To jsou lidé komunikativní,společenští, rádi flirtují, jsou přizpůsobiví, inteligentní a mají široký záběrzájmů a poznatků. I když snadno navazují vztahy, velmi často je také rychleopouštějí, protože se bojí, že ztratí svou svobodu. Mívají také problém svyjadřováním hlubších citů. Jejich slabým místem je i nerozhodnost. Neustálepřemýšlí a když už dojdou k nějakému rozhodnutí, můžete se spolehnout najediné, během několika hodin či dní ho změní.

Všeobecně- láska jako původní síla života, růstu a reprodukce - vymanění se zezávislosti - převzetí zodpovědnosti vůči sama sobě - přehodnocení apřípadné opuštění starých norem (rodiče, škola) a stanovisek - v hloubisrdce přijmout rozhodnutí, které povede k hlubší spokojenosti aobšťastňující zkušenosti lásky - přitahování protikladů a tím překonánípolarity.
Setkání se s láskou,přitažlivost, erotika, sexualita, zamilovat se, navázat vztah, důvěřovat láscea blízkosti, spojení protikladů skrze lásku, láskyplně se zajímat o lidi.Vztahy- velká a hluboká láska - rovnost partnerů bez vlastnických nároků -pravá vnitřní připravenost vstoupit do svazku a schopnost vytvořitvztah - svatba - ale též podléhání vlastním vytouženým představám ailuzím - žárlivost - sebepopření.
Povolání- srdcem a rozumem přijmout jasné rozhodnutí, které vychází zevnitř -rozloučit se s megalomantickými fantaziemi - s láskou se věnovatvyvstávajícím úkolům - dobré, čestné mezilidské vztahy.

Krátké poselstvíBuď otevřený milostným setkáním! Svěř se lidem, kteří jsou pro tebe důležití.Následuj volání přitažlivosti a dovol si zamilovat se úplně nově. Upřímně asvobodně projevuj svoje city. Buď připraven jít s partnerem, který se ti otevřehlouběji. Nic nezadržuj a nech se vést silou lásky. Buď zamilovaný - do sebe,života a všech lidí, které potkáš.

7 - VůzObrazek

Zde se duše radostněvydává na cestu. Na rozdíl od Blázna si však uvědomuje svůj cíl i cestu.

Vůz má číslo 7, které je vnumerologii spojeno s vytrvalostí, vůlí, cílevědomostí. Také poukazuje na uzavřenost,odtažitost, chlad, velkou vnitřní citlivost, která však bývá pečlivě skrytapřed vnějším světem.

Na této kartě vidítemuže, který se řítí na voze kupředu. V rukou drží opratě, ale pokud si nedápozor, koně se splaší a on skončí v příkopě. To je první možnost výkladu tétokarty. Naznačuje, že je před námi cíl, kterého chceme dosáhnout. Musíme si všakdát pozor, abychom nebyli zbrklí, nerozvážní, bezohlední či nepřeceňovali svéschopnosti a síly. Zároveň tato karta poukazuje na vitalitu, vůli, odhodlání,začátek, změnu. Někdy může naznačovat nutnost změny, které se ale bojíme.

Druhá možnostvýkladu Vozu, dle mého názoru častější a významnější, je naznačena přilbou,kterou má vozataj na hlavě a my mu díky tomu nevidíme do tváře. Tím jak jeuzavřen ve voze a je těžké se k němu přiblížit. On nám to ani svou prudkoujízdou nedovolí. Je to jeho obrana před vnějším světem, tento člověk si stavíkolem sebe hradby, aby bránil své citlivé nitro před krutým světem. Přitom všakje na voze vyobrazen pohár, jako symbol citů a lásky. Úkol proto zní: zbořitzdi a přiblížit se lidem. Přestat se uzavírat do svého nitra a naučit se, dávatsvé city najevo.

Astrologicky je Vůzspojen se znamením Raka. Pro Raka je velmi důležitá rodina, minulost a sní spojené emocionální vazby. Rak musí přijmout skutečnost, že se vše mění, pakse bude cítit méně ohrožen a bude změny snáze přijímat. Má velmi citlivou duši,ale často ji schovává pod tvrdým krunýřem, protože se bojí zranění. Je toznamení až přecitlivělé na sebe sama a ve chvíli, kdy mu lehounce šlápnete napalec, začne ronit potoky slz a stáhne se na velmi dlouhou dobu do svéhokrunýře.

Všeobecně- osvobození se od myšlenek a názorů přejatých od jiných, např. odrodičů nebo učitelů - jít po vlastní cestě s plnou důvěrou - poznání adůvěra v sebe sama rostou s překonáváním těžkostí, strachů a vnitřníchprotikladů - ale též přeceňování vlastních sil, chvástání se,lehkovážnost a netrpělivost. Novýzačátek, připravenost na něco nového, sebezkoumání, nová síla a jasnost, změnak lepšímu, meditace, duchovní síla.
Vztahy- blíží se nový vztah nebo oživující fáze již existujícího vztahu -hledání vnitřního souznění se sebou a s partnerem - ale též lehkovážný,na sebe orientovaný postoj ve vztahu.
Povolání- snaha o úspěch - síla prosadit se - radost z rizika - nový začátek,který znamená krok blíž k vnitřní spokojenosti (např. samostatnost,studium, nové pracovní místo) - ale též nebezpečí bezohlednosti.

Krátképoselství
Jsi připraven na nový začátek. Všechna znamení ukazují na změnu k lepšímu vetvém životě. Pohlédni do sebe a naslouchej moudrosti svého vnitřního vedení.Chce ti něco sdělit a připravit tě na průlom do nové fáze tvého života. Využijvšech zkušeností, které na tebe čekají, k rozvinutí svých nejvyšších schopností.

8 - SílaObrazek

Tak a tím je řečenovše. Zde se člověk potkává se zvířetem v sobě, se svojí stínovou složkou, sesvými strachy a pudy. Je tu ale i cesta k jejich přijetí a zpracování.

Síla má číslo 8(podle některých autorů 11). V numerologii dává 8 energii především napsychické úrovni, aktivitu, neklid, touhu ovládat druhé a prosadit svůj názor.

Tato karta násnabádá, abychom se stali celistvou bytostí. Toho můžeme dosáhnout pouze tehdy,když přijmeme všechny složky své osobnosti a budeme je rozvíjet. Jedině takmůžeme dosáhnout harmonie. Naše intelektuální já se musí smířit s animálnímisilami, skrytými v nitru, přestat se jich bát a přestat je potlačovat. Musí jepřivést do vědomí. Stejně tak se to týká našeho stínu - jakmile se tváříme, žeho nemáme, náš stín nabírá na síle a tím si připravujeme do budoucnosti velkýproblém - šelma nás může časem ovládnout.

Síla varuje předpotlačováním sexuality, strachem ze sebe i druhých, zastrašováním ostatníchsilou, manipulací, neživotností, pýchou, vztekem a egoismem.

Astrologicky Síleodpovídá Lev. Toto znamení dokáže být velkorysé, odvážné, soucitné alaskavé. Je nadáno kreativitou, hravostí, organizačními schopnostmi, uměnímvést druhé. Je to král s velkým srdcem, který potřebuje obdiv a lásku svýchblízkých. Budeme-li se k němu chovat s láskou a úctou, je schopen pro nás mnohévykonat. Avšak ve chvíli, kdy zkusíme použít hrubou sílu, nás pravděpodobněsežere.

Všeobecně- obrat k temným hlubinám a skrytým tužbám, jejich přijetí a tímpřekonání starých strachů, omezujících představ a všeho, co bylopotlačeno - zažít "zvíře" v sobě a ochočit si ho - přijetí vnitřníchprotikladů - radost ze života - vitalita - vášnivost - upřímnost sama ksobě. Chtíč, živost, osvobození, vyslovit "ano" životní síle,tvořivost, sexualita, radost, láska, extáze všeobjímající jednoty.
Vztahy- smyslnost, sexualita a vášnivost - vitální vztah s množstvímtamperamentu, který je prožíván se silou a odvahou - ale též zklamání,ničivý střet názorů a nenávist vůči druhému člověku(Když člověk řekne:"Ty potvoro!", myslí tím vlastně sám sebe).
Povolání
- s radostí, silou a odvahou se vypořádat s úkoly a vášnivě se zasaditza zdárný konec - s velkou schopností empatie poznávat těžkosti arozdílnosti a šikovně a s nasazením je překonávat.

Krátké poselstvíNejvětšírozkoš spočívá ve svobodě být sám sebou, se vším, čím jsi. Přitakejživotní síle, která se vyjadřuje tvým tělem, tvými pocity a myšlenkami.Pokud miluješ a přijímáš síly v sobě, poznáš, že nic špatnéhoneexistuje. Raduj se ze své divoké, nespoutané vitality.

9 - PoustevníkObrazek

Poustevník uzavíráurčitou etapu bytí a vývoje a ve své samotě nachází správnou cestu.

Poustevník má číslo9, spojené s meditací, duchovním světem, myšlením a hledáním ve vlastním nitru.Musíme si jen dát pozor, abychom neztratili půdu pod nohama a tiše senerozplynuli.

Na obrázku vidíteosamělého, starého muže, který vychází z hlubin temného lesa. Jednou rukou seopírá o hůl a v druhé drží lucernu, která ozařuje cestu a rozpouští stíny.Možná, že má za sebou něco nebezpečného, ale on se nebojí a jde stále vpřed ana své cestě může posvítit i dalším poutníkům.

Poustevník je silnouochrannou kartou. Pokud si ho vytáhneme, upozorňuje nás, abychom vícenaslouchali vlastnímu nitru. Toho však lze dosáhnout pouze když se ztišíme a nenechámese rušit vnějším světem. Někdy nás může nabádat, abychom se pozorně rozhlédlipo pomocné ruce, která nás vyvede z tíživé situace.

Samota, kteroupředstavuje, je většinou dobrovolná a jedinec ji vyhledává sám, protože cítínutnost zastavit se a potřebu přemýšlet o dalším vývoji. Ten může být celkový,ale může se také týkat jen práce, vztahu nebo zdraví. Trváme-li tvrdohlavě nasvém a nechceme opustit báječnou společnost a veškerý ruch, pak se může stát,že budeme do samoty uvrženi nemocí, či jinou událostí. Ve své osamělosti pakmusíme přemýšlet o dosavadním životě, vybrat si z něj to podstatné a tomu sedále věnovat.

Poustevník nás můževarovat před izolací, uzavřeností, násilným prosazováním pravdy, předvnucováním rad lidem, kteří o to nestojí, přehnanou skromností a neschopnostípřijmout přicházející zkoušky a změny.

Tato karta jeastrologicky spojena se znamením Panny, pro které je typická analýza,inteligence, služba, trpělivost, skromnost. Také však pesimismus, nadměrnákritičnost, puntičkářství, nespokojenost a úzkostlivost. Má dokonale vyvinutýsmysl pro detail a díky tomu nalezne sebemenší chybičku. Panna je poslednímznamením první poloviny zvěrokruhu a musí pečlivě roztřídit vše, co vytvořilaznamení předcházející. To dobré ponechá pro další vývoj a toho ostatního sezbaví.

Všeobecně- soustředění se na podstatné životní cíle, poznat pomíjivost -stáhnutí se, překonání strachu ze samoty a prožití cenné, osvobozujícízkušenosti, kdy je člověk sám se sebou - nárůst zralosti, životnímoudrosti, lehkosti, spokojenosti, odvahy a síly. Hledat a najítvnitřní světlo, osamělost, připravenost setkat se s vnitřními stíny,čas žně.
Vztahy
- při hledání pravdy dojde ke sporům sama se sebou a s partnerem. Buďse tento vztah dostane do mnohem větší hloubky, nebo se zjistí, že užneodpovídá požadavkům, a rozpadne se - klidně být sám - ale též strachz osamělosti - velká nejistota.
Povolání
- na cestě do sebe poznat skutečné vlastní potřeby - nalezení vlastníhopravého povolání - změna pracovního místa - přehodnocení významuúspěchu, využití času, peněz, prestiže a uznání.

Krátké poselství Vesvé současné situaci je zvlášť důležité spojení se sebou samým. Už sedál nevyhýbej tomu, co se v tobě pohybuje. Využij čas samoty, aby seshluboce vcítil a zaposlouchal do sebe. Nemáš-li ze sebe strach avšechno v sobě přijímáš a miluješ, tvůj strach ze života se rozpustí.Potom dokážeš být s druhými, aniž bys ztratil spojení se sebou.

10 - Kolo štěstíObrazek

Kolo štěstí přináší změnu, alenedá se jednoznačně říci, že to bude změna dobrá, vše závisí na předchozímjednání.

Na kartě vidítekolo, které je na jedné straně roztáčené a na druhé bržděné okřídleným démonem.Dole na kole visí dívka a druhá postava sedí na hoře. Měli bychom se rozhodněsnažit, pokud se nás tato karta týká, dostat do pozice sedící postavy, ta totižpochopila jak a proč se kolo otáčí a dokázala se z tohoto běhu vymanit. Nenadarmo se Kolo štěstí také nazývá Kolo osudu či Karma.

Ve výkladu může tatokarta naznačovat nový začátek, expanzi, nadcházející změnu, která je jižrozeběhnutá a nedá se zastavit. Musíme vždy počítat s následky svých činů aštěstí si skutečně musíme zasloužit a také ho musíme umět včas rozpoznat achytit za pačesy.

Někdy Kolo štěstínaznačuje, že jsme se dostali do situace, ve které nemůžeme nic dělat, protožejiž bylo rozhodnuto za nás a my jsme ve vleku událostí - vždy záleží na kartáchležících vedle. Další možností výkladu je například varování před přílišnoupasivitou, kdy dotyčný jen čeká, co přijde a nesnaží se nic ve svém životězměnit.

Negativním významemje nejen zmíněná pasivita, ale také nerozhodnost a pocity křivdy ve chvíli, kdynechápeme smysl veškerého dění.

Astrologickyodpovídá Kolu štěstí Jupiter - planeta, které staří astrologové říkaliVelké štěstí. Je spojen s expanzí, ideály, vírou, studiem a cestováním. Vhoroskopu poukazuje na místo, kde člověk hledá své štěstí, ale nemá zaručeno,že ho najde. Jupiter může také představovat pýchu, ješitnost a sklon kpřehánění.

V mytologii jeJupiter spojen s olympským vládcem bohů i lidí - Diem. Zeus je popisován dostrozporuplně - na jedné straně má spoustu chyb, je hrubý, záludný a nevěrný a nadruhé straně je moudrý, bdí nad řádem světa, zákony, smlouvami, pomáhápotřebným a dává dary.

Všeobecně- neočekávaná šťastná událost - pocit, že se věci nedají ovlivnit -doba pulzujícího života, která s sebou přináší změny - nový začátek,důležitý průlom - další rozvoj na základě vědomého přijetí osudu -"Každý svého štěstí strůjcem!" - ale též neštěstí a rezignace - cítitse bezmocně a vlečen událostmi.
Vztahy- šťastný obrat v již existujícím vztahu - nalezení nového, velkéhoštěstí v lásce - vhled do vrtkavosti štěstí vede k moudrosti a klidu -ale též rána osudu - být zdrcen vahou nezadržitelných událostí -setkání s životním druhem.
Povolání- otevřené oči umožní objevit vhodné pracovní možnosti, které vedou kpotěšitelným změnám - najít svůj životníúkol - ale též nezdary (kolotočící se opačně) jako příležitost poznat své vlastní skutečnéschopnosti a pustit se novým směrem.

Krátké poselstvíVetvém životě nastává šťastný obrat. Přišel čas pro velké rozšíření.Můžeš a musíš nechat být všechno, co tě dosud omezovalo nebostísňovalo. Připrav se na nový začátek, slibující štěstí.

11 - SpravedlnostObrazek

Kološtěstí se otočilo a my se spolu se Spravedlností zamýšlíme, co bude dál.V žádném případě se nesmíme hnát zbrkle kupředu. Nyní je na místě dobře rozvážitsvé jednání, vyčkat a nikam nepospíchat.

Spravedlnost jezobrazena jako žena se zavázanýma očima. V jedné ruce drží meč a v druhé váhy.Na jejich miskách musí zvážit všechna pro a proti a pak učinit konečnérozhodnutí. Celou situaci jí ztěžuje šátek přes oči, proto musí být velmiopatrná a vše si dobře promyslet. Přitom musí stát pevně na zemi, aby jinesmetl první poryv větru.

Při výkladu tatokarta poukazuje na touhu soudit co nejspravedlivěji, nestrannost, opatrnost,trpělivost a rozvážnost. Varuje před unáhleností a také bezcitností a krutostí- Spravedlnost se řídí pouze svým rozumem, její objektivní úsudek je nezatíženýosobními emocemi, city jsou mimo hru.

Negativní význam -chlad, krutost, destruktivnost, přílišná váhavost, neschopnost rozhodnout se azaujmout pevné stanovisko.

V materiálníchzáležitostech se může týkat různých právních aktů, uzavírání smluv a vstupu domanželství - i to je právní akt. Také může naznačovat možnost, že staneme předsoudem a naše jednání bude posuzováno podle pravidel a ne podle našich zásluh.V politice znamená vyjednávání.

Astrologicky jeSpravedlnost spojena se znamením Váhy, které jsou proslulé svou touhoupo harmonii a spravedlnosti, vytříbeností, citem pro umění a také velkouváhavostí při rozhodování. Váha potřebuje nekonečně mnoho času, aby se rozhodlaco nejsprávněji. Jsou to lidé, kteří touží po klidu, míru a rovnováze, i kdybytoho měli dosáhnout skrze násilí. S tímto znamením jsou spojeny partnerskévztahy - manželské, ale i vztahy obchodní, právní a smluvní.

Všeobecně- být si vědom svých vnitřních motivů - převzít zodpovědnost za vlastníčiny, jak v dobrém, tak ve špatném - přijímat rozhodnutí za pomociotevřené mysli a intuice - harmonie a rovnováha sil (může znamenat irovnováhu zbraní) - ale též poctivost vůči sama sobě a předsudky.Spojení se svým středem, meditace, uvést něco do pořádku, napravení,něco se vyvažuje.
Vztahy- vyrovnané rovnocenné partnerství - vyjasnění nejistot, napětí azajetých kolejí - kontrola pravidel hry, aby se zjistilo, zdali jsouplatná pro danou situaci - vzdání se starých zvyklostí.
Povolání- konfrontovat se s následky vlastních činů a ujasnit si vlastnípracovní cíle - princip poctivosti a otevřenosti - dobré posuzování,schopnost přijímat kompromisy a životní moudrost v přijímání rozhodnutí- ale též přijít si na své na účet druhého.

Krátké poselství
Ponořse do svého meditativního středu, ohniska svého bytí. Vnitřní klid asoustředěnost jsou nejlepším předpokladem, aby bylo uvedeno do pořádkuto, co vyžaduje vyrovnání. Pokud se teď od tebe něco očekává, přistup ktomu a dělej všechno řádně a klidně. Pokud v sobě prožíváš rozrušení achaos, hluboce dýchej a čekej, až se uklidníš. Směřuj svoji pozornostspíš dovnitř než ven. Jakmile máš opět uvolněné spojení se sebou, dělejvše nezbytné a všímej si znamení života.

12 - ViselecObrazek

Možná jsme spolu seSpravedlností příliš dlouho váhali a odkládali rozhodnutí, jen abychom někomuneublížili či špatně nezvolili. Viselec poukazuje na období stagnace.Roste v nás pocit, že je vše nad naše síly. Teď však ještě nenastal ten správnýčas pro změnu. Nic se nedá uspěchat a my napřed musíme postavit Viselce nanohy, aby se mohl na celou situaci podívat správně.

Viselec je zobrazenjako muž, který visí za nohu a nemůže se z této nepříjemné pozice dostat.Přesto se jednou rukou pokouší dotknout země a změnit svou polohu.

Při výkladu Viselecmůže poukazovat na období nemoci, nedostatek energie a my bychom měliposlechnout hlas svého těla a odpočinout si. Rozhodně varuje před unáhlenýmiakcemi. Uděláme lépe, když se zastavíme a v klidu někde spočineme. Při tom mámepřemýšlet o změně starých stereotypů ať už ve vztazích, v našem jednání,myšlení nebo třeba o změně zaměstnání. Musíme pochopit a přijmout realitu apřistoupit na nutnost transformace. Možná musíme něco opustit, něčeho se vědoměvzdát. K tomu potřebujeme čas, klid, soustředění a intuitivní vhled. Viselcůvpohled na situaci bývá velmi často zkreslený - vždyť se na ni dívá vzhůru nohamaa je nutné hledat odstup a pokusit se o objektivitu.

Negativněpředstavuje vynucenou oběť, osudnou nebo dobrovolnou ztrátu, utrpení, porážku,neúspěch, nemoc, pocit bezmocnosti, ztrátu důvěry ve vlastní intuici, strnulosta nutnost ukončení přežité situace nebo vztahu.

Astrologicky jeViselec spojen s planetou Neptun, a to je planeta iluzí, klamnýchpředstav, přílišného fantazírování, oddávání se vlastním slabostem azávislostem, útěků do vysněných světů před problémy v reálném světě a chovánímučedníka. Neptun však také představuje hlubiny naší duše, nevědomí, fantazii,intuici, kterou bychom měli probudit k řešení našich problémů a duchovní růst.

Všeobecně- oddych, aby bylo možno osvobodit se od starých povinností a objevitnové perspektivy a úhly pohledu - nemoc - pocit, že člověk pevně sedí anemůže se pohnout z místa - krize v důležitém úseku života jako výzvanenechat se dál věšet, nýbrž poznat a růst.Pevně zaběhlá situace, bezmocnost, slabost - odevzdanost, důvěra, vzdátse vlastní vůle a svěřit se životu.
Vztahy- být lapen v neúnosné krizi vztahu nebo neúspěch při hledání partnera- každá námaha a hledání, jak se z toho dostat, je bezúčelná, neboť všese urovná jen prostřednictvím nového pohledu a schopnosti nechat věcemvolný průběh.
Povolání- tíživý a nudný pracovní den - žádné potěšující změny nebo pokroky -zničující nezaměstnanost nebo neschopnost získat uspokojivý úkol -slepá ulička v zaměstnání, což vybízí ke změně myšlení.

Krátké poselstvíVlastnísílou už nemůžeš ničeho dosáhnout. Hluboce dýchej, uvolni se a věz, žepro každou situaci existuje dokonalé, božské řešení. Přestaneš-li klástodpor nebo bojovat, možná tě překvapí, jak se život o všechno stará.Hluboce se pusť a důvěřuj, že se všechno rozvíjí podle kosmického plánua slouží všem zúčastněným k jejich růstu.

13 - SmrtObrazek

Smrtí končí období váhání, stagnace apochybností. Viselec je nemilosrdně postaven na nohy a musí se s nastávajícízměnou vyrovnat, nic jiného mu nezbývá. Měl spoustu času na to, aby si uvědomilnutnost cosi obětovat, teď to musí udělat.

Smrt jedoucí na konipřináší konec určité životní etapy. Když se na ni pozorně podíváte, zjistíte,že nenahání strach, naopak nese v sobě příslib něčeho nového. Život je pohyb azměna - bez smrti by nebyl život. Svou kosou Smrt rychle mávne a odsekne nás odněčeho, co nás brzdí a zatěžuje a uvolní prostor pro něco nového a snad ikrásného.

Nebojte se tétokarty. Fyzickou smrt naznačuje zcela výjimečně a ne sama o sobě. Většinou setýká kvalitativní proměny, vnější změny, regenerace, transformace, osvobozeníze starých pout. Potíž nastává ve chvíli, kdy ji člověk nechce přijmout, pakmůže opravdu znamenat ohrožení zdraví fyzického či psychického, případně iživota. Důležité je uvědomit si, že po smrti přichází opět něco nového. Protolidé, kteří mají rádi změnu, jsou schopni tuto kartu přivítat s nadšením aradostným očekáváním.

Negativně -strnulost, obava ze změny a její neustálé odkládání, které souvisí se zbytečnýmprodlužováním období smutku, stagnace, pocity izolace, opuštěnosti a zmaru.Smrt tu může naznačovat, že se snažíme za každou cenu držet při životě něco, coza to skutečně nestojí.

Astrologicky je Smrtspojena se znamením Štír. Je to první znamení zvěrokruhu, které siuvědomuje smrt a znovuzrození. Je symbolem plodnosti a na fyzické úrovni jespojen s rozmnožováním a vylučováním. Smrtí je Štír přitahován a fascinován amá v sobě skrytou touhu, co nejvíce se k ní přiblížit. Zároveň však má spoustuenergie a obrovskou touhu po životě. Lidé narození ve znamení Štíra jsou plnihlubokých vášní, ale nedávají je najevo všem. Jejich nitro je vroucí kotellásky, žárlivosti, pomstychtivosti a dalších emocí. Jsou nesmírně vnímaví acitliví a mají schopnost nahlédnout druhým lidem až na dno jejich duše. Háčekje v tom, že jsou velmi nedůvěřiví a pesimističtí, a tak v nich vidí předevšímjejich špatné vlastnosti. Teprve mnohem později jsou jim ochotni přiznat i ty dobré.

Všeobecně- velká vnější změna - rozloučení, které může být pociťováno jakobolestné nebo osvobozující - konec jedné etapy, který v sobě obsahujepřipravenost ponechat věci tak, jak jsou, aby se mohlo vytvořit místopro něco nového - vzdání se, ztráta - ale též paralyzující strach -mrtvý bod - pln pochybností a s vědomím, že to nikam nevede, na něčemulpívat. Smrt a znovuzrození, rozchod a osvobození, změny,transformace.
Vztahy- konec nějakého vztahu nebo jeho etapy - osvobozující a oživujícíkonec, pokud se podaří druhou osobu uvolnit - ale též cítit se jakomrtvý a nevidět žádné východisko.
Povolání- konec dosavadní pracovní činnosti nebo úkolu - nové naděje a přání -přijmout konečnou platnost a rozloučit se - ale též hořkost možnéhoselhání, rezignace.

Krátké poselstvíNěcov tobě nebo tvém životě se chce proměnit nebo změnit, protože to už ktobě nepatří. Dej tomu volný průchod. I když pro tebe může býtrozloučení také bolestné, nebraň se mu a zcela se mu poddej. Bez smrtinení nový život. Staré musí zahynout, aby mohlo povstat nové. Naučíš-lise ochotně a beze strachu pouštět, může být tvoje osvobození exatické azrození nového naplněno radostí.

14 - MírnostObrazek

Vložil: berdana ¤