20.Srpen 2008,02:20
Originálny názov plemena: American Staffordshire Terrier

Krajina pôvodu: U.S.A.

Doba vzniku: 20. storočie

Pôvodné využitie: Zápasy so psami

Dnešné využitie: spoločník
 
Priemerná dĺžka života: 12 rokov

Hmotnosť: Až 35 kg

Výška: 44-49 cm


HISTÓRIA:
Americkýstaffordšírsky teriér má rovnakých predkov s americkým pitbulteriérom,a v podstate ide o dve línie jedného plemena. Tento pes jepravdepodobne modernou obdobou pôvodného anglického buldoga sprimiešaním krvi bieleho anglického teriéra. Americký staffordšírskyteriér vznikol šľachtením amerického pitbulteriéra, a to tak, žeamerická organizácia AKC odmietla tieto psy zaregistrovať pod svojimpôvodným menom (americký pitbulteriér alebo americký bulteriér), a akonové plemeno ho v roku 1936 zaregistrovala pod menom staffordšírskyteriér, neskôr americký staffordšírsky teriér, a bol prijatý jehochovný štandard. Chovatelia z AKC zamerali svoju pozornosť na súťaženiepsa nie v bojovej aréne, ale v predvádzacom kruhu. Takto sa začalprehlbovať rozdiel medzi americkým pitbulteriérom, kde sa pri choveďalej kládol dôraz len na pracovnú formu a povahu psa, a americkýmstaffordšírskym teriérom, kde sa chovatelia snažili produkovať psov,ktorý by dokonale zodpovedali chovnému štandardu a uspeli na výstavách.

TYPY:
Americký staffordšírsky teriér sa nevyskytuje v žiadnych ďalších varietach.

VŠEOBECNÝ VZHĽAD:
AmStafpôsobí dojmom podsaditého, mohutného a silného psa, je však taktiežveľmi čulý a pohyblivý. Hlava je stredne dlhá, široká, veľmi zreteľneosvalená, oči musia mať tmavú farbu, okraje očných viečok nesmú byťružové. Uši môžu byť kupírované aj nekupírované, prednosť sa však dávaušiam nekupírovaným. Telo je silné, dobre osvalené, so širokýmilopatkami, hrudník je široký a hlboký. Končatiny nesmú byť príliš dlhé.


SRSŤ A FARBA SRSTI:
Srsťje na celom tele krátka a lesklá. Farba srsti je prípustná akákoľvek sakýmikoľvek znakmi, okrem jednotne bielej, bielej viac ako z 80%,trieslovej a pečeňovej. Najčastejšie sa vyskytuje sfarbenie žíhané,červené a béžové.

POVAHA:
AmStaf je veľmi odvážny a ochranársky pes, ku svojej rodine prítulný apriateľský, svojmu pánovi verný. Je to búrlivý pes, sám k sebe je veľmitvrdý, je vytrvalý a silný, je dobrým strážcom.

SPOLOČENSKÁ CHARAKTERISTIKA:
Totoplemeno nie je vhodné pre každého. Bude verným spoločníkom aktívnym,pevným ľuďom. Tento pes sa musí naučiť rešpektovať nielen svojho pána,ale aj celú jeho rodinu. Nevychovaný a dominantný pes môže byť veľminebezpečný. Pri správnej výchove je svojmu pánovi oddaným spoločníkom,a pokiaľ je k nemu dôsledná, rešpektuje aj celú jeho rodinu. K cudzímľuďom je nedôverčivý, ku známym návštevám sa chová priateľsky. Problémymôžu nastať pri stretnutí s inými psami, voči ktorým sa tento pes chovádominantne a bojovne.

VZŤAH K DEŤOM:
Americkýstaffordšírsky teriér sa k deťom chová väčšinou milo a kamarátsky, pristyku s malými deťmi je však nutný dohľad. Deti by ho mali rešpektovaťa nerušiť a nezlostiť psa pri odpočinku.

VÝCHOVA:
Totoplemeno nie je príliš vhodné pre ľudí, ktorí nemajú žiadne skúsenostiso psami. Jeho výchova vyžaduje veľa trpezlivosti a dôslednosti.Americký staffordšírsky teriér máva sklon k agresivite, niekedy môžereagovať aj na malé podnety útokom, pokiaľ je vydráždený, zaútočí veľmitvrdo. Pri jeho výchove je preto nutné tento sklon k agresívnemuchovaniu tlmiť a potláčať, čo vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti,pretože je to pes veľmi silný a búrlivý. Pri správnej výchove sa môžemnohému naučiť, a stáva sa psom prítulným a poslušným.

DRŽANIE:
Totoplemeno je vhodné chovať v byte, kde je mu umožnený neustály kontakt sjeho pánom. Pretože je to pes veľmi aktívny, doporučuje sa po dobu neprítomnosti pána alebo v noci držať ho v klietke, pretože by mohol znudy poškodiť zariadenie bytu. Pokiaľ je celoročne umiestnený vonku vkoterci, potrebuje zateplenú, najlepšie mierne vyhrievanú búdu, pretožepomerne zle znáša umiestnenie v chladných priestoroch.

PRACOVnÉ VYUŽITIE:
AmStaf nie je klasickým služobným plemenom. Vyhovujú mu krátke, silové výkony.Je preto vynikajúci pri ochrane majetku, zadržaní útočníka a uplatní saaj pri vyhľadávaní drog. Je výborný obranár.

POHYB:
Tento pes je veľmi temperamentný, a je nutné dopriať mu dlhé vychádzky ataktiež dostatok voľného pohybu. V dobrej kondícii ho udrží behanie vedľa bicykla, radi taktiež aportujú alebo sa hrajú s loptou.

STAROSTLIVOSŤ:
Starostlivosťo krátku srsť tohto psa nie je nijako náročná, na odstránenieuvoľnených a odumretých chlpov stačí gumová kefa. Kúpanie nie je nutnépríliš často, pritom je vždy nutné použiť kvalitný šampón, určenýšpeciálne pre psov. V čase medzi kúpaním postačí psa otrieť od prachuvlhkou handričkou. Už v mladosti je potrebné naučiť psa, aby si nechalprehliadnuť uši, ktoré sa musia udržovať v čistote, a pazúriky, ktorémusia byť krátke.


STRÁŽNE VYUŽITIE:
Dobre vychovaný pes je veľmi dobrým strážcom a ochrancom majetku.

VHODNÉ ŠPORTY:
Agility; aportovanie; duatlon; frisbee; mondioring; triatlon; výskok a vis na mechu; weight pooling.


NAJČASTEJŠIE NEMOCI:
Dyspláziastehenného kĺbu; kožné ochorenia; ochorenia obličiek a močových ciest;hypersenzitívne reakcie na krmivo a atópia; katarakty; entropium;rozštepy podnebia a pysku.


ZVLÁŠTNOSTI PLEMENA:
Každý,kto uvažuje o kúpe amerického staffordšírskeho teriéra by si malrozmyslieť, či je schopný sa o tohoto psa postarať po celý jeho život,pretože jeho povaha nedovoľuje premiestnenie dospelého psa k cudzejosobe. V tomto prípade by mohli nastať veľké problémy. Tie môžu nastaťaj vtedy, ak majiteľ psa dlhodobo ochorie alebo odcestuje, a zbytokrodiny nebol zmierený s prítomnosťou psa a nepodieľal sa na jehovýchove. Toto je nutné si uvedomiť ešte pred zaobstaraním si psa, aprekonzultovať kúpu so všetkými členmi rodiny.
 
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
07.Srpen 2008,00:36

Úvod


Pravdanie je až tak relatívna, ako si myslíme. Nejako vzniká a má svojepravidlá, ktoré ju determinujú. Jej relatívnosť spočíva v tom, že každývidí tú svoju pravdu a taktiež v miere, do akej v ňu vlastne verí.Takisto sa môže jedného dňa zmeniť na neúplnú pravdu, či dokonca lož.Pokúsim sa teda priblížiť svoj pohľad na to relatívne ako aj na tonemenné, v snahe v ničom neklamať

Predpokladáme všeobecnú pravdu– ako súhrn základných platných pravidiel existencie – vo svojejprirodzenej podobe, od zákonov prírodných vied po zákony duše. Tátopravda je formulovaná dokonale funkčne, menej dokonale opisom. Človekpravdu hľadá, preto sa snaží jej opis priblížiť a obraz zdokonaliť. Týmseba uspokojuje v domnienke, že sa nemýli, cíti preto chuť víťazstva.

Človekje vzdelaním vedený k tomu, aby prijímal všeobecné pravdy. Jeoboznámený aj s akousi „čiastkovou realitou“ minulosti a súčasnostikrajiny, ku ktorej patrí a ku ktorej by sa mal hlásiť. Na túto pravdunadväzuje kultúra a viera, preto pravda býva často ľuďom posvätná bezohľadu na to, či je dokázateľná alebo vyvrátiteľná. Možno ju sledovaťnajmä v skupinovom zmýšľaní, pričom existujú vážne predpoklady, že niekaždý člen takejto skupiny túto pravdu prijíma absolútne – teda hlásiťsa k skupine je popud silnejší ako viera v pravdu samotnú. Taktiežjestvuje predpoklad, že mnohí členovia takejto skupiny sa ani nadpravdou ich viery nezamýšľajú, čo môže mať mnoho príčin.


Preľudí, ktorí sa ale nad pravdou zamýšľajú, je prirodzené vytvárať sivlastnú – „elementárnu pravdu“ – ako súčasť celkovej pravdy, ktorá ichobklopuje. Celková pravda je iná ako tá všeobecná. Tú všeobecnú hľadáme– lebo platí aj bez nášho vedomia, naopak – tá celková je nami a ľuďmiokolo nás iba vyhlasovaná za všeobecnú. Nerovnováha medzi nimi nútičloveka myslieť a konať naviac; konať inak, ako mu je prirodzené,navyše s domnením, že takto koná správne a konať takto je vo väčšejmiere nevyhnutné.


Proces tvorby elementárnej pravdy


Proces tvorby zahŕňa tieto deje:1. Definícia


2. Selekcia


3. Aplikácia


4. BilanciaBezohľadu na inteligenciu alebo schopnosť rozoznávať to podstatné od menejpodstatného, tieto deje sa týkajú každého, kto cíti potrebu vnímať toreálne v jeho živote. Cez deň často podvedome rozmýšľame o našich snocha v noci snívame, čiže premietame o tom, čo sa deje keď nespíme. Pretosa väčšinou snažíme uvedomiť si najmä to, čo je reálne, prečo je toreálne a čo to vlastne ovplyvňuje. Proces tvorby elementárnej pravdy jecyklický. Môže jednu pravdu obsiahnúť viackrát, pretože jednakozabúdame a jednako aj situácie v našom živote sa menia.

DefiníciaKdefinícii nám slúžia informácie, ktoré prijímame z okolitého sveta –teda napríklad zo škôl, kníh, médií, rozhovorov, niekedy z vlastnýchúvah. Mocnosť uskladnenia informácií v našom mozgu je podmienená najmäschopnosťou učiť sa a nezabúdať, práve tak ako prioritou informácie,ktorú práve prijímame. Definícia by z pedagogického hľadiska mala byťvždy formulovaná tak, aby neponúkala možnosť pochybovať, ale pokiaľtúto možnosť ponúka, je potrebné, aby presne vymedzila kde, prípadneprečo sú takéto pochybnosti možné a tiež ako s nimi zaobchádzať.Definícia má byť univerzálna, no ak nie je, býva obohatená ovysvetlenie, prečo je tomu tak. Znalosť definície ale nezaručuje, žejej veríme.

Selekcia
Nazáklade prijatých informácií sa človek púšťa svojou cestou. Niektoréinformácie zabudne, lebo ich nepovažuje za podstatné alebo ichnevyužíva, pretože nemá kde, ako, alebo prečo. Zvažuje prioritu toho,čo vie - oproti tomu, čo s tým chce alebo môže urobiť. Výber je tedapodmienený situáciou, v akej sa práve nachádza a jeho celkovými možnosťami. Selekcia je však podmienená aj niečím abstraktným – túžbou.


Aplikácia
Vsnahe nesklamať sa vo svojom počínaní, využívajúc vybrané informácie,ktoré sme doposiaľ nadobudli, konáme (podľa zdravého rozumu) pozitívnevo svoj prospech. Je to veľmi háklivý dej v procedúre pravdy, pretožeaž teraz pociťujeme akúsi vnútornú povinnosť, úlohu, ktorú sme sizadali sami, alebo nás k tomu niečo prípadne niekto doviedol. Sme vsituácii keď nás najviac ovplyvňujú podstatné príčiny nášho konania.Miera, do akej je pre nás dôležite urobiť to či ono však už neovplyvníto, čo sme sa naučili, aby sme raz takto mohli konať, prípadne ak bysme raz takto mali konať.Bilancia


Nastávavyhodnotenie našej snahy. Pravdepodobne sme konali tak, ako sme si samivybrali, pretože sa usilujeme konať dobrovoľne. Teraz, vidiac dôsledkyaplikácie nami vybraných vedomostí zisťujeme, či sme konali správne,alebo nie. Ak konštatujeme neúspech a konali sme správne, mohol byťnesprávny výber. Ale ak bol výber podľa okolností a situácie vzhľadom kdostupným prostriedkom správny, zároveň aj konanie nebolo ničímprerušené a bilancia poukazuje na neúspech, pravdepodobne bolanesprávna definícia. Takáto situácia môže nastať kedykoľvek, keď junajmenej čakáme. Preto musíme pozorne a objektívne posúdiť všetkyfakty, kým učiníme rozhodnutie o nesprávnosti definície. Hrana medzipravdou a lžou býva veľmi tenká. Ak ale bilancia hlási úspech, mámepredpoklady uveriť definícii, ak sme doposiaľ neverili alebopochybovali o jej vierohodnosti.Vývin elementárnej pravdy

Vpredchádzajúcich odsekoch som spomenul podstatné deje procesu, ktorý simálokedy uvedomujeme, alebo o ňom rozmýšľame. Je pomerne zložitý, novďaka nemu si overujeme osvojené vedomosti, bez ohľadu na ich kvalituči kvantitu, častokrát podvedome a úplne automaticky. Bilancia tohtoprocesu má pre nás hodnotu dôkazu, teda existencie elementárnej pravdyo niečom už konkrétnom. Nami objasnené dôkazy majú tendenciu sa spájaťa tvoriť celkový obraz o našej realite. Pri zlyhaní vo fáze selekciealebo aplikácie svoju snahu najčastejšie zopakujeme, ak nám tookolnosti dovoľujú, snažiac sa dosiahnúť akýkoľvek výsledok, ktorýpravdu osvedčí, alebo vyvráti.Príklad pre pochopenie jednotlivých dejov:

Modelová situácia - priblížme si, čo hovoria vychovávateľky deťom v škôlke:


Definícia - Keď sa na jar roztopí sneh, vyrastie tráva.


Selekcia- Deti rozmýšľajú, prečo v zime tráva nerastie a prečo vyrastie až najar, aby lepšie pochopili ročné obdobia a prírodu okolo nich. Okreminého, deti v škôlke berú vychovávateľku ako autoritu a robia všetko,čo im povie, nezamýšľajú nad tým, či je niečo zbytočné alebo dôležité,aj keď ide o učenie sa básničiek alebo spoznávania prírody.Aplikácia- Samozrejme, deti už dávno majú skúsenosť s tým, že na jar sa topísneh, všetko zozelenie a tráva okolo domov začne opäť rásť. Nevediasíce, že rastie aj pod snehom, ale jej rast je spomalený vonkajšímchladom a tráva je snehom do istej miery konzervovaná. Deti na jarproste vidia vyrastenú trávu, keď sa sneh roztopí.Bilancia– Učiteľka má pravdu. Ak by v niečom klamala a deti si to uvedomili,cítili by sa nesvoje a nepochopili by, prečo im klame. Možno by začalitiež klamať.

Jednoduchší príklad:Akodefiníciu môžeme považovať napríklad televízny program v prílohenejakého časopisu. Selekciou si vyberieme pre nejaký konkrétny časnejakú konkrétnu televíznu stanicu, pretože chceme vidieť napríkladpriamy prenos z majstrovstiev sveta v ženskom volejbale. Keď začneme včase začiatku prenosu ladiť televízor, hľadáme spomínanú televíznustanicu – to je pre zmenu aplikácia (ak by sme nemali k dispozíciitelevízny program, nevedeli by sme, že sa má vysielať prenos, alebokedy sa má vysielať, prípadne čo iné sa vysiela, teda k aplikácii ani kselekcii by neprišlo). Naladíme správnu stanicu a zistíme, že vysielajútelenovelu. Bilancia - v televíznom programe sa pomýlili, alebo je ziného týždňa, prípadne nastala zmena vo vysielaní, alebo existujú dvetelevízne stanice s rovnakým názvom, jedna vysiela priamy prenos adruhá telenovelu.
Ešte niečo o pravde

Pravdu človek chápe podobne ako počítač, ale je pri tom ovplyvňovaný podstatneväčším počtom príčin a faktorov. Počítač vykonáva porovnanie,využívajúc k tomu minimálny počet operácií, vyhodnotením je iba „áno“alebo „nie“. Pravdu možno v jednoduchosti zameniť pojmom „logickévyhodnotenie“. Môže mať formu rovnosti, nerovnosti, závislosti alebounikátnosti. Matematicky hľadá pravda rozdiel medzi domnienkou arealitou. Domnienka môže vyplývať z jednej či z viacerých právd aleboprosto z pocitu. Ale musí sa pravda niečím sama o sebe riadiť?Pravdepodobne nie, slovo aj jeho zmysel vynašiel človek, takže sanajviac týka práve jeho. Ale urobili by sme správne, ak by sme vytýčiliako pravdu len to, čo platí bez ohľadu na nás a naše potreby? Nemôžemeju absolútne zadefinovať, preto ostáva vždy otvorená a často cítimepotrebu overovať si ju. Má pre nás zmysel iba vtedy, ak nám nie jeľahostajná. Je takisto zvláštny duševný stav, ak niekto odmieta hľadaťpravdu. Stáva sa to bežne, lebo ľudia majú na práci dôležitejšie veci,ako filozofovať a skladať rozobratý svet. Ponúka sa ale ďalšia otázka:Čo si myslieť o ľuďoch, ktorí dokážu bezprostredne veriť a nepochybovaťo veciach, ktoré nezažili, alebo nikdy ani nezažijú? Samozrejme, majúna to právo, ale nemusia mať pravdu a mali by byť otvorení inýmnázorom, najmä tým protikladným, pretože len vtedy sa ich pravde dokážunaozaj priblížiť.

Možno je len správne, že každý verí svojejpravde, takto to predsa funguje. Rozpory sú bežné pri súčinnosti pravdya nepravdy. A možno má svet novú úlohu. Denne nás totiž okolitý choddejín obsypáva novými a novými informáciami, ktorým môžeme a nemusímeveriť. Keby tak často nebývali tieto informácie klamlivé, možno byzáujem o kvantitu poznania vzrástol. Bolo by možné označiť niektorézdroje informácií za absolútne vierohodné? Ak áno, potom bude potrebnétieto zdroje neustále aktualizovať a čo je dôležitejšie, eliminovaťakúkoľvek pravdepodobnosť, že niekto tieto zdroje zneužije za účelomzisku z akéhokoľvek titulu. Nie je jednoduché vytýčiť takéto zdroje auž vôbec nie udržovať ich, ale vzhľadom k pokročilejšiemu veku ľudstvazrýchlenému rastu množstva informácií v obehu to bude asi onedlhopotrebné. 
kategorie: Knihy
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
00:00
Feoh (Dobytok)
Dobytek byl pro staré národy symbolembohatství, které je možno vzít a odnést. Používal se jako platidlo ijako zdroj potravy - tedy hovoří o majetku a schopnosti nakládat s ním.Tento majetek je možné získat jak prací, tak díky náhodě, třeba výhrou,kterou runa někdy předpovídá. Zároveň je otázkou - nákládáme se svýmvlastnictvím (hmotným i duševním) správně? Dokážeme jej nejen získat,ale také se o něj rozdělit?

Nemocným Feoh dává naději nabrzké uzdravení. Lidé, kteří ochořeli, se v minulosti často ukládali dochléva mezi ustájená hospodářská zvířata, kde bývalo tepleji než vdomě.
Nepříjemnou událostí, kterou tato runa někdy předvídá, jepožár. V dnešní době můžeme mluvit spíše o nehodě způsobené nedbalostí,před kterou nás runa varuje.Ur (Zubor)
Zubr evropský, vyhubený v 17. století, byl znám zejména pro svou sílu azarputilost, s níž překonával překážky. Tato runa tedy symbolizujeúsilí, které je potřeba něčemu věnovat - zároveň naznačuje, že mámedostatek sil k dosažení cíle. Možná nám chybí trpělivost a tak se zdá,že se něco nedaří. Není to ale pravda.

Velkou sílu (moc) jeale třeba mít stále pod myšlenkovou kontrolou. Je vhodné ještě jednoupřezkoumat důvody, které nás vedou k danému jednání. Jsme vůči soběčestní? Stojíme skutečně o cíl svého úsilí? Nebude vynaložená námahazbytečná? Nezneužíváme svou moc?Thorn (Tŕň)
Trní je odolné a nepříjemné každému tvoru, který se do něj zaplete. Ztoho důvodu bylo často jako pasivní ochranný prostředek vysazovánokolem posvátných nebo magických míst. V tomto významu lze tedy říci, žese máme připravit na případné nezvané hosty nebo neočekávané události.Runa obvykle předpovídá bolestnou zkušenost. V této souvislosti se téžmůžeme ptát: Nejsem někomu, možná zaslouženě, "trnem v oku"?

Tato runa je zároveň spojována s Odinovým synem Thorem, kterého známezejména díky hromovému kladivu Mjolnir, jímž vládne. Tento Ás jevýborným válečníkem, svou silou udržuje světový pořádek, ale zároveň jevelice prchlivý. Runa Thorn také může předpovídat dobrou zprávu nebonutnost rychle se rozhodnout v důležité záležitosti.As (Boh)
Runa je znamením Odina, nejvyššího boha severských legend, hlavu jednéz důležitých božských rodin (druhou pak byli Vanové, z nichž pocházínapříklad dvojčata Frey a Freya). Odin je mocný bůh, vládne jak silou,tak svou modrostí a znalostmi. Neustále touží po vědění, mnohdy za nějplatí vysokou cenu - aby se mohl napít ze studny znalostí, obětovalvlastní oko, aby získal tajemství run, visel devět dní na jasanu světaYggdrassilu. Odin je nejvyšším severským bohem, ale mnozí mu vytýkají,že nevládne spravedlivě a nadržuje svým oblíbencům.

Asasymbolizuje vědění (hlavně šamanské a magické), znalosti a chytrost přijejich užívání. Vypovídá o síle osobnosti a schopnosti přesvědčitokolí. Negativním aspektem této runy je ale zneužívání znalostí kosobnímu prospěchu na úkor druhých.Rad (Jazda)
Cesta vždy symbolizuje změnu prostředí nebo návyků. V minulosti secestovalo zejména za obchodem a proto můžeme říci, že runa předpovídánalezení správného směru a vykročení tam, kde nás čeká zisk - finančnínebo duchovní, záleží na souvislostech.

V duchovní oblastipůjde zejména o výměnu informací. Dalším významem této runy je sex,opisovaný seveřany jako jízda místností. Tento výklad je naprostologický - sexuálním spojením většinou něco získáme, ať už pocituspokojení nebo konečné "ano" milované bytosti. Runa nám tedydoporučuje neváhat a "jít do toho".Ken (Pochodeň)
Pochodeň (nebo louč) byla dlouhá staletí jediným bezpečným zdrojemsvětla ve většině domácností. Runa Ken ve výkladu často znamená nemoc,zdravotní obtíže - tam, kde jsou nemocní, se za nocí svítívá kvůli péčio ně. V jiném významu ale Ken značí duchovní světlo, osvícení, náhlépoznání přicházející z nečekaného směru.

Ken je jedna zezákladních run, jejím protikladem je Iso, led. Ken značí božský oheň,původní a nespoutaný, který vnáší do ledových plání jas a dává takvzniknout tomuto světu. Člověk si tento oheň nese v podobě pochodně,která též symbolizuje vnitřní světlo, božský oheň uložený v každémčlověku. Do chmurné nejistoty, temnoty problémů, vcházíme s planoucípochodní, stíny ustupují jasu plamene a my docházíme k vhodnému atvořivému řešení.Gyfu (Dar)
Dar jeodedávna aktem velkorysosti, ale také spojení, smlouvy. Dárce, kterýobětuje něco svého ve prospěch obdarovaného, si jej zavazuje a obvyklepředpokládá, že dar nezůstane neoplacen. Runa Gyfu je předzvěstíobchodních smluv, partnerských (manželských) vztahů nebo přátelství.

Následkem zvyku, podle kterého obdarovaný musí dar oplatit stejně nebovíce hodnotným, docházelo v minulosti ke spojování rodů manželskýmsvazkem, aby se předešlo postupnému chudnutí díky neustále rostoucíhodnotě vyměňovaných darů. Jistým druhem daru je i služba, pomoc vnesnázích, kterou může runa Gyfu slibovat, popřípadě nás k ní vybízet.Wyn (Radosť)
Dosáhneme-li nějakého cíle, je to dobrý důvod k oslavě. Sdílená radostse násobí a po požití dobrého nápoje je pocit štěstí, harmonie asoudržnosti ještě silnéjší. Severská mytologie popisuje Odinovo sídlo,Vallhalu, jako místo, kde se hrdinové-bojovníci, které přinášejíValkýry na okřídlených koních přímo z bitev, ve kterých padli, celé dnycvičí v boji, aby pak večer mohli (poté, co jim Odin vyléčí utrženázranění) hodovat a pít v nekonečných oslavách.

Po dlouhéoslavě v našem světě je ovšem pocit radosti zatlačen do pozadí,většinou únavou a nevolností. Runa Wyn může předpovídat úspěch vsoučasném konání a radost z něj, ale také to, že úkol, který sinabíráme, je pro nás příliš velký a nebudeme jej schopni splnit. Takévaruje před nemírným užíváním omamných látek.Hagal (Krupobytie)
Krupobití je pohroma, kterou není možné předvídat, symbol projevuvyšších sil, na které člověk nemá vliv. Je to vychýlení základních silz rovnováhy. Runa Hagal tedy naznačuje nevyhnutelnou nehodu nebo jinýjev, kterému se nelze ubránit, ať pro to uděláme cokoli. V hlubšímsmyslu popisuje nutnou změnu nebo zkušenost, kterou je třeba získat. Aťbude jakkoli tvrdá, může nám pomoci v našem nazírání na svět -dosavadní situace už byla neudržitelná.

Je spojována s bohemHeimdallem, strážcem duhového mostu Bifrostu (spojujícího Midgrad, zemilidí, s Asgradem, zemí Ásů), který v jedné ze svých podob naučillidstvo obdělávat půdu a používat runy. Je nazývána Matkou run avšechny ostatní runy prý vzešly z ní.Nyd (Núdza)
Chudoba provází mnohé z nás od narození, někdo do ní upadne vlastnívinou, jiný nešťastnou náhodou, pro nikoho ale není příjemná. Někdo sez ní ale dokáže vymanit - často díky usilovné trpělivé práci. Runa Nydpak nejen ukazuje nějaký nedostatek, ale také dává naději, že našedřina nám přinese toužebně očekávaný úspěch.

V oblastivztahů, zejména partnerských, může být upozorněním - něco zde chybí,tímto způsobem se nedá pokračovat. Řešením v tomto případě může být jakpokus o změnu, tak ukončení vztahu. Snad největší službu nám tato runaposkytuje v oblasti duchovna. Poznat, že nám zde něco chybí, jenarozdíl od finanční, zdravotní nebo partnerské situace pro nás samotnétéměř nemožné a pokud nám něco takového naznačuje naše okolí, mívámetendenci nevěřit tomu.Isa (Ľad)
Led,tedy pevná hmota, která se může proměnit ve vodu, je podle severskémytologie prazákladem všeho. Při souboji s ohněm, živou energií, semění ve hmotu, z níž je složen svět. Runa Isa popisuje stabilitu, aletakovou, která se brání změnám, tedy ztuhlost, zkostnatělost,zamrznutí. Něco - ať už vnější síly nebo jen naše lenost a neochota -nás drží na místě a nedovoluje nám postupovat kterýmkoliv směrem.Připomínáme osádku lodi, která uprostřed zamrzlého jezera čeká na jaro,kdy pomyslný světový oheň přemění led ve vodu, ve které bude moci znovuplout.

Pokud se ale nebudeme pohybovat, led nás můžezmrazit, rozdrtit svou pomalou neúprosnou silou a učinit součástí sebesama. Možná bude lepší využít pevnosti ledového příkrovu, opustit loď apřejít někam jinam dříve, než nás stávající situace příliš vyčerpá.Zároveň Isa při výkladu posiluje vliv jiných run - je potenciálnímzdrojem, u kterého dosud není jisté, jak bude využit. Je třeba jejteprve nalézt a probudit, zapálit oheň, led přeměnit na vodu, ze kterépak můžeme uvařit jídlo.Jera (Rok)
Ječas završit práci, sklidit její výsledky a runa Jera nám dává naději,že úroda bude bohatá. Poté nás ovšem s největší pravděpodobnosti čekápráce další. Jera kromě žní značí též rok - cyklické období a jehorytmus, který vládne životu člověka i bohů. Jera je též konec, který jezároveň začátkem něčeho dalšího.

Nemá smysl se tomu jakkoli bránit - stejně dobře bychom se mohli pokoušet zadržet zralé obilí v klasech.Eoh (Tis)
Tis, strom vysazovaný dodnes velmi často na hřbitovech má strážit mrtvéa této runě se snad proto říká Runa smrti. Ale tak jako statečníválečníci žijí ve Vallhalle další život bez větších starostí, nabízí inám Eoh přerod, změnu tísnivé situace. Eoh ale také může nabádat kezměně životního postoje, k aktivní obraně před nepříznivými vlivy,převzetí osudu do vlastních rukou.

Tis se totiž v minulostipoužíval k výrobě luku, zbraně, k jejímuž ovládání je potřeba vícezručnosti než síly. Při správném užití ale dokázala lidem pomoci iproti přesile a zajistit dostatek potravy. Je tedy hlavně na nás, zdase ubráníme a co si v životě "ulovíme".Peorth (Figúrka)
V severských deskových hrách jde většinou jedné straně o poraženíprotivníka, kdežto druhá strana musí uniknout z hrací desky. Figurka vdeskové hře je zdánlivě "obětí" svého postavení, může pouze reagovat natahy. V rukou dobrého hráče ale může být vedena k vítězství podledaných pravidel. Ta jsou sice neměnná, ale poskytují volnost výběrutahů. Peorth nás vybízí k dalšímu přemýšlení o situaci a naznačuje, žeexistují možnosti řešení, byť je není vždy na první pohled vidět.

Dalším významem této runy je ženskost a ženská plodnost, možná taképroto, že žena v historické společnosti byla také jakousi zdánlivoufigurkou, které vládne někdo jiný - ale pouze venku, před dveřmirodinného sídla. Uvnitř domu byly mnohdy svrchovanými vládkyněmi celérodiny a muži se jim neodvážili odporovat. Zlí jazykové říkají, žeVikingové vyráželi na dlouhé kořistné výpravy jen proto, aby uniklisvým hádavým ženám. Runa proto značí tajemství a vše co se odehrává zazavřenými dveřmi, ať už tyto dveře vedou kamkoliv.Eolh (Los)
Jedním ze zajímavých zvířat severské přírody je los. Má poměrně klidnoupovahu, ale cítí-li se ohrožen, může zaútočit a jeho mohutné paroží semění v mocnou zbraň.

Runa Eolh tedy předvídá starostlivoupéči, ochranu, jaké se dostává mláďatům a dětem, a v jejím rámci imožnou "obranu útokem", preventivní úder proti všemu, co by potenciálněmohlo ohrožovat.Sig (Slnko)
Sluncekaždý den vítězí nad temnotou a proto se runa Sig nazývá též Runouvítězství. Pro seveřany bylo Slunce božštější a vzácnejší než pro nás,kteří si slunečního svitu užijeme více. V archaických představách byljeho svit znamením přízně bohů, příslibem úspěchu. Slunce je vlídnýmprojevem božského ohně, který hřeje, nepálí.

Dává nám nadějina dosažení cíle, onoho pomyslného (pro dávné mořeplavce naprostoreálného) přístavu, vítězství nad náhodnými vlivy, se kterými sedenodenně musíme potýkat. Radí nám vytrvat v úsilí.Tyr (Tyr)
Severský bůh Tyr je strážcem nestranné spravedlnosti. Jeho runa slibujedokonale spravedlivý soud, který rozhodne vždy ve prospěch té strany,která je skutečně v právu, bez ohledu na zisk nebo ztrátu, která tímvznikne. Varuje ale před nečestným jednáním, byť by bylo jakkolivýhodné pro celek. Aby ale situace nebyla tak jednoduchá, je třebachápat spravedlnost skutečně v božském, absolutním smyslu, nikoliv jakospravedlnost lidskou. Tyrova runa je proto především znamením rovnováhyprincipů, jak dokládá následující legenda:

Když se Ásovérozhodli spoutat vlka Fenriho, divokého a krutého tvora, kterýohrožoval všechno a všechny, vzali kouzelné provazy, šli za ním apřesvědčovali jej, že pouze chtějí vyzkoušet jeho sílu a kdyby se zpout nevyprostil, rozváží jej. Fenri jim docela nevěřil a vymínil si,že jeden z nich musí mít ruku v jeho tlamě. Aby pomohl svým příbuzným,Tyr se k tomu uvolil. Jakmile vlk poznal, že jej Ásové obelstili,sevřel čelisti a ruku ukousl. Tyr tak byl potrestán za lež, kteroupodpořil, ačkoli tato lest pomohla nastolit klid a pořádek v celémsvětě.Beorc (Breza)
Bříza se snadnorozmnožuje a uchytí se i na nedostupných a nehostinných místech. Zbřezového proutí se odedávna vyráběly metly, košťata. Snad proto jebříza a její runa Beorc znamením očištění, čistoty, nového začátku,nových příležitostí.

Padne-li při věštění, může také častoznamenat narození či očekávání dítěte. V otázkách každodenního životavypovídá o vitalitě a dobrém zdraví. A tak jako se bříza podrobípodmínkám svého růstu, ať sjou jakékoliv, tak se i člověk musí podrobittomu, co mu život přináší. Odsud významy výchova, kázeň a přizpůsobení.Eh (Kôň)
Kůň byl v minulostinepostradatelným průvodcem člověka na dlouhých cestách a při těžképráci. Mezi člověkem a koněm se tím vytvořilo pouto důvěry a pomoci, baaž vzájemné závislosti. Aby mohl kůň člověku dobře pomáhat, musel seten o něj dobře starat. Runa Eh pak vypovídá nejen o možném přátelství,ale i o potřebě vzájemné důvěry a oddanosti.

V obchodních a pracovních otázkách může slibovat novou příležitost, možnou změnu, v duchovní sféře počátek cesty za poznáním.Man (Človek)
Tato runa ukazuje nejen jednotlivého člověka se všemi jeho přednostmi inedostatky, ale hlavně lidské společenství. V severských podmínkáchnení život ve větší společnost lidí něčím dobrovolným, ale životnínutnost. Samotný člověk není schopen během poměrně krátkého tepléhoobdobí zajistit si vše potřebné k přežití dlouhé zimy. Společnost siproto musí vytvořit strukturu a rozdělit práci.

Totorozdělení podle mýtů provedl bůh Heimdall v přestrojení ya muže jménemRig. Runa Man nám radí nalézt si odpovídající "místo na slunci",zapadnout do většího celku, přemýšlet, čím bychom mohli být užiteční.Varuje před izolací, která by mohla vést k vyčerpání.Lagu (Voda)
Vodu chápeme jako symbol neustálé změny, nejistoty, nebezpečí. V tomtosmyslu také můžeme chápat výskyt této runy ve věštbě - varuje přednebezpečím, proměnlivostí podmínek. Ale hlubina, zejména mořská, je pronás dosud něčím neznámým a chápeme ji jako symbol tajemnýchskutečností, domov neznámých bytostí, místa, kde jsou ukryty poklady.

Lagu předvídá též tajemství, které nám bude vyjeveno, poklad, kterýobjevíme, neznámo, které nás pohltí a změní. Voda je takézprostředkovatelem cest a runa v tomto významu nám nabízí cestu, jejížvýsledek je ovšem nejistý. To platí zejména u finančních záležitostí.Ing (Frey)
Podle některých pramenů je Ing totožný s Freyem, bohem z rodu Vánů,který je společně se svým dvojčetem, bohyní Freyou držen Ásy jakorukojmí v Ásgradu. Frey je bohem plodnosti - představuje mužskouplodivou sílu, ale také mužskou usedlost a stabilitu.

Runanám slibuje klid a jistotu odměny za vykonanou práci. Je dobrýmznamením, chceme-li započít se stavbou, ať už reálnou nebo duchovní adává nám k ní pevné základy. Je to znak neprojevené, skryté plodivéenergie a jako takový může značit i nápad.Odal (Pôda)
Ten, kdo vlastní půdu zděděnou po předcích, je svobodný člověk. Mámísto, ze kterého může volně odcházet a znovu se do něj vracet, místo,na kterém se může bránit tlaku okolních událostí. Zároveň je alezranitelnější, protože toto místo nelze přemístit jako jiný majetek aje třeba je dobře obdělávat a bránit.

Runa Odal představujenaše sepjetí s domovem, radí nám jej udržovat, abychom jej mohli předatdál svým potomkům. Předpovídá domácí pohodu a možnost v klidu užívatvýsledků své práce.
Opačným významem symbolu je ulpívání,závislost či neschopnost rozhodnout se pro nové. Člověk tak často býváotrokem svých názorů, povinností a dalších daností života, nejsaschopen vidět podstatu svého vězení.Dag (Deň)
Den je obvykle obdobím činnosti a tato runa nám slibuje, že činnostbude smysluplná a přinese nám uspokojení. Předpovídá radostný životnaplněný neustálými změnami, které nám pomohou ubránit se nudě a špatnénáladě.

Je to také runa polarity, tak jako je setkánímpolarit okamžik úsvitu, značící často velmi náhlé změny či překvapujícínovinky. Vše je v pohybu a na zoufání nezbývá čas. Musíme si alesprávně rozvrhout síly, abychom vše, co den přinese, unesli a zvládli.Wyrd (Osud)
Není jisté, zda poslední "prázdná runa", pojmenovaná Wyrd - Osud - jeproduktem moderního náhledu na věštění nebo ji staří seveřané skutečněpoužívali. Jakýmsi způsobem se ale už vžila a proto ji do naší věštbyzařazujeme i my.

Symbolizuje osud, který nemáme anepotřebujeme znát. Pokud bychom jej znali, mohli bychom se pokoušetjej změnit, což by mohlo narušit celý řád vesmíru.
Jako dalšívýznam runy lze brát tápání, kdy staré už není a nové ještě není. Osudnení určen, což neznačí doporučení klidu a čekání, ale naopak zapřaženívšech osobních sil. Jen vlastní vůlí si člověk vymůže dobrý osud.

 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
06.Srpen 2008,23:20
Co je to osobnost?
Osobnost je individualní jednotou biologických,psychologických a socialních aspektů, je vytvářena mezi lidmi, vespolečnosti, kde se posléze také projevuje.

Výraz chovaní zahrnuje procesy myšlení, emoce, rozhodování, tělesné činnosti, sociální interakci atd.

Jak se osobnost formuje?
Z dědičného hlediska se přenaáší hlavně různé fyzické atributy či vlastnosti, ale i některé defekty.
V raném věku ovlivňují člověka jeho vrozené/ zdědené dispozice, pozdějije to hlavně výchova a interakce s ostatními. Jednodušše vlivprostředí, v kterém se člověk pohybuje.

Osobnost člověka sestále vyvíjí, mění a tomuto procesu se říká dynamika osobnosti. Nazýváse tak množství sil, jak intrapersonálních (mají vztah k našim vnitřnímpochodům), tak interpersonálních (ty určují naše vztahy k lidem okolonás), které vytvářejí lidské chování.

Co je to vlastnost člověka?
Odpovídá-li osobnost na určité objektivní podněty zpravidla psychickými činnostmi či
relativně stálým způsobem chování, usuzujeme, že má určitou vlastnost.

Teorie osobnosti jsou soustavy vypracované různými odborníky – většinoupsychology nebo psychiatry- k vysvětlení interakce dynamických silpůsobících v životě každého člověka. Teoretici se mohou např. zaměřitna základní motivační síly v jednotlivci. V jaké míře jsou tyto sílyfyziologické, psychologické nebo sociální? Jak se utváří zaměřeníjedince na cíl a jak toto zaměření ovlivňuje jeho život? Teoreticivysvětlují pochody vývoje a zrání jedince různými způsoby. Zralost můžebýt vysvětlována buď v pojmech sociálního přizpůsobení, nebo jakoosobní způsobilost bez normativního hlediska. Někteří teoretici sesoustřeďují na mechanismy, jimiž jedinec zvládá ohrožení, uchováváurčitý stupeň rovnováhy, kompenzuje své nedostatky atd.
Ačkolivšechny teorie osobnosti vyšli z rozsáhlého souboru empirickýchzkušenosti, údaje přitom zvolené jedním teoretikem se významně odlišujíod údajů, které si zvolil jiný. To vysvětluje vysokou míru odlišnosti,kterou mezi jejich teoriemi nacházíme.

1. PSYCHOANALYTICKÁ TEORIE

Sigmund Freud (1856 – 1939)

Jeho život:
Narodil se v Příboře na Moravě v početné židovské rodině. Rodinnákonstelace – poměrně starší a přísný otec a mnohem mladší, láskyplnámatka – vyvolavala v mladém Sigmundovi pocit ohrožení. Trpěl nočnímiděsy, enurézou a halucinacemi. Rodina se přestěhovala do Vídně, kdeFreud strávil v podstatě celý svůj dospělý život. Tamější viktoriánsképrostředí, kde všechny ženy musely chodit maximálně zahaleny a nebylypříliš respektovány, a otázka sexu byla největší tabu, mělo nepochybněvliv na jeho teorii. Stejně tak náboženské založení tamní společnosti,které Freud považoval za neurotické a značně ho neuznával.
Nejdříve se věnoval vědecké laboratorní práci, různým výzkumům, zejménav oblasti nervů, pak přešel k psychologii. Jeho první pacientka bylaAnna O. (Bertha Pappenheim).
Freud měl problémy s udržovánímvztahů se svými přátely, žádný mu příliš dlouho nevydržel. Zato dokázalprožívat klidný a oddaný vztah ke své manželce Martě, s kterou měl šestdětí.
Zemřel rok po své emigraci do Anglie, v roce 1939.

Jeho teorie:

Freud dělí osobnost na tři části: ID, EGO a SUPEREGO.

1. ID
- vyvíjí se jako první (děti), je temnou, nepřístupnou částí naší osobnosti, vychází z nevědomí
- je hedonistické, usiluje o potěšení, vyhýbá se bolesti
- je irracionalní, řídí se principem slasti
- jsou tam umístěny všechny hnací síly a instinkty, agresivní hnací síly a instikty, libido -
sexuální psychická energie, thanatos - přání smrti, eros – život
- id je zdrojem energie celé osobnosti
- získává potěšení pomocí primárního procesu (chce to, co chce, a tohned teď), ale může byt zmateno. Potěšení může být vyvoláno i díkyvzpomínkám, zkušenostem, přáním atd.
- ranější forma ID je reflex; většinou to je pouze reflex, co uvolňuje napětí

2. EGO
- řídí se principem reality, je si vědomo externího světa
- ví, jak uspokojit požadavky ID, je těžké ho oklamat
- sekundární proces – je schopno odložit své touhy pro příhodnější chvíle, omezit se, podřídit se okolnostem
- je racionální, působí na vědomé úrovni, zvažuje činy a jejich následky, je logické a praktické
- ego má za úkol odložit či potlačit touhy a přání (odstranit z vědomí)

3. SUPEREGO
- obsahuje omezení a zákazy, odsud se nám dostává morálního smyslu, určuje, co je správné a co ne (výčitky svědomí)
- dělá kompromisy, závěry, rozhodnutí (mezi ID a EGO)
- internalizace (identifikuje svět skrz pohledy našich rodičů, protože ty nás je naučili)
- má vědomou i nevědomou část
- moralizující síla v osobnosti, založená na principu dokonalosti)
PSYCHOSEXUALNÍ STÁDIA VE VÝVOJI ČLOVĚKA

Freud vyjádřil vývoj osobnosti v pěti dynamických stádiích. Počátečnístádia mají přímý vztah k erogenním zonám lidského těla. To jsouzejména 1. orální zóna (kolem úst), 2. anální zóna (rektální oblast) a3. falická oblast (kolem pohlavních orgánů).

1. ORÁLNÍ STÁDIUM
Nově narozené dítě spojuje slast s příjmem potravy. To původně zahrnuje sání a polykání.

2. ANALNI STADIUM
Dite presouva svou pozornost na analni oblast, kde zakousi slast zuvolnovani napeti v konecniku prostrednictvim spontanniho vyprazdnovanistrev.

3. FALICKE STADIUM
Dite zameruje svou pozornostna genitalni oblast, zkouma vlastní pohlavni organy a pestuje sexualnifantazie. Oidipuv komplex (u chlapcu) nebo Elektrin komplex (u divek)vznika tim, ze dite je silne sexualne pritahovano svým rodicem opacnehopohlavi a proto se snazi napodobovat rodice stejneho pohlavi, pricemz knemu citi nepratelstvi. To u chlapcu evokuje kastracni uzkost (strach ztoho, ze budou otcem vykastrovani) a u divek zavideni penisu (divka jefrustrovana, protože postrada část anatomie svého otce, tedy penisu).
Tyto konflikty se nakonec vyresi procesem identifikace s rodicem stejneho pohlavi.

4. OBDOBI LATENCE
Toto stadium se vyznacuje zdanlivym spankem sexualnich impulsu. Libidoje odvadeno do skolni práce, do skupinovych cinnosti a do noveobjevenych rekreacnich aktivit. V tomto obdobi dite zapomina svedrivejsi zazitky a impulzy, a prave tuto pametovou zapomenutou latku sepsychoanalyticka lecba snazi znovu vratit do vedomi jedince.

5. GENITALNI STADIUM
Zaverecne stadium detskeho vyvoje, které je vstupem do dospelosti.Cloveku se dostava poteseni ze stimulace genitalnich organu, postupnedosahuje pravych erotickych vztahu a genitalnich projevu.

TRI VRSTVY OSOBNOSTI
Freud prirovnava osobnost k ledovci. Vrcholek, který vycniva nadhladinu je VEDOMI, část osobnosti, kterou si jedinec uvedomuje. Ta jenejmensi. Vrstva pod ni se nazyva PREDVEDOMI (nekdy také podvedomi),kde jsou ulozeny ruzne zazitky, myslenky atd., které si clovek kdysiuvedomoval a když chce, muze si na ne relativne jednodusse vzpomenout.Rozsahlav spodni vrstva predstavovaneho ledovce je NEVEDOMI. To jebludiste predstav, zkreslenych obrazu skutecnosti a prani, která jsoumimo oblast uvedomovani jedince. Presto však ma nevedomi silnymotivacni vliv na funkci osobnosti a na chovani člověka. Ridiciminevedomymi pudy člověka, somatickymi pozadavky kladenymi na mentalniživot, jsou libido, eros a thanatos.

FREUDOVA TEORIE SNU
Sny podavaji jasny vhled do nevedomych prani osoby, a poskytl cetnepriklady na podporu svého tvrzeni, ze sny jsou ve skutecnosti splnenimnevedomych prani. Sny mají dve casti. Zjevny (manifestni) vyznam – to,co se nam predstavuje, na co jsme schopni se rozpomenout, to, co nampripada jako opravdovy dej snu. Skryty (latentni) vyznam snu je ten,který se skryva za manifestnim, jeho prava podstata, smysl, který maobjevit psychoanalytik po komplikovanem rozboru.

OBRANNE MECHANISMY
Aby se ego chranilo před ohrozujicimi myslenkami ci pranimi, kterévyvolavaji uzkost, muze k odstraneni takoveho nebezpeci uplatnitdrasticka opatreni, která pusobi na nevedome urovne a zahrnujisebeklamani. Jejich cela rada, napr. VYTESNENI, SUBLIMACE, REGRESE AFIXACE, RACIONALIZACE, REAKCE FORMACE, ODMITNUTI, UTEK atd.
2. ANALYTICKA TEORIE

Carl Gustav Jung (1875 – 1961)

Jeho život:
Narodil se ve Svycarsku, do dobre a uznavane rodiny. Byl velmiinteligentni, vzdelany a pracovity a financne nezavisly. Verejnosti bylznacne respektovan. V soucasne době jeho nasledniku není tolik, neboťjeho teorie pripada prilis abstraktni a prilis hlubinna a mysticka, vnekterych svých castech spatne pochopitelna. Sand je to i tim, ze jehovzdelani zahrnuje i takove obory jako filozofii, antropologii,nabozenstvi, historii, mytologii a stredovekou astrologii a samozrejmepsychologii.
Jung byl drsny individualista, zil zvlastnimzpusobem v dome bez elektrickeho proudu, topeni atd. Hodne cestoval,zajimal se o starsi kultury, napr. americke indiany, domorodce vAfrice, Indii a na Ceylonu.

JUNGOVA STRUKTURA OSOBNOSTI
Jung nazyva osobnost psyche. Ta se sklada ze ctyr subsystemu: 1. kolektivni nevedomi,
2. osobní nevedomi, 3. Ego, vedome Ja, 4. Bytostne Ja (Das Selbst), které spojuje vedomi s nvedomim.

Jung nazyval psychickou energii libido, avska v mnohem sirsim vyznamunez psychoanalyza a bez sexualni konotace. Libido pro nej znamenadusevni energii, která odpovida intenzite ‘nabiti’ dusevnich obsahu.

KOLEKTIVNI NEVEDOMI
Tomu Jung priklada enormni vyznam. Jde o část nevedomi, kterou psychezdedila. Souvisi s minulosti a obsahuje v sobe dusevni život nasichpredku az k prvopocatkum. Kolektivni nevedomi je nejhlubsi spolecnyjmenovatel všech lidi, jimz se u kazdeho člověka ”mysl rozsiruje avleva do mysli lidstav…kde jsme vsichni stejni.” Obsahuje negativni ipozitivni zkusenosti lidskych i zvirecich predku. V protikladu kFreudove teorii, která vnim nevedomi jako mozne ohrozeni vedomeho egačlověka, pojima Jung sve kolektivni nevedomi jako mozny zdrojmoudrosti, obohaceni lidskeho zivota.

ARCHETYPY
Archetypy jsou obsahem kolektivniho nevedomi. Obsahuji tajemstviprejata od predku, jadra prapuvodnich predstav, vzorky chovani atendence nabite silnym emocnim obsahem. Napomahaji utvareni konkretnichpredstav, coz vede k rozpoznavani udalosti ci osob v konkretnim zivote,predznamenanych v archetypech.
Priklady archetypu jsou: narozeni, smrt, hrdina, moudry starec, velka matka, dite atd.
Urcite archetypy se osamostatnily jako nezavisle entity. Jsou to: persona, animus a anima, stin a bytostne Ja (Selbst).

PERSONA je archetyp, který jedinci napomaha uchovat si svouindividualitu při podrizovani se urcitym pozadavkum spolecnosti danychjejimi zvyky, hodnotam a konvencnimu chovani obecne.

ANIMUS(v zenach) a ANIMA (v muzich) jsou dve modality tehoz archetypu, kterýnapomaha zenam a muzum chapat a ocenovat vlastnosti a chovani druhehopohlavi. Jung veril, ze i když je archetyp sam o sobe prospesny, muzebyt skodlivy, uplatni-li se nevhodne. Zaroven se jeho pomoci davysvetlit otazka bisexuality.
STIN je archetyp, který predstavujeanimalni stranku v kazdem jedinci – tendenci k primitivnim formamzivota, typickym pro nase zvireci predky. Dodava psyche jeji realnost azivotnost (je obdobou Freudovi pudove stranky osobnosti). Jung veril,ze kazda lidska bytost nosi vnejsi nater civilizace na zvireti, které sv ni skryva.

OSOBNÍ NEVEDOMI
Je ziskavano, a ne dedeno.Vynoruje se z citu, myslenek a interpersonalnich zazitku, které bylyzapomenuty, vytesneny, potlaceny nebo nejakym jinym zpusobem zmizely zvedomi. Pripomina to Freudovo predvedomi.

KOMPLEXY
Jsouto obsahy osobniho nevedomi, které vznikaji z vyznamnych a častotraumatickych osobnich zazitku. Predstavuji ”neukoncene zalezitosti”jedince v zivote a mnohdy souvisi se vztahy s ”dulezitymi druhymi”,napr. s osobami v postaveni rodicovske ci jiné autority. Nerozresenekomplexy mohou byt pro osobní vyvoj velmi skodlive. Vedomym usilim všakmuze byt komplex rozresen a muze cloveku prinest prospech, napr. vpodobe novych nahledu na život.

EGO a BYTOSTNE JA
Egojakozto vedoma mysl je odpovedne za trvalou identitu osoby a za jejichovani – uvazovani, citeni, rozhodovani a cilesmerne snazeni.
Bytostne Ja slouzi jako nejmocnejsi katalyzator vnitrniho rustu osoby,podporuje vyvazenou syntezu vedomych a nevedomych procesu a usnadnujespojeni psyche s vnejsimi silami rustu – s bozkym principem a prirodou.Jung pokladal bytostne Ja za ”prvotni zaklad psyche, jehož hloubka jenezjistitelna”, a za ustredni bod osobnosti, který uchovava rovnovahu vzivote.

JUNGOVA TYPOLOGIE
Je dodnes velmi znama a pouzivana.
Jung rozlisoval mezi postoji INTROVERZE a EXTROVERZE – zamereni jedincena svůj intrapsychicky svet, nebo na sve okoli. I když jsou oba postojepritomny v kazdem cloveku, jeden z nich ma vetsi vliv nez druhy. (stred= ambivert).
Navíc se rozlisuje typ osobnosti podle pomerne silyctyr ”mohutnosti” ci PSYCHICKYCH FUNKCI. Jung vysvetluje jejich povahupodle jejich specifickych prispevku.
MYSLENI zkouma, co vnimany předmět je.
CITENI ocenuje hodnotu predmetu.
SMYSLOVE VNIMANI zahrnuje veskerou smyslovou zkusenost.
INTUICE poznava skryty vyznam predmetu.
Kombinace a interakce dvou postoju a ctyr funkci poskytuje obsazenou taxonomii lidskych typu.
3. INDIVIDUALNI PSYCHOLOGIE

Alfred Adler (1870 – 1937)

Jeho život:
Puvodem Zid, pote prestoupil na protestantstvi, jinak byl skutecnymVidenakem. Zalozil druhou videnskou skolu psychologie (Freudova bylaprvní). Škola ho zprvu prilis nezajimala, pak se ovšem zchopil avystudoval medicinu, pracoval jako prakticky a ocni lekar, pote sevrhnul na psychiatrii.
Od raneho mladi znepokojovala Adlerasocialni nespravedlnost a chudoba. Zajimal se o spisy Karla Marxe asvým socialistickym presvedcenim se netajil. Ovšem sovetsky komunismus,který tam byl praktikovan, neuznaval. Ozenil se s ruskourevolucionarkou, s kterou se posleze i rozvedl pro jeji prilisradikalni pristup. Ovšem i přes sve zvlastni manzelstvi dokazalivychovat tri deti.
Ve 20. letech si Adler otevrel radu detskychporaden, které fungovaly dobře az do 30. let, kdy byly z politickychduvodu zavreny. Adler byl často zvan na prednasky do Spojenych Státu,kam nakonec také emigroval. Zemrel v roce 1937 při prednaskove ceste poVelke Britanii.

HLAVNI BODY ADLEROVY TEORIE

1. USILOVANI O NADRAZENOST
Podle Adlera usiluje každý clovek o prekonani POCITU MENECENNOSTIzakotvenych v detstvi a o dosazeni nadrazenosti. Tento hlavni Adleruvpredpoklad je v prikrem rozporu s tim, jakou dulezitost pricital Freudpudovym motivum a principu slasti. Jedinec proziva silne odhodlanipromenit situaci nedostatku na situaci dostatku prostrednictvimusilovani o nadrazenosti. Toto usilovani vskutku zmeni situaci jedince– zdrave nebo nezdrave. Ve sve zdrave podobe je nadrazenost totozna srustem a sebeuskutecnovani osobnosti. Ve sve nezdrave podobe sevyznacuje regresivnimi projevy.
SOBECKE USILOVANI O NADRAZENOSTse muze projevit u lidi, kteří byli v mladi rozmazlovani nebo naopakzanedbavany. Jedni mají dojem, ze dostanou vse, o co projevi jensebemensi zajem, a to bez vetsich obtizi a namahy. Ti druzi zasepovazuji život za v podstate negativni, spatny, nespravedlivy aneocekavaji od nej skoro nic.

2. SPOLECENSKY DURAZ
Usilovani o nadrazenost prospiva jedinci jedine tehdy, když je socialnezamereno. Sebestredne, antisocialni usilovani o nadrazenost jeregresivni. Adler je povazoval za zdroj deviaci v chovani acharakterovych selhani.
SOCIALNI CIT povazuje Adler za cil vyvojeosobnosti, ovšem pokazde ho definuje trochu jinak. Nekdy říká, ze toznamena ”videt ocima druheho, slyset usima druheho, citit srdcemdruheho”. Jindy to vysvetluje jednodusse jako spolupraci s ostatnimi.

3. CILEVEDOMOST
Abychom porozumeli chovani jednotlivcu, musime znat jedinecne cile,které si zvolili. Zivotni styl kazdeho jedince je obsazen ve vzorcicilu, které si sam zvolil, a uzce souvisi s tvurcim ”ja” člověka. Adlerprisuzoval velky vyznam VEDOME DIMENZI osobnosti a NEVEDOMI spojoval sneurotickym chovanim.

4. SOUROZENECKE PORADI
Adlerpokladal poradi narozeni sourozencu v rodine za ukazatel jejichbudoucich postoju a vzorcu chovani. Prvorozene deti mají nevyhodu, zemuseji ustoupit ze stredu rodicovske pozornosti, když prijde druhédite. Pokud se podari pripravit je na prichod sourozence, mohou toutozkusenosti rust. Pokud ne, tyto deti trpi, citi se odstrceny, aodcizuji se matce. Deti se tak cvici k osamelosti.
Druhé ciprostredni dite se rodi do socialne vyvazene situace, pricemz starsisourozenec mu je podnetem k vetsimu usilovani o uspech. Adler todefinuje takto: ”Toto dite se chova jako při zavodech, jako by někdobyl o krok ci dva před nim a ono muselo spechat, aby ho predstihlo.”
Nejmladsi deti jsou obvykle rozmazlovany a jak jiz bylo zmineno,nesnadno si vytvareji socialni cit. Podle Adlera mají nejstarsi anejmladsi deti nejvetsi vlohy k poruse prizpusobeni.
(Tato teorieje vskutku velmi specificka, neresi problemy s nevlastnimi sourozenciapod., ma znacne mezery a mela by byt aplikovana velmi opatrne.)

5. POCITY MENECENNOSTI
Když je dite male, jeho organy ještě nejsou na tak vysoke urovne jako udospeleho člověka, coz v diteti vyvolava pocity menecennosti (ty jsoutedy zpusobeny fyziologicky). Jako kompenzace tohoto pocitu slouzilmaskulinni protest, pozdeji nazvan VULI K MOCI a nakonec USILOVANIM ONADRAZENOST.
Adler oznacil pocity menecennosti u ditete zasituaci nedostatku a rozsiril platnost tohoto pojmu na cele rozpetizivota člověka. Pokladal je za zakladni motivacni cinitel, který lzenajit v kazdem lidskem vykonu. Bez této situace nedostatku by životčlověka ustrnul.

6. INDIVIDUALNI ZIVOTNI STYL
To jeustredni pojem Adlerovy individualni psychologie. Zahrnuje znaky, rysy,zpusoby chovani, vyjadrujici pokusy o kompenzaci, kterych clovek uzivak prekonani pocitu menecennosti a k usilovani o nadrazenost. Je davanvelky duraz na rodinne prostredi a psychosomaticky vztah, který se vplne integrovane osobe rozviji.
To, jak si lide planuji budouciživot, není ovlivnovano především jejich detskymi zazitky (jak tvrdiFreud), nybrz jejich subjektivnim ocekavanim, které je často naprostonerealisticke. Adler tento jev nazyva FIKTIVNIM FINALISMEM. Pripousti,ze mnohe cile, které si lide pro sebe voli, jsou fikci, ale poklada jeza uzitecne, protože poskytuji jednotny vzorec usilovani cloveku, kterýby jinak bloudil.
4. INTERPERSONALNI TEORIE

Karen Horneyova (1885 – 1952)

Narodila se v Hamburgu v Nemecku prisnemu otci a o hodne mladsi amilejsi matce, kterou dost obdivovala. Chodila na cirkevni gymnazium,kde prozivala znacne konflikty, protože nedavala Bibli takovy vyznam.Posleze nastoupila na lekarskou fakultu, kde byla mezi muzi velmipopularni. Vzala si pravnika a ekonoma Oskara Horneyho, s kterym sezaroven také rozvedla.
V jednom svém obdobi prodelalapsychoanalyticky vycvik v Berline, pak odjela do Spojenych Státu, kdenejprve ucila a pak se zacla venovat psychiatricke praci. Sledovalarozdily v druzich neuroz mezi svymi evropskymi a americkymi pacienty atento vhled posilil jeji presvedceni, ze spolecenske hodnoty a kulturadane země mají hlavni ulohu při utvareni osobnosti člověka, a to jak vezdravych, tak i v patologickych dimenzich.
Prosazovala rovnostzen ve spolecnosti, propagovala pochopeni pro specifika zenskepsychologie a odmitala Freudovu myslenku vrozene fyziologickemenecennosti, která se projevuje zavidenim penisu.

HLAVNI BODY TEORIE KAREN HORNEYOVE

Karen Horney souhlasila s tim, ze zazitky v detstvi mají znacny vliv nautvareni osobnosti. Ovšem jeji pojem zakladni uzkosti byl zakotven vsocialnich faktorech prostredi ditete.
Ve všech svých dilech spojuje prvky psychoanalyzy se silnym socialnim hlediskem.

ZAKLADNI UZKOST DITETE
Deti se rodi do světa plneho obtizi. Jsou ovlivnovany neurotickymidospelymi. Zdanlive nekonecny proud rozpornych sdeleni z dospelehosvěta dite mate a pusobi, ze se citi bezmocne a osamocene. Dite se citinejiste, stava se precitlivelym a snadno zranitelnym. Namisto rozvijenipocitu nalezeni dite premaha zakladni uzkost, kterou Horney definujejako ”pocit osamocennosti a bezmocnosti vuci potencialne nepratelskemusvetu”.

VZTAH S DRUHYMI LIDMI
Aby dite prekonalozakladn uzkost a ziskalo urcity pocit bezpeci, vyuziva ruznychinterpersonalnich vztahu. Horney je tridi takto:
1. POHYB K LIDEM (dite se snazi ziskat dobrou vuli svých rodicu a ostatnich)
2. POHYB PROTI LIDEM (vyjadruje neduveru vuci spolecnosti, dite voli agresivni pristup, chce mit navrh a porazit ostatní.)
3. POHYB OD LIDI (dite ma pocit, ze mu nikdo nerozumi nebo na nemnikomu nezalezi, a tak se izoluje a zije ve svém vlastnim svete)

Dusevni zdravi najdeme pouze v prirozenem, spontannim spojeni těchtotri zpusobu vztahovani se k druhym v zavislosti na povaze ruznychzivotnich situaci.
Vysoce ohrozene dite se strnule drzi pouze jednoho z techto tri pristupu.
Neuroticke potreby dospelych lidi mají také priciny v mladi, jsounevedome a vyznacuji se nutkavosti. Daji se lecit psychoanalyzou, aleKaren Horney veri, ze každý clovek je schopen svepomoci, a ze život samje ozdravny proces, v kterem se clovek muze sve neurozy zbavit.
Harry Stack Sullivan (1882 – 1949)

POJEM OSOBNOSTI
Sullivan nepricita osobnosti realnou samostatnou existenci, povazuji jipouze za vysledek interpersonalnich vztahu, které mají svůj pocatek vdetstvi a trvaji po cely život. Za první interpersonalni zkusenostpoklada jev ”prs v ustech”. Ten muze mit vliv na interpersonalni vyvojditete, zalezi na emocnim stavu matky a na tom, jake signaly při kojenivydava a jak je dite prijima.

PRIZPUSOBENI OSOBNOSTI: SOCIALNI, SEXUALNI A KOGNITIVNI
Rozvoj osobní zralosti a sebenaplneni vyzaduje podle Sullivanakombinaci patricnych vyvojovych pochodu v oblasti socialni, sexualni akognitivni. Pokud kazda z těchto oblasti nedospela na primerenouvyvojovou uroven, nelze dosahnout adaptace osobnosti.
(Sullivanova vyvojova stadia a jeho duraz na sexualni dimenzi pripominaji prvky Freudovy teorie.)

DYNAMISMUS lze chapat jako hlavni stavebni jednotku interpersonalnidimenze osobnosti – vzorec transformace energie. Dynamismus slasti jeSullivanuv vyraz pro instinktove pudy – ”urcite tenze v oblastigenitalu ci s genitaly souvisejici”.

KOGNITIVNI VYVOJ
Sullivan predpoklada tri vyvojova stadia poznani:
1. PROTOTAXICKE POZNANI – dotekove, zrakove, sluchove, jednodusesmyslove vjemy novorozencu a jejich okamzite stavy vychazejici z novychzkusenosti
2. PARATAXICKE POZNANI – dite zacina objevovat vztahy mezi udalostmi, i když ne vždy logicky.
3. SYNTAXICKE POZNANI - je totozne s plne rozumovym a logickym usuzovanim, které je priznacne pro zralejsi deti a dospele.

TENZE
Sullivan predpoklada dva protikladne stavy mysli, které pojmenovavaABSOLUTNI EUFORIE a ABSOLUTNI TENZE (neboli hruza). Kazdy prirozeneusiluje o tu euforii, ale vetsinou prevlada i mirna tenze, která muzebyt zpusobena bud opomenutymi potrebami organismu (to muze v pokrocilemstavu vyvolat apatii) ci uzkosti (která muze vyustit v samnolentniodpoutani.)

SYSTÉM ”JA” a SUBLIMACE
Každý clovek prirozene touzi po uspokojeni svých potreb a interpersonalnim bezpeci (coz je opak uzkosti).
Systém ”Ja” je dynamismus pomahajici ditete vyhnout se zakazum odrodicu (dospelych) a vytvorit tim jakousi lepsi atmosferu. Je to zpusobuniku z neprijemnych situaci.
Sublimace je pak dynamismus, kterýzabranuje vytvareni neprijemnych situaci. Jde tam o pouziti jinéspolecensky prijatelnejsi cinnosti, která uspokojuje casti motivacnihosystemu, který zpusobil nesnaze. Tyto dva dynamismy jsou jakymisiobrannymi mechanismy, které pomahaji diteti vyrovnat se s uzkostiprostrednictvim pozitivnich interpersonalnich vztahu.

PERSONIFIKACE
Proces, při kterem si dite vytvari predstavy o sobe (”ja” a svém okoli (”neja”a rozlisuje mezi nimi. ”Ja” je navíc hodnoceno ditetem na zakladeinterpersonalnich vztahu s druhymi vyznamnymi osobami. Vysledkem jedodateca personifikace ”dobreho ja” nebo ”spatneho ja”.
5. PSYCHOSOCIALNI TEORIE

Erich Fromm (1900 – 1980)

Narodil se v Nemecku v ortodoxni zidovske rodine. Tamni antisemitskeprostredi mu prilis nevyhovovalo. Zacal se venovat psychologii, alezaroven i filozofii a sociologii. Obdivoval Marxe i Freuda a usiloval ojakysi kompromis mezi temito dvema osobnostmi, který by dal dohromadylepsi část jejich teorii a zbytek nejak doladil. Ovšem, spise nez zamarxistickeho teoretika se povazoval za dialektickeho humanistu.
Formalni psychoanalyticky vycvik ziskal v Mnichove a v Berline, kde setaké setkal s Karen Horney. Jejim vlivem se odklonil od Freudovypsychoanalyzy, i když se stále povazoval za jeho verneho zaka.
Emigroval nejdrive do Spojenych Státu, kde také chvili ucil, pak doMexika, a nakonec zemrel v roce 1980 ve Svycarsku, pote co se tamnejakou dobu venoval odborne praci.

HLAVNI DURAZ FROMMOVY TEORIE
Vnimal zivoty jednotlivcu v celkove perspektive spolecnosti, bylkriticky vuci negativnim vlivum moderni spolecnosti a daval duraz nauvedomeni si sebe sameho a sve vnitrni hodnoty.
Zakladnim znakemlidske povahy je svoboda, kterou leckdo neumi uzivat. Clovek se protomusí snazit delat hodnotova rozhodnuti, rozvijet produktivni zamerenizivota a objevit krasu altruistickych postoju.

POJEM OSOBNOSTI
Fromm definuje osobnost jako ”celek zdedenych a ziskanych dusevnichvlastnosti, které jsou pro jedince priznacne a cini kazdeho jednotlivcejedinecnym”.
Rozlisoval dve slozky osobnosti: TEMPERAMENT aCHARAKTER. Zatimco temperament je spise zdedeny a nemá zadny etickyvyznam, charakter predstavuje vlastní problem etiky; vyjadruje miru, vniz jedinec uspel v umeni zit.

TEMPERAMENT je hlavnimnastrojem osobnosti, svou povahou je konstitucni a znacne trvaly.CHARAKTER se oproti tomu utvari hodnotovymi volbami jedince,ovlivnovanymi sociokulturnim pusobenim okoli.

PRODUKTIVNI a NEPRODUKTIVNI CHARAKTER
Obvykle se v jedinci vyskytuji soucasne. Povaha obou vzorcu je zalozenana dvou zakladnich procesech: 1. Socializaci (clovek si vytvari vztah kdruhym a sobe a je ochoten poskytovat jim peci) a 2. Asimilace (cloveksi prisvojuje zadouci predmety).

1. PRODUKTIVNI CHARAKTER spociva v obdarovavani druhych prostrednictvim lasky a práce.
2. NEPRODUKTIVNI CHARAKTER je zalozen na predpokladu, ze jedinec neníschopen produkovat, a proto musí to, co potrebuje, dostavat od druhych;toho muze docilit bud svým pasivnim chovanim, nebo nejakym aktivnimusilim, napr. vykoristovanim.

Pod zahlavim ”neproduktivni orientace” vypocitava Fromm ctyri typy:
1. RECEPTIVNI ORIENTACE (veskere hmotne a psychologicke zajisteni je ocekavano od vnejsich zdroju.)
2. KORISTNICKA ORIENTACE (také vse ocekava z vnejsich zdroju, zaroven je tato osoba rozhodnuta to co potrebuje uloupit.)
3. HROMADIVA ORIENTACE (chce si uchovavat nashromazdeny majetek,distancuje se od ostatnich a vytvari si obranne prostredky proti nim.)
4. TRZNI ORIENTACE (vse se ziskava procesem vymeny, trh urcuje hodnotuvěci. Také: jednotlivci nejsou hodnoceni podle toho, jaci jsou, alepodle toho, jaky dojem cini.)

LIDSKE POTREBY A LASKA
Fromm pocita s peti hlavnimi potrebami jedince:
1. potreba vztazenosti
2. potreba transcendence
3. potreba zakorenenosti
4. potreba identity
5. potreba orientacniho ramce
Sila, která podporuje vztazenost a pritom uchovava identitu, je zralalaska (pouze u produktivni charakterove orientace). LASKA je aktivnisilou v cloveku, je to jakysi zaklad vseho. Umeni milovat je zaklademzdraveho psychickeho stavu člověka. Frommova psychoterapie pracuje stim, aby dokazala v cloveku obnovit jeho schopnost milovat.
Erik Erikson (1902 – 1982)

Lidsky rust povazuje za epigeneticky, coz znamena, ze jeden prvekvznika na podklade jineho v case a v prostoru. Zaroven, fyziologicketlaky na utvareni osobnosti jsou vyvazovany vlivy spolecenskymi akulturnimi.
Ustrednim tematem vyvojoveho procesu je utvareniosobní identity, které uzce souvisi s vyvojem ego. Ego se uplatnuje jakuvnitr mysli, tak ve vztahu k jejimu socialnimu prostredi.

VYVOJ OSOBNOSTI
Osm psychosocialnich stadii, kazde obsahujici jeden psychologickykonflikt. Rust nastava tehdy, když je konflikt primerene vyresen. Toprinasi pro ego novou silu, mohutnost ci ctnost.
Existuje ovšem imoznost spatneho reseni konfliktu, vyhybani se mu apod., pricemz novactnost nevznikne a vyvoj nepokracuje, nebo pokracuje spatnym smerem.Jedinec ma místo nove ctnosti pocit menecennosti. Problem se daopakovanym pokusem o reseni nakonec vyresit.

Osm stadii
1. DUVERA vs. ZAKLADNI NEDUVERA (ctnosti tohoto stadia je nadeje,kterou Fromm chape jako podminku, aby jedinec zustal nazivu.)
2. AUTONOMIE vs. ZAHANBENI A POCHYBNOST (ctnosti je vule)
3. INICIATIVA vs. VINA (ctnosti je ucelnost)
4. SNAZIVOST vs. MENECENNOST (ctnosti je kompetence)
5. IDENTITA vs. ZMATENI ROLI (ctnosti je vernost, osobní oddanost zvolenemu povolani ci zivotni filozofii)
6. INTIMITA vs. IZOLACE (ctnosti je laska)
7. GENERATIVITA vs. STAGNACE (ctnosti je pecovani, ochota konstruktivne prispet spolecnosti)
8. INTEGRITA EGO vs. ZOUFALSTVI (ctnosti je moudrost – vysledek celeho vyvojoveho cyklu jedince).

6. HUMANISTICKA TEORIE

Dava duraz na pozitivni vlastnosti člověka a jeho individualitu. Je tovelmi optimisticky pristup, ktery veri, ze každý ma svůj osud ve svýchrukou, muze svůj vyvoj ovlivnovat podle svých predstav a prani, nicnení vždy prilis ztraceno. Clovek je svou podstatou dobry, rodi sehodny, nezkazeny. To, co ho muze zkazit, je společnost. Není to stroj,který pracuje podle naplanovaneho programu. Zaroven humanisticka teorienepovazuje za podstatne zazitky z detstvi.

2 hlavni humanisticti teoretici jsou:
Abraham Maslow (jeho teorie se nekdy také nazyva holisticka)
Carl Rogers (jeho teorie se nekdy nazyva teorie ”ja”

Abraham Maslow (1908 – 1970)

Narodil se v Brooklynu v rodine zidovskych pristehovalcu. Jeho mladinebylo prilis stastne, stále se nachazel uprostred stretu mezi silneverici matkou a otcem, který mel slabost pro alkohol, zeny a jinévystrelky. Nejdrive studoval zadarmo v New Yorku, pote ve Wisconsinu,kde se mu několik profesoru osobne venovalo a snazilo se v nem osvezita podporovat jeho talent. Da se rict, ze mu tim vynahradili jehonepodarene detstvi. Po studiu se vratil zpet do New Yorku, kde 14 letucil. Od behaviorismu se odklonil, a místo toho se pustil dohumanistickeho holismu. Zkoumal lidskou motivaci ve vztahu k nizsim avyssim potrebam, hodne se zabyval sebeaktualizujicimi jedinci a ulohamihodnot. Pozdeji také psychologii vyucoval. Zemrel v roce 1970 vKalifornii na rozsahly srdecni infarkt. Před svou smrti zvolal, zemiluje život a ze by rad zil ještě o něco dele, ale ze mu na tom zastak strasne nezalezi.

Jeho teorie:
Maslow prijimaexistenci specifickych potreb a usporadava je do hierarchie. Je vyraznezameren na temata filozoficka, kulturni a nabozenska. Soustreduje se naintrapersonalni rust jedince a poklada ryzi lidske kontakty s okolim zaprirozeny vysledek sebeaktualizace.

Maslow radi lidskepotreby na NIZSI (fyziologicke a potreby bezpeci) a VYSSI (lasky aucty). Nad vyssi urovni je ještě B-uroven (B znamena ”byti”, kam umistil metahodnoty, metapotreby, které jsou spjaty s nejvyssimi vrcholy lidskeho potencialu, sebeaktualizace.
Cim vysse jedince v této hierarchii dospeje, tim vetsiho, hlubsiho a dlouhotrvajiciho vnitrniho stesti dosahne.

MASLOWOVA HIERARCHIE POTREB
Je to proces epigeneticky (jak ho uz zname od Eriksona), takze pokudnejsou uspokojeny potreby na nizsi urovni, neda se prejit k vyssim.

1. FYZIOLOGICKE POTREBY – to jsou zakladni potreby kazde lidske bytosti: potreba kysliku, vyzivy, spanku atd.
2 .POTREBY BEZPECI – každý jedinec vyzaduje bezpeci a svobodu odstrachu, uzkosti a zmatku. K bezpeci také patri struktura, rad aochrana před poranenim. (zvlaste dulezite v detstvi).
3. POTREBYNALEZENI A LASKY – jakmile jsou uspokojeny nizsi potreby, touzi jedinecpo lasce a citovem vztahu a chce nekam patrit.
4. POTREBY UCTY –jsou dále rozdeleny na potreby souvisejici s vlastní zdatnosti avedomim zvladani zivotnich naroku (sebeucta) a s povesti, prestizi auznanim (ucta druhych).
5. POTREBA SEBEAKTUALIZACE – v tomto bodepostupuje jedinec vysse, na B-uroven. Touzi stat se vsim, cim se statmuze. Maslow zduraznuje: cim clovek muze byt, tim také musí byt. Musíbyt verny sve prirozenosti…na této urovni jsou rozdily mezi jednotlivcinejvetsi.

Protože sebeaktualizace je probihajici proces,clovek není nikdy plne sebeaktualizovan, ale stále o to usiluje. Maslowstanovil několik znaku plne aktualizovanych osob, za které mj.povazoval napr. Abrahama Lincolna, Thomase Jeffersona, EleanorRooseveltovou. Tyto znaky jsou napr: pozitivni obraz o sobe, clovek sema zdrave rad, miluje život, umi odpoustet, prijima sebe i druhé, jeuvolnene otevreny vuci život. Tito lide neusiluji o soucit, pochopeni,odpovednost, pokoru, nezalezi jim prilis na tom, co si o nich myslispolečnost, jsou si sebou velmi jisti. Jsou nezavisli na kulture aokoli, dokazou byt sami, aniz by si pripadali osameli, obvykle sisamotu a soukromi ceni. Mají smysl pro humor bez nepratelstvi, jsouoriginalni a tvorivi.
Transcendence. Sebepresazeni je dominantoupriznacnou pro kazdeho sebeaktualizujiciho jedince. Umoznuje muB-poznani, které vede k ”vrcholnym zazitkum” (pocitum absolutnihostesti, spokojenosti, sebenaplneni).
Carl R. Rogers (1902 – 1987)

Narodil se v Illinois ve farmarske rodine, silne nabozensky zalozene.Jeho mladi bylo charakteristicke obrovskym mnozstvim praci apovinnosti, a z toho vyplyvajiciho stresu, na misto detskebezstarostnosti a hry. Pozdeji se dostal na Wisconsinskou univerzitu,kde se mu znacne rozsiril obzor a jeho pristup k nabozenstvi se timovlivnil. Pote stridave studoval na ruznych mistech a pracoval vruznych institucich ci vyucoval na univerzitach. Kombinace klinickepráce s vyzkumem je priznacna pro vetsinu Rogersovy akademickecinnosti.

Jeho teorie zduraznuje pojem ”ja”, jedinecnost ajednotu kazdeho člověka. V prostredi prostoupenem psychoanalytickymi abehavioristickymi nazory navrhl novy pristup k poradenstvi – ”naklient” ci ”na osobu zemerenou terapii”. Při zjistovani, jak osobnostfunguje, nespolehal tolik na diagnosticke nastroje, ale na vypovedipacientu samotnych.

STUDIUM OSOBNOSTI – VNITRNI VZTAZNY RAMEC
Rogers uziva percepcniho (nazyva jej vnitrni) vztazneho ramce, tj.pohlizeni na věci z hlediska pozorovane osoby, nikoli ocimaobjektivniho vnejsiho pozorovatele. Tento ramec spociva spise v postojinez v technice. Odbornik by mel ziskavat informace o vnitrnim svetejedince pomoci jeho verbalnich a nonverbalnich sdeleni, a ne pomociobjektivniho mereni.

ZAKLADNI LIDSKA MOTIVACE
Každýjedinec ma zakladni tendenci k sebeaktualizaci a usiluje o ni.Sebeaktualizace obsahuje radu potreb, napr. jist, byt v bezpeci,nezavislost, mit dobre vztahy s okolim. Chovani je vždy motivovanopritomnymi potrebami, nikoli minulymi udalostmi, i když ty mohou dourcite miry motivaci ovlivnit.
Pusobeni sebeaktualizacni tendencea z ni vyplyvajici cilesmerne chovani sili az do te miry, ze clovek je”vnitrne svoboden”. Toto usili je provazeno emocemi, které ziskavaji nasile tim vic, cim clovek rozpoznava vyznam svého snazeni.

ORGANISMUS
Rogers pojima organismus jako ”usporadany celek”, který prijima vsechnyprozitky vyskytujici se v jevovem poli, obsahujicim subjektivniskutecnost osoby v kazdem okamziku. Neboť organismus je psychofyzickymzakladem veskereho prozivani, je také mistem, kde dochazi kseberozvijeni, uplatnujici se prostrednictvim uspokojovani potreb.Takze usilovani o sebeaktualizaci prostrednictvim naplnovani potreb aprijimani prozitku tak, jak se vyskytuji v jevovem poli, jsou dvedulezite funkce organismu.

”JA” (self)
Ja je druhouslozkou jevoveho pole. Jeho funkce jsou nasledujici: ”Ja” vstupuje dovztahu k prozitkum, které jsou pritomny v organismu a muze s niminalozit tremi ruznymi zpusoby:
1.symbolizovat a prijmout je jako část ”ja”
2.poprit je, protože svou povahou skladbe ”ja” neodpovidaji
3.symbolizovat je zkreslene (k tomu dochazi, když jsou pojmy a hodnotyintrojikovany rodici a ostatnimi, avsak v jevovem poli jsou vnimanyjako vysledek smysloveho poznani.)

Najit prave ”ja” jesvizelnym ukolem kazdeho. Vyzaduje to odvahu, aby se lide prestaliskryvat za klamy a predstireni a uvedomili si, co uvnitr opravduprozivaji.

DUSEVNI ZDRAVI A PATOLOGIE
Dusevni zdravispociva v takovem pojeti ”ja”, které umoznuje asimilovat v nem veskeresmyslove a fyziologicke prozitky organismu. Naopak dusevni patologieexistuje tehdy, když organismus nektere dulezite smyslove afyziologicke prozitky vuci vedomi popira. Toto popreni muze nastat budna vedome urovni nebo pod urovni potrebnou pro vedome rozpoznani. Tentoproces nazyva Rogers SUBCEPCE.

KONGRUENCE
Je to shodamezi prozitky pritomnymi v organismu a tim, jak jsou symbolizovany v”ja”. Podle toho se da posuzovat mira dusevniho zdravi jedince.
Opak je inkongruence, coz je nedostatek presne symbolizaceorganismickeho prozivani v ”ja”. Je to rozpor mezi prozitky a vnimanimtěchto prozitku, který ma za nasledek zkreslene uvodomovani ”ja”,posleze patologii.

IDEALNI A REALNE ”JA”
Vetsina lidi rozlisuje predstavu toho, jakymi doufaji, ze se stanou (idealni ”ja”, od presvedceni o tom, jaci jsou (realne ”ja”. U zdravych lidi se tyto dva obrazy prilis nelisi, u narusenych ano.

DOBRY ŽIVOT, ”PLNE FUNGUJICI OSOBA”
Dobry život je zpusob, kterym zije ”plne fungujici osoba”. Je toproces, nikoli stav byti. Je to smerovani, které si voli celyorganismus tehdy, ma-li dusevni svobodu zvolit si kterykoli směr. Keznakum tohoto procesu patri:
1. vzrustajici otevrenost prozivani(clovek prijima jakkoli rozmanite prozitky, neuziva subcepce, tesi se zlneho uvedomovani si sebe a okoli)
2. vzrustajici existencialnikvalita ziti (clovek se stava ucastnikem a pozorovatelem probihajicihoprocesu organismickeho prozivani, aniz by se snazil ovladat jej)
3. vzrustajici duvera v organismus (clovek se nechava vest vlastnim organismem, namisto ostatnich osob ci organizaci)
4. plnejsi fungovani (je to shrnuti predchazejicich tri bodu. Clovek zije plneji v prave pritomnem okamziku…
7. RYSOVA TEORIE

Tato teorie se vyznacuje usilim o zkoumani osobnosti pomoci popisu aanalyzy vlastnosti lidskeho chovani. Odpradavna se vedci snazilistanovit projevy chovani, kterymi se jednotlivci navzajem lisi, avytvorit taxonomii osobnostnich typu.

Hippokrates (460 – 360 před Kristem) rozlisil osobnost do ctyr typu, které jsou i v soucasne době velmi pouzivany. Jsou to:
1. SANGVINISTICKY TYP (optimisticky a energicky clovek)
2. CHOLERICKY TYP (clovek popudlivy, s agresivnimi tendencemi)
3. MELANCHOLICKY TYP (clovek se sklonem k depresim)
4. FLEGMATICKY TYP (netecny clovek vykazujici malo emocnich odezev)

Existuji dva klicove predpoklady pro rysovou teorii:
- vsechny rysy kazde skupiny se vztahujou na vsechny lidi (vsichni jsou agresivni, nemluvni etc.)
- nebo rysy mohou byt urceny kvantitativne, ci-li, kolik z toho ci onoho rysu ma kazda osoba

Psycholog, který zacal celou tuto teorii, se jmenoval Lombroso.Prohlasoval, ze je schopen rozpoznat kriminalniky uz jen z toho, ze sena ne podiva.

Dalsim charakteristickym rysovym teoretikem jeSheldon, který rozlisil tyto tri typy osobnosti, pricemz vychazel ztypu postavy. Jsou to:
1. EKTOMORF – clovek, který je vysoky astihly az hubeny. Povahove je tichy, starostlivy, uzkostlivy, drzi sespise stranou, je umirneny
2. MESOMORF – tento clovek ma silnou,robustnou, propracovanou a svalnatou postavu. Z povahoveho hlediska jecilevedomy, vice agresivni, vi co chce a jde si zatím atd.
3.ENDOMORF – je clovek silny, pretloustly. Tato osoba je mekka (date jimranu a oni zacnou brecet), ovšem je pratelska, poslusna, poddajna atd.

Ke kritice této teorie patri to, ze, ono to ma sice něco do sebe, aleneda se rici, ze by každý s jednou z těchto typu postav mel ty samevlastnosti (které by se snad menili s menicim se typem postavy), skryvato individualni rozdily. Je to ponekud povrchni teorie, ktera říká,jaky kdo je, ale uz se nezabyva tim, proc takovy je. Je to bludny kruh.

Soucasnym teoretikem, který by se dal do této skupiny zaraditje Gordon W. Allport, i když on sam to razantne odmita. On svou vlastníteorii nazyva SYSTEMATICKYM EKLEKTICISMEM, který si vypujcuje odkazdeho smeru to nejvhodnejsi a dava to systematicky dohromady.
Gordon Allport (1897 – 1967)

Narodil se v male obci ve state Indiana ve Spojenych Statech. Jehorodice davali velky duraz na vzdelani. Allport vystudoval Harvard a pakucil ruzne po svete. Stravil rok v Istanbulu, cestou zpet se zastavil uFreuda ve Vidni. Také studoval rok v Nemecku a rok ve Velke Britanii.Po navratu do USA udelal souhrn všech moznych teorii, s kterymi se poEvrope setkal a které ho oslovili. Po cely svůj život si ve sve praciuchovaval silne interkulturalni a interdisciplinarni zamereni, kterétaké podporoval u svých studentu.
Vyucoval první kurs teorie osobnosti ve Spojenych Statech. Zemrel v roce 1967 na rakovinu.

POVAHA OSOBNOSTI
Allport dava velky duraz na individualitu kazdeho člověka. Osobnostnepovazuje pouze za pojem vyvozeny z chovani, ale za něco, co v clovekuopravdu existuje. (Osobnost je něco a dela něco). Je to dynamickastruktura, kterou je potreba vnimat v procesu pozvolneho rozvijeni. Jesvou povahou psychofyzicka. To vyzaduje spolecne fungovani mysli atela.
Vse, co jedinec cini, Allport oznacuje jakocharakteristicke chovani a mysleni. To zahrnuje vsechny vnejsi ivnitrni procesy, které pomahaji preziti, osobnimu rustu asebeuskutecneni.
Allport také rozlisuje TEMPERAMENT a CHARAKTER. To jsou ovšem pouze stranky osobnosti, nikoli jakesi zvlastni oblasti v ni.

SVOBODA JEDINCE
Allport voli stredni cestu. Lide mají svobodu utvaret svůj život, alenemohou se odprostit od svých fyziologickych potreb, od vlivudrivejsiho uceni a zkusenosti ani od prave pusobicich vlivu okoli.

PROPRIUM A VYVOJ OSOBNOSTI
Allport popisuje vyvoj ”ja” v osmi funkcich propria (=”svůj vlastní”:

1. TELESNE ”JA” (prostrednictvim pocitu tela proziva kojenec první stranku jastvi.)
2. IDENTITA ”JA” (zavisi na kontinuite v case, napr. na pamatovani simyslenek a cinu z minula, a uvedomovani si, ze tyto myslenky a cinypatri teze osobe).
3. SEBEUPLATNENI (miva konotaci ”nestydatehosebeprosazovani”. Ovšem sebelaska muze byt velmi zdrava věc, a ipotrebna. Jde o urcitou miru hrdosti.)
4. ROZRUSTANI ”JA” (tim, ze se clovek identifikuje s jinymi, zvetsuje rozsah sebeangazovanosti.)
5. RACIONALNI RESENI (oznacuje zdroj uvazovani a zvladani problemu.)
6. SEBEOBRAZ (zahrnuje to, jak clovek sam sebe vnima (jako Rogersovo ”realne ”ja”, a jeho predstavu, jakym by se rad stal (idealni ”ja”.
7. SNAZENI PLYNOUCI Z ”JA” (vztahuje se k motivaci, která vede ke”sjednoceni osobnosti” a zahrnuje planovani, zajmy, reseni problemuatd.)
8. POZNAVAJICI ”JA” (vznika jako konecny a nevyhnutelnypostulat. Zahrnuje vznik sebeuvedomeni, hodnotove orientace a utvarenizivotni filozofie).

RYSY A OSOBNÍ DISPOZICE
Allport sebrani predstave, ze by vsem zivym lidskym bytostem mela byt vnucena”uniformni sestava rysu”, která vyjadruje znaky chovani velkehomnozstvi lidi. Namisto toho zavadi pojem OSOBNÍ DISPOZICE. Ta jejedinecna a relativne soudrzna.
Osobní dispozice jsou usporadany do této hierarchie:

1. KARDINALNI DISPOZICE – je to primarni vlastnost člověka, něco, co jepro nej typicke, vlastní, něco, co ma rad (at uz to je on sam, cipeníze). Nekdy to je taky nazyvano ”vyznacny rys”, ”vudci vasen”,”hlavni sentiment”, ”jednotici tema” ci ”koren zivota”.
2.CENTRALNI DISPOZICE – maji pro jedince velky vyznam, jsou napadne ajsou soudrzne. Vystihuji stredni body bezneho chovani osoby. (Tytovlastnosti se obvykle uvadeji v dobře napsanem doporucujicim dopise.)
3. SEKUNDARNI DISPOZICE – jsou pro jedince méně vyznamne a také jsouméně soudrzne. Jsou doplnkem centralnich dispozic v beznem zivote tam,kde to situace pripousti.

FUNKCNI AUTONOMIE
Motivaceexistuje vždy v pritomnosti, avsak chovani, které v minulosti plnilourcity ucel, často pretrvava bez ohledu na svůj puvodni ucel.
Funkcni autonomie muze znamenat něco negativniho, ale muze byt také tvorive vyuzita.

1. PERSEVERUJICI FUNKCNI AUTONOMIE – je v podstate nesmyslnou rutinou,navykem. Je to mechanicke chovani bez vlastní hodnoty, které Allportnazyva ”procesem nizke urovne”.
2. Z ”JA” VYCHAZEJICI (propriate) FUNKCNI AUTONOMIE – je proces, který dava drive ustavenemu chovani novy vyznam.
8. BEHAVIORISMUS

Uznava pozorovatelne chovani zivych organismu za jediny opravnenypředmět psychologie. Veskere lidske chovani probiha podle zakonitosti,z nichž mnohe jsou jiz znamy. Muze byt nauceno a odnauceno, protože jevysledkem objektivnich cinitelu, které je determinuji.
Osobnostnemá v behavioralnim pojeti realnou existenci a nepoklada se za zdrojlidskeho chovani. Je to pouze pojem vyvozeny z vnejsiho pozorovatelnehoa meritelneho chovani.

Hlavnimi predstavitely jsou:

Ivan P. Pavlov (1849 – 1936)

Jeho teorie KLASICKEHO PODMINOVANI je zalozena na spojeni dvou podnetu.Jeden vyvolava odezvu svou vlastní povahou a nazyva se NEPODMINENYPODNET. Druhy podnet je sam o sobe neutralni. Ale podan soucasne snepodminenym podnetem, ziskava podnetovou ucinnost a nazyva se pakPODMINENY PODNET. Na tyto dva typy pak prichazi NEPODMINENA A PODMINENAODEZVA.
Pavlov tuto svou teorii podklada svým experimentem o podminovani psa, který slinta na mlete maso.
Pricemz organismus responduje pouze k tomu stimulu, ke kteremu bylvycvicen. Pokud stimulus zmizi, naucena odezva vyprcha. Ta se da ovšemzaroven zase obnovit, nebo se da pozmenit, zmeni-li se podnet.

B. F. Skinner (1904 – 1990)

Skinner je tvurcem teorie OPERANTNIHO PODMINOVANI, která spociva v tom,ze organismus produkuje spontanni chovani, které není vyvolavanorozlisitelnymi podnety. Takove prvky chovani se nazyvaji OPERANTY.Klicovym pojmem Skinnerovy teorie je ZPEVNENI. Pozitivnim zpevnenim jeodmena, negativnim je odstraneni neprijemneho podnetu. Je-li operantzpevnen, pravdepodobnost dalsiho vyskytu takoveho chovani vzrusta.Zpevnujici cinitel prebira roli podnetu a zpevnene chovani odpovidaPODMINENE ODEZVE.
Jina Skinnerova strategie je POSTUPNAAPROXIMACE (priblizovani se cilovemu chovani). Chovani se postupnetvaruje tim, ze se zpevnuji pokroky, které jedinec cini smerem kzadanemu konecnemu chovani.

Z behaviorismu vychazi
9. DOLLARDOVA A MILLEROVA TEORIE UCENI

John Dollard (1900 – 1980) a Neal E. Miller (1909) jsou dva rodaci zamerickeho Wisconsinu. I přes jejich myslenkovou orientaci, kterávychazela z behaviorismu, rozhodli se prodelat psychoanalyticky vycvik,a tim v sobe spojovaly dva protichudne svety ideologie vedy. Jejichteorie ma povahu integrace psychoanalyzy a behaviorismu. Jejichkonecnym cilem je spojit vitalitu psychoanalyzy, prisnostprirodovedecke laboratore a danosti kultury.

Ustrednimtematem Dollarda a Millera je proces uceni zalozeny na sledu podnet –odezva, jejz uzivaji k vysvetleni hlavnich otazek fungovani osobnosti:
1. intrapsychickych pochodu
2. povahy a vyvoje osobnosti
3. nevedomi
4. vzniku neuroz

PROCES UCENI
Dollard a Miller to formuluji jednoduse takto:
Ucici se jedinec musí byt k odezve puzen a za jeji provedeni zapritomnosti signalu potom odmenen. To lze proste vyjadrit vyrokem, zeaby se někdo ucil, musí něco chtit, neceho si vsimnout, něco udelat aněco ziskat. Presneji vyjadreno, temito ciniteli jsou:
1. PUDOVAPOTREBA (= motivace. Muzou to byt bud vnejsi udalosti, nebo vrozene”primarni pudove potreby” jako jist, byt v teple, sex atd.)
2.SIGNAL (= podnet. Je to specificka hnaci sila, která modifikujemotivujici silu podnetu. Rozhoduje o tom, kde, kdy a jak odezvaprobehne. Nekdy muze byt silnejsi nez sama motivace.)
3. ODEZVA (je vysledkem spojeni pudove potreby a signalu, a dava podnet ke zpevneni)
4. ZPEVNENI (je udalost, která zesiluje tendenci k opakovani nejake odezvy. Zpevneni znamena redukci (pudove) potreby)

OSOBNOST: JEJI PODSTATA A VYVOJ
Dollard a Miller nazyvaj sled ”podnet/ signal – odezva” navykem. Tem sejedinec uci prostrednictvim zpevneni. V dusledku těchto osvojenychnavyku reaguje clovek na nektere signaly pohotoveji nez jine.
Osobnost není vrozena; jedinec si ji osvoji v detstvi prostrednictvimprocesu uceni. Sestava z navyku priznacnych pro chovani dane osoby.

OD PRIMARNICH PUDOVYCH POTREB K SEKUNDARNIM
Clovek se rodi s primarnimi (vrozenymi) potrebami. Ty pomahaji kuchovani jeho fyziologickeho zivota. Vyvoj osobnosti spociva vosvojovani si repertoaru SEKUNDARNICH POTREB. Ty jsou povazovany zarozvinuti primarnich potreb v sociokulturnim prostredi a zarovenzajistuji uchovani lidskeho zivota v kontextu dane spolecnosti cikultury. ”Slouzi jako fasada, za niz se skryvaji funkce vrozenychpotreb, na kterych jsou zalozeny”. Vlastní uceni probiha takto: doposudneutralni signal, je-li dostatecne často spojen s primarni potrebou,ziskava schopnost vyvolavat odezvy, a tim se stava sekundarni potrebou.

UPLATNENI VE VYCHOVE
Ve vyvoji osobnosti ma rozhodujicivyznam prvnich šest let. Spolu se sekundarnimi potrebami se diteseznamuje se sekundarnim zpevnenim, napr. s matcinym usmevem, spodekovanim atd. Rodice by měli, zejména v prvnich dvou letech, ditetiposkytovat vsemoznou podporu. Za nejdulezitejsi pokladaji ctyrinacvikove situace:
1.situaci krmeni
2.situaci nacviku cistotnosti
3.rany nacvik v oblasti sexualnich projevu
4.nacvik ovladani jevu

Nevedome konflikty naucene v detstvi vyvolavaji uzkost a podnecujivznik neuroz v dospelosti. Protože však neurozy jsou nauceny, mohou bytnastesti také odnauceny, dokonce i po mnoha letech psychickeho utrpeni.
 
kategorie: Knihy
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
02.Srpen 2008,21:30
Rozloha : 49 035km2Poloha: v strede mierneho pásmaRovnobežky: 48˚,49˚Poludníky: ,17˚,18,19˚,20˚,21˚,22˚S bod: Oravská PolhoraJ bod: PatinceZ bod: Záhorská VesV bod: Nová SedlicaNajvyšší bod: Gerlachovský štítNajnižší bod: rieka Bodrog na hranicich - 94m/nmDĺžka hraníc :1672 km, 75 % prir. hranice, (Ukrajina 98km, Maďarsko 669km)Tvar územia: S-J- 197 km, V-Z- 429kmPOLOHA:matematickogeografická,- k oceánom a moriam - vnútrozemský štát- prieplav Rýn-Dunaj-Mohan- rozvodie medzi Baltským a Čiernym morom,vzhľadom na nadmorskú výšku:- níž.do 300m m.n.m. 40,6%- nízka vysoč.:od 300-750 m.n.m. 40,9%- stredná vysoč.: od 750- 1 500 m.n.m. 17,6%- vysoká vysoč.: nad 1 500 m.n.m 0,9%geopolitická - križovatka významných ciest (Jantárová cesta, Dunajská cesta)- člen EÚ, NATO
 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
21:23
Cieľom tejto mojej práce je bližšie spoznať, prípadne objasniť,politickú kariéru asi najdiskutabilnejšej osoby z dejín slovenskéhonároda, ktorou dr. Jozef Tiso bezpochyby je.Ešte pred písaním tejto práce som sa prvé fakty o Slovenskom štáte a odr. Jozefovi Tisovi dozvedel od svojho deda, ktorý mal v obdobíSlovenského štátu 15 rokov. Jeho spomienky ma síce inšpirovali k písanítejto práce, v samotnej práci som ich však nepoužil. Pri písaní prácesom fakty čerpal hlavne z kníh samotných účastníkov politického životaSlovenského štátu, pretože ich prístup sa mi zdal byť najpodrobnejší ajkeď značne skreslený ich snahou ospravedlniť vlastné činy.”Predprevratovú” literatúru som síce používal, ale tá sa mi zdala ešteviac neobjektívna, keďže komunistická literatúra sa očividne snažila oúplné a neoddiskutovateľné odsúdenie samostatného slovenského štátuprotisovietskeho zamerania. Bližšie sa zhodnotením literatúry zaoberámv Poznámkach. Hlavným dôvodom prečo som sa rozhodol napísať túto prácu,je snaha zosumarizovať názory na udalosti tohto obdobia, pretože prištúdiu literatúry som sa stretol s neuveriteľným ”mantinelizmom”, kedybola osobnosť dr. Jozefa Tisu stavaná jednoznačne buď na stranunajhorších vojnových zločincov, alebo na stranu svätcov bez jedinejchyby a poškvrny. Cieľom mojej práce nie je vyniesť jednoznačný súd nadosobnosťou dr. Tisu, ale snaha zaujať k jeho osobnosti stanovisko,ktoré by sa blížilo k pravde trochu viac ako komunistická aleboproľudácka literatúra. 1.1 Biografická metóda - charakteristikaZákladom biografickej metódy je prístup k spoločenskej skutočnostiprostredníctvom poznatkov o živote jedincov. Východiskovou predstavoupre použitie biografickej metódy je názor, že spoločnosť sa skladá zjedincov, ktorí majú svoje osobitné záujmy a názory, že zo stretaniatýchto záujmov sa rodí to, čomu hovoríme dejiny. Jedinec teda nie jejedinečnou zložkou vývoja, ale predovšetkým súčasťou spoločnosti apríslušníkov určitej záujmovej skupiny, triedy, profesie. Osvetlením avýkladom jeho postojov a záujmov potom vysvetlíme aj spoločenskévzťahy, do ktorých zasahuje.Priekopníkom biografickej metódy sa v anglosaskej historiografii staluž v medzivojnovom období Sir Lewis Namier (odtiaľ tzv. ”namierizmus”).Táto biografická metóda akcentovala genealogické, vzdelanostné, aletaktiež majetkové biografické údaje, vynechávala však základné sociálnea triedne charakteristiky, čím bol ovplyvnený aj spôsob výberubiografického materiálu a teda aj jeho hodnota. Existujú dve značneodlišné koncepcie biografickej metódy:1. Individuálna biografia - život jedinca nás zaujíma v jehovšestranných súvislostiach k okolitému životu ako sonda, pomocou ktorejsa chceme prepracovať k hlbším poznatkom o niektorých špecifickýchzložkách spoločenského vývoja.2. Skupinová biografia - vychádza z toho, že určitá udalosť, akcia,postoj boli dielom viac alebo menej uvedomelej činnosti konkrétnychľudí. 1.2 Progresívna metóda - charakteristika”Progresívna metóda je metódou, ktorá sa v zásade zhoduje s diachrónnymprístupom k historickej skutočnosti. O progresívnej metóde hovorímetam, kde historik sleduje a zachycuje minulé udalosti tak, ako po sebenasledovali od doby staršej k dobe novšej. Postup historika ide tedaparalelne s tým, ako prebiehal historický proces. O udalostiach, ktorésa stali v staršej dobe sa hovorí skôr ako o udalostiach, ktoré po nichnasledovali.” 1.3 Aplikácia biografickej a progresívnej metódyVďaka oslavám päťdesiateho prvého výročia ukončenia II. svetovej vojnymôj dedo spomenul meno dr. Jozefa Tisu. O Tisovi som už čosi málo vedelzo základnej školy, ale moje poznatky boli len hmlisté. Dedo mirozpovedal ako to vyzeralo v Dubnici počas vojny, čiže počasSlovenského štátu. Dr. Jozefa Tisu spomínal len v dobrom, ako človeka,ktorý sa zaslúžil o to, že sme sa mali počas vojny asi najlepšie zovšetkých európskych národov. Keď som však spomenul Tisu mojej mame,označila ho za fašistu, ktorý poslal na smrť niekoľko desiatok tisícžidov, a ktorý nielenže spolupracoval s Hitlerom, ale ho aj uctievalako Boha. Keď som sa jej opýtal, odkiaľ sa to dozvedela, povedala mi,že sa to učili v škole. Tento markantný rozdiel názorov na jednu osobumedzi človekom, ktorý zažil jeho pôsobenie, a ktorý si ho nevedelvynachváliť a medzi človekom, ktorý je len o generáciu mladší a tvrdíúplný opak, ma natoľko zaujal, že som si fakty o dr. Tisovi overil vučebnici dejepisu pre základné školy, kde bol Tiso spomínaný lenpovrchne a názor na neho odrážal presvedčenie mojej mamy. Táto učebnicadejepisu bola vytlačená ešte pred rokom 1989, a preto bola písaná tak,aby sa zhodovala s komunistickou ideológiou.Keď som si vyberal tému seminárnej práce spomenul som si na tentozaujímavý jav absolútnej nezhody názorov a rozhodol som sa bližšie saním zaoberať.Zohnal som si nové knihy o Tisovi, pretože sa mi zdali byťnapísané objektívnejšie, aj keď neskôr som zistil, že sú tiež dosťjednostranne zamerané, a knihy spred roku 1989 som používal navytvorenie konfrontácie názorov. Aj v súčasnosti sa dá literatúra oTisovi rozdeliť do dvoch táborov. Týmto javom sa bližšie zaoberám vPoznámkach. Vo svojej práci sa zaoberám celou politickou kariérou dr.Jozefa Tisu, od jej počiatku až po smutný koniec. Faktami sa zaoberámlen stručne, pretože sú všeobecne známe a ľahko dostupné takmer vkaždej literatúre zaoberajúcej sa novodobými dejinami slovenskéhonároda. Viac si všímam rozpory vo výkladoch dejinných udalostíjednotlivých autorov a snažím sa zistiť, či bol dr. Jozef Tiso naozajnatoľko vinný, že si zaslúžil smrť alebo či bol naozaj taký svätec zaakého ho teraz niektorí ľudia vydávajú. II. Boj za autonómiu Slovenska2.1 Politická situácia v ČSR v r.1920V roku 1920, keď Tiso vstúpil na politickú scénu, bola situácia vpolitike dosť kritická.ČSR vznikla 28. októbra 1918 po rozpade dualistickej rakúsko-uhorskejdynastie. V novovzniknutej ČSR čoskoro vyvstal problém Slovenskejautonómie, ktorá bola zakotvená v Pittsburghskej dohode. Túto autonómiupožadovali hlavne dve strany na Slovensku: Hlinková slovenská ľudovástrana (HSĽS) a Slovenská národná strana (SNS), naproti tomu napríkladAgrárna strana, vedená V. Šrobárom, bola silne proti autonómii.Argumentom Čechov a centralisticky orientovaných strán na Slovenskubol, že slovenský národ neexistuje, keďže vo Washingtonskej deklaráciia dokonca aj v ústave z r. 1920 bol spomínaný len národ československý.Tým pádom nemôže dostať autonómiu národ, ktorý vlastne neexistuje.Proti argumentom “autonomistov” bolo, že keď existuje len národčeskoslovenský, tak nech nám niekto povie niečo spisovnoučeskoslovenčinou. To bol jeden z najzávažnejších problémov - reč.Po vzniku ČSR sa zistilo, že na Slovensku je len minimum odborníkov vovšetkých oblastiach. Tvrdá maďarizácia zapríčinila, že na Slovenskuprakticky nebolo, okrem učiteľov, kňazov a občas richtárov, vzdelanýchľudí. Preto začali na Slovensko prichádzať odborníci a profesori zČiech, ktoré boli na tom podstatne lepšie. A tak sa začali naslovenských univerzitách ozývať prednášky v češtine, v úradoch navyšších miestach tiež len čeština. Preto sa začali na Slovensku ozývaťhlasy proti Čechom už v roku 1919. Česi sa totižto nesprávali akopomocníci, aby sa Slovensko postavilo na nohy, ale ako kolonizátori,ktorý prišli do krajiny, ktorej obyvateľstvo je na kultúrne, politickya hospodársky nižšej úrovni.Na túto skutočnosť upozorňoval napríkladčeský spisovateľ a literárny kritik F.X.Šalda: ”Nebylo by nicosudnějšího, než kdyby Češi na Slovensku chtěli si hrát na jakésikulturní kolonisátory nebo donášeče kultury. Slovensko jest prastarákulturní země - jako výtvarná lidová kultura na příklad jest doslovajedinečná v Evropě, jež nemá sobě rovné, a jeho inteligencevzdělanostní nestojí nikterak za inteligenci naší, spíše naopak - achápu, že Slováci byli by uraženi takovým vystupovaním, a právemuraženi.”, podobne sa vyjadril aj minister Šrobár, ktorý konštatoval:”Je pravda, že v poslednom čase tie úradnícke sily, ktoré semprichádzajú z Čiech, sú menejcenné a dopúšťajú sa rôznych priestupkov.Mnoho Čechov sem prichádza ako do okupačného územiaa myslia si, že tu môžu koristiť.” Situácia na Slovensku sa však eštedlho nezmenila a na Slovensko začali prichádzať nielen odborníci aprofesori, ale aj obyčajní robotníci, ktorých bolo na Slovensku dosť.2.2 Tisov nástup na politickú scénuTiso sa zaujímal o politiku už v časoch svojho pôsobenia v Nitre, kdepôsobil ako spirituál v seminári a profesor na miestnom gymnáziu. Vtých časoch prispel do maďarského týždenníka ”Nyitramegyei Szemle”niekoľkými článkami o právach robotníkov, o sociálnej otázke a okresťanstve. Tieto články boli potom spomenuté aj pred súdom, keď naich základe obviňovali Tisu z maďarského nacionalizmu. Dňa 19. decembra1918 obnovil Andrej Hlinka činnosť Slovenskej ľudovej strany, ktorú 17.októbra 1925 premenoval na Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu (V tejtopráci používam názov HSĽS už pred rokom 1925, aby nedošlo knedorozumeniam pri čítaní textu). Tiso vstúpil do HSĽS, pretože to bolastrana, ktorá mu najviac vyhovovala. Tiso mal odjakživa odpor kukomunizmu, preto nie strana komunistická. Agrárna strana bolaorientovaná centralisticky, čo bolo proti Tisovmu vlastenectvu. Rovnakýdôvod platil aj na Sociálnu demokraciu, no a čo sa týka Slovenskejnárodnej strany - Tiso bol katolícky kňaz a SNS bolo združenieevanjelikov. Takže sa ukázalo, že jedinou vhodnou stranou je HSĽS.Tiso zakladá HSĽS v Nitre a stáva sa jej hybnou silou. Vo voľbách vroku 1920 je Tiso kandidátom poslanectva v trnavskom okrese. Tietovoľby nedopadli pre HSĽS najlepšie. Skončili na treťom mieste. Prvábola Československá sociálna demokracia a druhá Hodžova Slovenskánárodná a roľnícka strana. Na štvrtom mieste sa umiestnili štyrimaďarské strany, s ktorými sa zlúčili aj slovenskí Nemci. Hlinku akoposlanca prepustili z väzenia a ten označil tieto voľby za porážkuHSĽS. V rokoch 1920 - 1925 Tiso vo svojich prejavoch sústreďoval svojusnahu hlavne na myšlienku zjednotenia Slovákov. Vo svojich prejavoch sasnažil presvedčiť Slovákov, že Česi si na Slovensku berú viac ako sizaslúžia, a že sa chcú stať novými pánmi na Slovensku. Proti tomu videllen jeden spôsob obrany: úplné zjednotenie Slovákov. Preto sa snažilurobiť z HSĽS stranu všenárodnú. Vo svojich prejavoch tvrdil, že medziSlovákmi nie je triednych rozdielov: Medzi Slovákmi nieto kapitalistova boháčov; čo sú, tí sú medzi Čechoslovákmi a tí nie sú v ľudovejstrane organizovaní, a preto politika ľudovej strany musí byť politikouchudoby a Slovenská ľudová strana, ktorá na Slovensku jediná robí azastupuje politiku slovenského národa, musí ísť cestou politikychudoby, lebo len touto cestou zahrnie do svojej činnosti celoknároda.” Tiso jednoducho vyjadril koncepciu programu HSĽS, s ktorouišla strana do nasledujúcich volieb. V roku 1921 sa konala manifestáciamládežníckej organizácie Orol. Hlavným rečníkom bol Tiso, ktorého potomčeskí četníci udali, že vo svojom prejave použil protičeské výrazy.Okresný súd v Trenčíne Tisu oslobodil, ale český štátny zástupca saproti rozsudku odvolal a krajský súd v Bratislave odsúdil Tisu na 400korún pokuty a 2 roky väzenia podmienečne. Prokurátor sa však opätovneodvolal a najvyšší súd v Brne potvrdil rozsudok krajského súdu, akurát,že teraz bol trest už nepodmienečný. 23. júla 1923 sa stal Tiso väzňomv Trenčíne, kde však nebol ani mesiac, pretože ho prepustili na základeamnestie. Tiso po opustení väznice neupustil od svojich verejnýchprejavov, v ktorých sa sťažuje na ekonomickú krízu a obrovské množstvoemigrantov. Poukazuje na fakt, že tri štvrtiny emigrantov je z radovSlovákov. Obviňuje Čechov z odbúravania slovenského priemyslu asťahovania slovenských tovární do Čiech. Českí četníci rozháňalimanifestácie HSĽS streľbou, prípadne podnikali rôzne represálie protiúčastníkom týchto manifestácii. 15. novembra 1925 sa konali voľby doNárodného zhromaždenia. Týchto volieb sa na Slovensku zúčastnilo vyše20 politických strán. Relatívnu väčšinu získala HSĽS, druhá saumiestnila Hodžova Republikánska strana zemědělského a malorolnickéholidu, tretie miesto obsadila Komunistická strana Československa, kýmMaďarská národnástrana si udržala svoje štvrté miesto. 2.3 Tisov boj o autonómiuSlovenskaSvoj prvý prejav v pražskom parlamente mal Tiso 18.decembra 1925, keďprehovoril ako zástupca najsilnejšej skupiny slovenských poslancov,ktorou HSĽS po voľbách v roku 1925 nepochybne bola. Vo svojej prvejreči hneď v úvode spomenul výsledky volieb a fakt, že 78% Slovákovhlasovalo za autonómiu, teda by táto požiadavka nemala byť aj naďalejignorovaná a prehliadaná.Ďalej odmietol daňové plány, ktoré označil zakapitalistické a antisociálne. Taktiež skritizoval tzv. cukornú daň.Tento zákon nazval sociálne nespravodlivým, pretože ničil drobnýchdodávateľov a nie cukrových barónov. HSĽS, na čele s Andrejom Hlinkom aJozefom Tisom, nastúpila na pôdu pražského parlamentu dosť razantne.Správnosť Tisovho stanoviska k Slovenskej autonómii potvrdil ajdr.B.Šmeral, český komunista.Druhýkrát vystúpil Tiso 19. júna 1926 a hovoril o predlohe zákona okongrue. Ostro ho skritizoval a nazval ho fackovaním kňazov. Hovoril oterorizovaní kňazov. Pomocou množstva štatistík a citátov poukázal naveľký význam kňazov a náboženstva v spoločnosti. V roku 1926 odišielHlinka na návštevu amerických Slovákov do USA. Vedenie strany zveril načas svojej neprítomnosti do rúk päťčlennému direktóriu na čele s Tisom.Počas Hlinkovej neprítomnosti sa začali šíriť reči o vstupe HSĽS dovlády. Preto Tiso opätovne vystúpil a prehlásil, že HSĽS nezradí svojľud a nevymení autonómiu za ministerské kreslá. Ďalej vo svojom prejavežiadal, aby ministerstvo financií vypracovalo štatistiku, ktorá byukázalo či Česko dopláca na Slovensko alebo nie, keďže to bol jeden zhlavných dôvodov centralistov proti autonómii. Poukázal na to, žeautonomistické štáty patria medzi najsilnejšie na svete. Zaoberal sa ajrozdielnym kultúrnym a hospodárskym vývojom na Slovensku. Tiso žiadalaj správu dispozičných fondov, aby sa videlo kam idú peniaze a koľko sainvestuje v Čechách a koľko na Slovensku. V čase odznenia tejto reči sauž HSĽS pripravovala na vstup do vlády aj napriek tomu, že autonómiuešte nemali sľúbenú. Bol tu len záblesk autonómie, ktorý chcel Tisozachytiť, a tak dosiahnuť svoj cieľ. Mnohí členovia so vstupom do vládynesúhlasili, ale Tiso chcel využiť každú príležitosť. 15.januára 1927vstúpila HSĽS formálne do vlády a Tiso dostal kreslo ministrazdravotníctva, z HSĽS išiel do vlády ešte dr. Marek Gažík, ktorý dostalministerstvo pre zjednotenie zákonov. Prvou vecou, ktorú Tiso urobil ponástupe na svoje nové ministerské kreslo bolo, že vyhodil šéfazdravotníctva na Slovensku - dr. Kraicza. Zdvihla sa vlna pobúrenia,pretože Čechom sa nezdalo, že by mal Slovák vyhadzovať Čecha. Vzhľadomnato, že v tomto rezorte nebolo až tak veľa Čechov, Tiso nerobil nijakéradikálne čistky, ale venoval sa obnove a investícií peňazí doslovenských kúpeľov. ”1. januára 1928 - ”Slovák” uverejnil článokprof.Vojtecha Tuku - ”V desiatom roku Martinskej deklarácie”, v ktoromsa vyslovil, že martinskí deklaranti sa vyslovili za pripojenie saSlovenska k ČSR na dobu 10 rokov ako ”skúšobné obdobie”, a ak sa im tonebude páčiť, stane sa Slovensko samostatným štátom. Tuka tvrdil, že aksa do 31. októbra 1928 oprávnení predstavitelia slovenského národanevyslovia za ostatie v ČSR, nastane na Slovensku stav štátoprávnehoprázdna a jeho príslušnosť k ČSR bude iba faktom bez právneho podkladu.Dr. Vojtech Tuka bol obžalovaný z vlastizrady a protištátnej činnosti,zbavení poslaneckej imunity a odsúdený na 15 rokov väzenia.” OdpoveďouAndreja Hlinku a HSĽS na tento čin bolo odstúpenie obidvoch ministrov zradov HSĽS (Tiso a Gažík) z ich funkcie. Tým pádom HSĽS opätovne prešlado opozície. Tiso nabral za čias svojho účinkovania vo vláde mnohonových vedomostí, dôkladne sa zoznámil s byrokratickou a štátnouaparatúrou a s vedením štátu. O českom politickom zákulisí však ajnaďalej mal strašnú mienku. Svoju prácu vo vláde označil za prácu preautonómiu, prácu v opozícii označil za boj pre autonómiu. Voľby doNárodného zhromaždenia, ktoré sa konali 27. októbra 1929, sa skončiliďalším víťazstvom HSĽS, aj napriek tomu,že stratila vyše 80.000 voličov. 8. mája 1930 sa Tiso stal podpredsedomHSĽS. Tiso mal v tom čase mnoho prejavov na pôde parlamentu, asinajviac z celej HSĽS. Kázala a snažil sa dokázať, že požiadavkaSlovákov je aj historicky aj mravne oprávnená. Jeho najväčším odporcombol dr. Dérer, ktorý ju označil za smiešnu a protištátnu. Tiso vovšetkých svojich rečiach spomínal prakticky to isté, snažil sa presadiťtieto základné požiadavky:1. Uznanie slovenského národa.2. Uznanie reči slovenskej a ona, aby bola jedinou úradnou a vyučovacourečou na Slovensku.3. Správu slovenských vecí dať do slovenských rúk.4. V centrálnych úradoch dať Slovákom primerané zastúpenie.5. V štátnom rozpočte vykázať, čo Slovensko dostáva a čo dáva.6. Dodržať a splniť všetky zahraničné záväzky, ktoré slovenskému národuMasaryk dal.7. Vteliť Pittsburghskú dohodu do ústavy.8. Prestať s perzekúciou verejných zamestnancov.9. Úsporne hospodáriť v štátnej správe.10. Cirkevné školstvo.11. Proti náboženskej zaujatosti. 12. S Čechmi ako rovný s rovným.13. Boj proti boľševizmu.14. Za sociálnu spravodlivosť, vyššie mzdy, proti neprimeraným ziskom,za výstavbu rodinných domov, atď...15. Za ochranu slovenského priemyslu.Toto bol základ všetkých Tisových prejavov. Tiso prehlasoval, žeautonómia nemá búrať a ničiť ČSR, ale naopak má ju posilniť. Bohužiaľ,Česi sa správali aj naďalej neprístupne a ak aj rokovali, ich jedinýmcieľom bolo oddialiť riešenie otázky a ešte viac si upevniť svojepostavenie. Vo Zvolene sa konalo dňa 16. októbra 1932 ľudovézhromaždenie, na ktorom bol vyhlásený spoločný postup HSĽS a SNS v bojiza autonómiu, čím vznikol ”autonomistický blok”. Po zvolení dr. MilanaHodžu za predsedu vlády dňa 5.novembra 1935 svitla pre ”autonomistov”nová nádej, pretože si mysleli, že Hodža ako prvý Slovák na tomtovýznamnom poste sa bude snažiť o vyriešenie slovenskej otázky, aby sizvýšil svoje renomé a získal úctu. A skutočne sa začalo o slovenskejotázke hovoriť viac ako kedykoľvek predtým, akurát že sa stále ničnevyriešilo. 23.marca 1936 Tiso rokoval s Hodžom, ktorý ho poslal k dr.Horákovi, prezidentovi Najvyššieho kontrolného a účtovného úradu. Tu mupredložili štatistiku, v ktorej stálo, že na Slovensko sa dáva 18%štátnych výdavkov, ale na daniach sa zo Slovenska získava len 16%. Ztoho vyplýva, že Slovensko je pasívne a nie je uspôsobilé mať vlastnúautonómiu, pretože by sa hospodársky zrútilo. Tiso vyhlásil, že najmäpríjmy nie sú vyúčtované presne, že banky na Slovensku platia dane vPrahe apod. Jednoducho vyhlásil túto štatistiku za nepravdivú aprerušil rokovania. Medzitým sa stal zdravotný stav prezidenta ČSRT.G.Masaryka tak kritický, že nebol schopný byť na poste prezidentaČSR. Bolo treba súrne nového prezidenta, ktorým sa mal stať dr. EduardBeneš. Ten urobil všetko, aby sa ním stal. V Čechách si zaistilpodporu, slovenským Maďarom sľúbil čo si zažiadali. Najväčším problémombola HSĽS, ktorá vždy vystupovala proti Benešovi, ako najväčšiemucentralistovi a nepriateľovi Slovákov. Beneš začal rokovať s Tisom,ktorého pokladal za najprístupnejšieho, pretože o ňom bolo všeobecneznáme, že patrí medzi najumiernenejších členov HSĽS. Nakoniec sa mu hoaj podarilo presvedčiť a to veľmi jednoducho. ”Beneš sa zaručil Tisovičestným slovom, že keď bude zvolený za prezidenta, využije všetok svojvplyv i moc a presvedčí českých politikov, že tieto dva problémy trebaurýchlene rozriešiť. Sľúbil Tisovi, že najneskôr do jedného roka pozvolení obidva problémy budú rozriešené.” Môže sa zdať neuveriteľným,že Tiso napriek tomu, že Beneš ani nie pol roka predtým vyhlasoval vBratislave, že je a vždy bude proti akejkoľvek autonómii Slovenska,nakoniec Benešovi uveril, ale je to fakt, ktorý sa nedá zmeniť. TisoBenešovi sľúbil, že využije celý svoj vplyv, aby presvedčil Hlinku, čosa mu nakoniec aj podarilo a 18. decembra 1935 bol dr. Eduard Benešzvolený za prezidenta ČSR.Beneš však svoje sľuby nesplnil, naopak, ešte sprísnil centralizáciu acenzúru prejavov. V rokoch 1936 - 1937 sa objavil zaujímavýfenomén.Česi sa už skoro 20 rokov snažilipotlačiť myšlienku slovenskej autonómie, ale jediný efekt bol ten, žena Slovensku silnelo autonomistické hnutie a postupne sa k nemupridávali aj ďalšie, predtým centralistické, strany, napríkladkomunistická strana. Aj napriek tomu sa na Benešovom stanovisku ničnezmenilo ani v tomto období. Zmeny priniesol až rok 1938.2.4 Roky 1938 - 1939V roku 1938 sa medzinárodná situácia pre ČSR povážlivo zmenila - khoršiemu. V marci sa Nemecko spojilo s Rakúskom a ČSR sa zrazu ocitlo vzovretí nemeckých ”čeľustí”, ktoré navyše prejavovali tendenciu”zahryznúť”. Anglicko a Francúzsko sa dištancovali a radili ČSRdohodnúť sa s Nemeckom. Maďarsko chcelo obnoviť Uhorsko a s Poľskom saviedli spory o Těšín. Medzinárodná situácia bola kritická. Preto sačeská vláda rozhodla rokovať s autonomistami. 17. februára 1938 výkonnývýbor HSĽS rozhodol, že strana bude pevne trvať na dodržaníPittsburghskej dohody a neustúpi ani o krok. Ďalej upozornila vládu vČechách, aby riešenie tejto otázky ďalej neodkladala, pretože naSlovensku rastie protičeská nálada a trpezlivosť Slovákov má tiež svojemedze.Prvé rokovania s vládou viedol poslanec Sivák, ktorý vláde oznámil, žestrana stojí neochvejne za svojím stanoviskom. Beneš povedal, že ichpožiadavky neprijme. Po Sivákovi prebral rokovanie opätovne Tiso,ktorému mohol byť Beneš vďačný za svoj post prezidenta. Tiso však tiežnedosiahol žiadny úspech. Situácia sa stávala stále napätejšou, zmizlivšetky nemecké strany ostali už iba ”Nemci”, nebolo medzi nimirozdielu, včera ešte komunisti, dnes už iba Nemci. Vznikla len jedináveľká nemecká strana, ktorá mala v ČSR viac mandátov ako najsilnejšiačeská strana (55:45). V týchto napätých časoch predniesol Tiso vparlamente svoju zdrvujúcu reč: ”Popieranie existencie slovenskéhonároda a zaznávanie reči, uráža Slovákov a vyvoláva nutné spory, ktoréznemožňujú bratské spolunažívanie Čechov a Slovákov. To, že slovenskýnárod je nútený vo svojom štáte už 20 rokov bojovať za uznanie svojejnárodnej individuality, za výlučné právo reči slovenskej na územíSlovenska a za existenčné zaistenie Slovákov, je najväčšou obžalobou unás panujúceho režimu a najlepšie vystihuje postavenie slovenskéhonároda v ČSR. Je to skutočnosť, ktorá nás v 20. roku trvania Republikynaplňuje hlbokým bôľom v srdci, ktorá žaluje pred celým vzdelanýmsvetom a v záujme samého štátu volá po radikálnej náprave.” Bola toposledná Tisova reč v pražskom parlamente. Touto rečou akoby varovalvládu, že ak nevyrieši slovenskú otázku, môže to s ňou zle dopadnúť.Ursíny to však videl inak - na Slovensku hlasovalo za koaličné strany660.640 voličov, kým za autonómne len 489.641 voličov.Núka sa otázkaprečo sa potom HSĽS pokladala za národné hnutie a nie za stranu.Vtedajší koaliční poslanci tvrdili, že autonómiu chcú len voličiautonomistického bloku, ktorých je menej. Na druhej strane autonomistitvrdili, že situácia sa od posledných volieb zmenila, a že teraz jecelé Slovensko jednomyseľne za autonómiu. Kto z nich bol v ”práve” jedosť ťažké určiť, ale neochota vlády dohodnúť sa v tomto období bolazarážajúca. Autonomisti určite nemali vo všetkom pravdu, ale aspoň vjednej veci určite - kritickom množstve Slovákov v centrálnych úradoch.Nasvedčuje tomu aj táto štatistika z roku 1936, uverejnená v denníku”Slovák”:Úrad Počet Z toho Slovákovzriadencov Početne PercentuálneKancelária prezidenta 96 2 2.08Predsedníctvo vlády 153 4 2.6Štátny úrad štatistický 781 8 1.03Ministerstvo zahraničia 1246 35 2.8Ministerstvo národnej obrany 1294 6 0.46Ministerstvo vnútra 383 3 0.78Ministerstvo spravodlivosti 132 8 6.06Ministerstvo unifikácie 51 4 7.84Ministerstvo školstva 382 1 0.26Ministerstvo poľnohospodárstva 391 5 1.27Minist. priemyslu a obchodu 322 1 0.31Ministerstvo verejných prác 464 0 0Ministerstvo pôšt a telegramov 441 7 1.58Ministerstvo železníc 689 5 0.72Minister. sociálnej starostlivosti 397 2 0.5Ministerstvo zdravotníctva 182 3 1.65Ministerstvo financií 630 8 1.26Najvyšší kontrolný úrad 163 0 0Zákonodarné zbory 223 1 0.44Najvyšší správny súd 303 2 0.99Poštová sporiteľňa 2102 17 0.81Spolu 10824 123 1.13Táto štatistika presne vyjadruje, ako pripúšťali Česi Slovákov kutvorbe a riadení štátu.V auguste 1938 zomrel Andrej Hlinka - predseda HSĽS a vedúca osobnosťautonomistov. Miestopredsedom strany sa stáva Tiso. Hlinková smrť dosťotriasla celým Slovenskom, ale aj napriek tomu HSĽS neupúšťa od svojichpožiadaviek a rokovania s Benešom prebiehajú aj naďalej. Beneš dalTisovi návrh, že Slovákov včlení do tzv. ”Štvrtého návrhu”, v ktoromchcel riešiť problémy menšín v ČSR. Tiso po návrate do Bratislavyreagoval: ”V Prahe museli stratiť zdravý rozum, už nie je vôbec možné snimi diskutovať.” Zdalo sa mu neuveriteľné, že mu Beneš ponúkol, žeSlovákov zaradí medzi posledné menšiny v ČSR. Rokovania s Benešomviedol Tiso až do jesene 1938. Napriek katastrofálnej situácii ČSR namedzinárodnom poli, HSĽS svoje požiadavky nestupňovala, stále žiadalaiba autonómiu a uznanie slovenského národa. Beneš však nechcel ustúpiťani o krok.
 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
21:22
V bitke o Stalingrad nastal obrat v histórii druhej svetovej vojny, jepovažovaná za najkrvavejšiu bitku v ľudskej histórii. Nebola to síceprvá bitka, v ktorej boli Nemci porazení, ale práve počas bitky oStalingrad začínalo byť jasné, že Nemci túto vojnu prehrajú. Mestonesúce Stalinovo meno bolo symbolom pre obyvateľstvo a jeho porážka byRusov značne demoralizovala, čo si uvedomovali velitelia na jednej idruhej strane. Tento fakt dokazuje aj prejav generála Ruskej 62.armáde: ,,Za Volgu nesmieme ustúpiť! Existuje len jediná cesta, a to jetá, ktorá vedie vpred. Stalingrad musíme buď zachrániť, alebo s nímpadnúť.“ Pre Hitlera bolo mesto dôležité z viacerých dôvodov: jednak tobolo významné priemyselné stredisko a zároveň Američania zásobovaliRusov po Volge. Prerušenie tejto cesty by ZSSR značne oslabilo.Nemci vpadli do ZSSR 22. júna 1942, s úmyslom vojnu rýchlo ukončiť.Vďaka momentu prekvapenia rýchlo postupovali, napriek odporu ruskýchvojakov aj civilistov. Ich sily boli rozdelené na tri časti, z ktorýchkaždá mala svoj vlastný cieľ. Armáda Juh mala za úlohu prebojovať sa kropným poliam na Kaukaze a prípadne sa spojiť s Japoncami, čo boloveľký Hitlerovým snom. Nemci postupovali rýchlo len do začiatku zimy,kedy sa prejavila slabá pripravenosť armády, pre podmienky ruskej zimy.Bitka o Stalingrad bola súčasťou väčšieho Hitlerovho plánu s názvomoperácia Modrá. Táto spočívala v tom, že armáda Juh, pozostávajúca z 6.a 17. armády a 1. a 4. tankovej brigády, sa rozdelí na dve časti. Prváskupinam, A, pod velením Ericha von Mansteina a von Kleista mala útočiťna juh smerom k Rostovu a obsadiť ropné polia v Maikope. Druhá časť, B,ktorej súčasťou bola aj šiesta armáda, tzv. premožiteľka hlavnýchmiest, mala prejsť medzi riekami Volga a Don a zo severu sa priblížiťku Stalingradu. Do vedenia 6. armády s dostal Fridrich Wilhelm ErnestPaulus, dovtedajší dôstojník logistiky. Skupinu B viedol spolu s vonWeichsom. Skupina B má rozkaz dobyť Stalingrad a úspešne sa k nemublíži presne podľa Hitlerových očakávaní. Preto Hitler odveľuje 4.tankovú brigádu, ktorá je tam podľa neho zbytočná a priraďuje ju kuskupine A. Následne sa zastavuje nemecký postup jednak preto, že 4. aj6. armáda potrebovala na presun tú istú cestu a aj preto, že nemeckétanky mali príliš úzke pásy pre pohyb v Rusku. Tento stav si vyžiadalzdržanie až jeden týždeň. Následne Hitler vracia 4. armádu späť doskupiny B.Rusom tieto šachy v nemeckej armáde neunikli a ruský generál AndrejJermenko ponecháva bojisko Nemcom a sťahuje svoje jednotky doStalingradu, ktoré spolu s ostatnými vojskami v meste vytvoria 62.armádu. Veliteľom sa stáva generál Lopatin, ktorý je po vyjadrenísvojich obáv vymenený za Vasilija Ivanovyča Čujkova. Jeho úloha je, akouž bolo spomenuté vyššie, chrániť mesto do posledného muža.Stalin zakazuje evakuáciu civilistov, ich prítomnosť má zvýšiťodhodlanie vojakov. Ženy a deti stavali obranné opevnenia, alebopracovali v zbrojovkách.23. augusta sa začína bombardovanie mesta. Cieľom bolo zničiť možnéúkryty ruských obrancov. Malo to však presne opačný efekt, z mesta sícezostali len ruiny no na každom kroku sa mohol skrývať vojak -ostreľovač. Boli však zabité tisíce civilistov ( odhadom 44 000 mŕtvycha 150 000 zranených ) a zničených 80% obytných priestorov.Generál Jeremenko si spomína na bombardovanie takto: "Už sme doterazzažili veľa bitiek, ale čo sme videli v Stalingrade 23.augusta, to bolanočná mora. Bomby vybuchovali všade naokolo a obloha bola vyplnenástĺpcami ohnivého dymu. Blízko nádrží ropy (boli umiestnené na brehochVolgy, severne od stredu mesta) bodali oblohu obrovské plamene,zaplavujúc pôdu morom ohňa a štipľavých plynov. Prívaly horiacej ropy abenzínu plávali na Volge, na povrchu to bola rieka ohňa. Lode na riekesa vznietili, asfalt na ceste chrlil dusivý dym a telegrafné vežeiskrili ako zápalky. Zem Stalingradu bola popraskaná a začiernená.Mesto vyzeralo ako napadnuté hrozným hurikánom, ktorý ho vyniesol dovzduchu, sprchujúc ulice a námestia. Vzduch bol horúci, dusivý, plnýdymov a ťažko sadýchal."24. augusta sa organizuje evakuácia mesta. Do bezpečia je odvezenýchasi 300 000 ľudí a náklad z tovární. Rusy zvykli demontovať stroje vtovárňach a železnicou ich sťahovať do bezpečia za Ural. Ľudípotrebovali na ich opätovné zmontovanie a prevádzku.Obrana mesta v prvej fáze bojov závisela hlavne na 1077. protivzdušnomoddiele, ktorý pozostával najmä z mladých dobrovoľníčok, ktoré všakboli zle vycvičené v boji proti pozemným cieľom, Napriek tomu bránilipozície proti postupujúcim tankom, takmer bez pomoci. Nemecká armáda Bsa dostáva k rieke Volga a síce k Stalingradu pred koncom augusta. Vtejto fáze boja sovietska obrana silne závisela na zbrojovkách. Tankyvyrábali dobrovoľníci. Boli vypúšťané na front hneď po dokončenívýroby, väčšinou bez náteru, či zameriavačov.Od 1. septembra môžu Rusy privádzať posily len cez Volgu nad ktorúmohutne nalietavala Luftwaffe. Väčšina posíl zahynula predtým, než sadostala do samotného mesta. Konštatin Simonov zaznamenal boj Luftwaffea Rusov takto: "Všetky domy okolo mesta horeli a v noci ich dym zalialhorizont. Vo dne v noci bola zem posypaná šrotom z bombardovania adiel. Vraky zostrelených lietadiel ležali roztrúsené po uliciach avzduchom svišťali náboje z Ack-Ack kanónu, ale bombardovanie to hneďneukončilo. Obliehači sa pokúsili so Stalingradu urobiť peklo na Zemi.Avšak bolo nemožné zostať pasívnym. Mali ste bojovať, mali steobraňovať mesto pred streľbou, dymom a krvou. Bola to jediná cesta akožiť."Situácia bola o to demoralizujúcejšia, že Stalin vydal rozkaz číslo 227( 27 jún 1942 ), podľa ktorého tí čo bez rozkazu opustia svoje pozíciemajú byť okamžite zastrelení. Na Stalinov príkaz boli takisto vytvorenétzv. „uzáverové jednotky“, ktoré sa presunuli za útočiacich vojakov a vprípade, že sa dali na útek bez milosti ich postrieľali. Priemernáživotnosť sovietskeho vojaka v Stalingrade je asi 24 hodín.Nemci kombinovali pechotu, delostrelectvo a letectvo, čo dovoľovaloRusom udržať pevnú frontovú líniu, čo nútilo nemeckú pechotu bojovaťmimo mesta, inak boli ohrození vlastnými bombami. Neskôr sa bojpreniesol do ulíc mesta. Nemci tento spôsob boja nazvali „rattenkrieg“,čiže potkania vojna. Bola to vojna sniperov. Najznámejší z ruskýchostreľovačov Vasilij Grigorievič Zajcev zabil v období od 10. novembrado 17 decembra 224 ľudí, zahrňujúc 11 iných sniperov. Do 10. novembrastihol zabiť 32 ľudí obyčajnou puškou. Odhaduje sa, že spolu s 28ľuďmi, ktorých vycvičil vzali život 3000 nemeckým vojakom. Ďalšímiznámymi ostreľovačkami boli Ľudmila Pavličenková a Nina AlexejevnaLobovskajová. Zaitsev natoľko demoralizoval nemeckú armádu, že protinemu povolali popredného nemeckého ostreľovača a riaditeľa školy preostreľovačov v Zossene majora Koniga. Zo súboja vyšiel víťazne Zajcev.Čo silne podporilo sovietsku propagandu a morálku ruských vojakov.Obzvlášť ťažké boje sa viedli o Mamaievovu mohylu, pri jednom ruskomprotiútoku bola zničená celá jedna divízia, teda asi 10 000 vojakov.Bojovalo sa aj o závod Červený október a traktorový závod, zbrojovkyBarikády.V novembri sa Nemcom podarilo obsadiť 90% rozrumeného mesta a rozdeliťČujkovovu 62. armádu na dve časti. Kusy ľadu bránili prísunu ruskýchposíl po rieke. Rusy mali ťažké straty, počas paľby pechotydobrovoľníci opravovali tanky niekedy priamo na fronte. V týchtomomentoch bol Hitler presvedčený svojom víťazstve. Ešte počasobliehania mesta žiadali slabo vyzbrojené a vycvičené, najmä maďarskéjednotky o posily, tieto žiadosti boli oprávnené keďže úsek dlhý 1 – 2km mala na starosti jedna čata, čiže asi 40 vojakov. Keďže Hitler sazaujímal hlavne samotné mesto , odmietol poslať im tieto posily.Generál Franz Halder, ktorý ho upozornil, že tieto žiadosti nie súneoprávnené bol vymenený za generála Kurta Zeitlera.Na jeseň, 19. novembra začína ruský generál Georgij Žukov s operáciouUranus. V stepiach severne od mesta zhromaždil veľké množstvo vojakov.Útok viedol Nikolaj Vatutin, k dispozícii mal 18 divízií pechoty, 8tankových brigád, 2 motorizované brigády, 1 protitankovú brigádu a 6 divíziíjazdy. Pomerne ľahko prešiel cez slabo bránené nemecké krídlo a dostalsa do tyla nepriateľa. 6. armádu tým úplne odrezal od zásobovania.Úlohy sa vymenili a v pozícii obliehaných sa pre zmenu ocitli Nemci.Hitler, ktorý sa už predtým vyjadril, že Nemci mesto nikdy neopustia sadostal do veľmi ťažkej situácie a zakázal opustiť mesto. Dal vytvoriťšpeciálnu jednotku, armádu „Don“ pod Mansteinovým velením, ktorá sa malprebiť k 6. armáde. Operácia dostala názov „Zimná búrka“. Chýbali imvšak tanky a tak bol postup veľmi ťažký, napriek tomu sa 13. decembradostali na 20 – 30 km od mesta. Vojaci v meste počuli v diaľke zvukyboja a boli pripravení prebiť sa, spálili väčšinu skladov so zásobami,aby nepadli do rúk nepriateľom. Hitler však zakázal ústup z mesta čímich de facto odsúdit na smrť, keďž armáda „Don“ nebola schopnápokračovať a musela ustúpiť. Obliehaní Nemci ostali u´plne bez zásob.Nemecká Luftwafe ponúkla pomoc a Goring tvrdil, že dokáže zásobovaťStalingrad letecky. Úryvok rozhovoru Goringa s Hitlerom:,,Goring“ spýtal sa Hitler ,,dokážete zásobovať 6. Armádu letecky?“,,Môj vodca uisťujem vás, že to Luftwafe dokáže!“Zeitsler s tím nesúhlasil: ,,Luftwafe to celkom isto nedokáže.“,,Nieste tu od toho, aby ste sa k tomu vyjadroval.“ povedal nadutoGoring.,,Môj vodca“ ,spýtal sa Zeitsler a obrátil sa k Hitlerovi, ,,môžempoložiť ríšskemu maršálovi otázku?“,,Áno, môžete.“,,Pán ríšsky maršál, viete, aký náklad bude musieť byť do Stalingradudopravený každý deň?“,,Neviem, ale vedia to dôstojníci v mojom štábe.“ odpovedal Goring.,,Keď vezmeme do úvahy všetky zásoby, ktoré momentálne 6. Armáda má“ ,povedal Zeitsler, ,,keď vezmeme do úvahy absolútne minimum a všetkyprípadné núdzové okolnosti, bude 6. Armáda potrebovať 300 ton denne.Ale pretože sa nebude lietať každý deň, ako som osobne spoznal nafronte počas minulej zimy, znamená to, že každý letový deň sa budemusieť 6. Armáde dopraviť mnohokrát viac ako 500 ton, pokaľ má byťudržiavané to naozaj najnevyhnutnejšie minimum.“,,To dokážem.“ Trval na svojom Goring.,,Môj vodca“, povedal Zeitsler, ,,to je klamstvo.“Zdá sa, že Hitler aj Goring vedeli, že je to klamstvo. Napriek tomu sazačalo letecké zásobovanie obkľúčených vojsk. Už zo začiatku bolojasné, že dodanie potrebných zásob sa nepodarí. Nemci stiahli z inýchbojísk väčšinu dopravných lietadiel. Keďže protiletecká obrana v okolímesta bola veľmi silná, väčšina zásob bola zničená, doručených bolo lenasi 10%, a letecké zásobovanie sa čoskoro zrušilo. Počas leteckéhozásobovania bol denný prídel pre jedného vojaka 100g chleba, po jehozrušení to bolo 50g. Veľa vojakov zahynulo od hladu, alebo v ruskejzime zamrzlo.22. januára 1943 sa začína sovietska operácia „Kruh“ alebo „Saturn“,ktorej cieľom bolo úplné zničenie obliehaného vojska. 24. januáraPaulus oznamuje Hitlerovi:“ Oporné body a kryty sú už len v priestoremesta, ďalšia obrana je nezmyselná. Katastrofa ja neodvratná.“Napriek tomu na Hitlerov príkaz odmietol dať rozkaz ku kapitulácii.Sovieti tak isto útočili smerom k Rostovu, čím udržali Armádu Juh B asi250 km od mesta. Nemeckí vojaci v meste trpeli hladom a pomaly imdochádzala munícia. Napriek tomu ďalej bojovali vo viere, že Rusyzajatcov popravia. Znovu sa začali boje v meste, ale tentokrát to boliNemci, ktorí boli zatláčaní smerom k Volge.30. januára 1943, Hitler povýšil Paulusa do hodnosti poľného maršala, akeďže doteraz žiaden nemecký maršal nebol zajatý žiadal aby spáchalsamovraždu. Ten to neurobil. Nemci sa vzdali 2. februára 1943. 91 000zničených a vyhladovaných vojakov padlo do zajatia. Z toho 22generálov, čo riadne naštvalo Hitlera. Iba 6000 Nemcov prežilo zajatiea vrátilo sa roku 1955 domov. Po zajatí boli už v dosť zúboženom stavedopravení do pracovných táborov po celom Rusku. Velitelia boli odoslanído Moskvy za propagandistickými účelmi, a niektorí zahŕňajúc Paulusapodpísali anti-hitlerovské vyhlásenia a svedčili v norimberskomprocese. Nejednalo sa síce o prvú nemeckú porážku ale bola prvá vtakomto meradle. Nemecká verejnosť sa o nej vďaka silnej cenzúre eštedlho nedozvedela. Bitka pri Stalingrade bola asi najväčšou samostatnoubitkou v ľudskej histórii. Trvala 199 dní, 400 000 Nemcov, 200 000Rumunov, 130 000 Talianov a 120 000 Maďarov bolo zabitých, zranených,alebo nezvestných. Sovieti samozrejme nikdy nezverejnili svoje straty,odhadujú sa však na 1 130 000. Spolu s civilnými stratami to môže byťokolo 1 700 000 až 2 000 000. Vojvodcovia napádajúci Rusko už tradičnepodceňujú ruskú zimu, okrem toho Hitler podcenil aj množstvo vojakov,ktorých môže matička Rus privolať na svoju obranu. Nemeckí guľometčícisa často sťažovali, že Rusov je viac ako majú guliek do guľometu.
 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
21:00
Roky 1939 – 1945 sú jednou z najtragickejších kapitol novodobých dejín.Prvý raz v histórii sa jedna časť obyvateľstva pokúsila celkom vyhubiťniektoré národy a etniká. Korene tohto vojenského konfliktu možno nájsťv nespravodlivej mierovej zmluvy z Versailles po 1. sv. vojne. NajmäNemecko a Taliansko žiadali zmenu versaillského systému. Politickérozpory sa napokon vyostrili počas veľkej hospodárskej krízy v rokoch1929 – 1933. Nastal prudký pokles hospodárskeho rastu, rozvratsvetového obchodu a finančnej spolupráce, prudký nárast nezamestnanostia sním spojený pokles životnej úrovne. Strach pred revolúciouboľševického typu prinútil vládnuce kruhy v mnohých štátoch prikloniťsa k autoritatívnym režimom. Najmä v Nemecku umožnila kríza nástup mocinacistov. Rozpory medzi Francúzskom, VB, a USA na jednej a Nemeckom,Talianskom a Japonskom na druhej strane sa prehlbovali. Spoločnosťnárodov sa pri úsilí zachovať mier vo svete ukázala ako slabá aneúčinná. Keď z nej v r. 1933 vystúpilo Nemecko, nemala žiadnemožnosti, ako mu zabrániť znovu zbrojiť a militarizovať celú krajinu.Úsilie Adolfa Hitlera zmeniť výsledky versaillského mieru a vytvoriť zNemecka silnú “Veľkonemeckú ríšu” nadchlo veľkú časť nemeckého národa apriemyselníkov. Roku 1931 napadlo Japonsko Čínu s cieľom získaťpriemyselné Mandžusko. Fašistické Taliansko sa zasa usilovalo ovládnuťjednu z posledných neobsadených afrických krajín Etiópiu. Mussolinihobeztrestnosť povzbudila aj Hitlera. Začiatkom marca 1936 Nemecko bezjediného výstrelu vojensky obsadilo demilitarizované pásmo v Porýni. VBzačala v tomto období presadzovať APPEASEMENT – politiku ustupovania auzmierovania agresora. Cieľom tejto politiky bolo zachrániť mier zakaždú cenu, číže aj za cenu ústupkov a na úkor záujmov i území štátov vstrednej a východnej Európy. V bezprostrednom nebezpečenstve sa ocitlonajmä Rakúsko, Československo a Poľsko. Hlavným realizátorom politikyappeasementu bol britský ministerský predseda Neville Chamberlain.Dohody s Hitlerom chápal ako východisko pred komunisticko -boľševickouhrozbou. Proti vláde i lavicovému teroru Ľudového frontu v Španielsku,ktorý zvíťazil v parlamentných voľbách, vypuklo v lete 1936 povstanieprívržencov generála Franca. Povstanie prerástlo do občianskej vojny.Najmä pre Nemecko bola španielska občianska vojna skúškou silynemeckých zbraní a reakcie svetovej verejnosti na agresiu. Na pomocsilám ľudového frontu preto začali vznikať medzinárodné dobrovoľníckejednotky. Napriek ich pomoci sa však roku 1939 skončila občianska vojnavíťazstvom Francových vojsk, ktoré nastolili vojenskú diktatúru.Keď sa nepodarilo uzavrieť trojstrannú zmluvu o vzájomnej pomoci medziZSSR, VB a Francúzskom, uzavreli v Moskve 23. augusta 1939sovietsko-nemecký pakt o neútočení „Pakt Ribbentrov -Molotov“. PaktNemecku zaručil neutralitu ZSSR v prípade konfliktu so západom a ZSSRsa dočasne vyhol boju na dvoch frontoch proti Nemecku a Japonsku.Súčasne si obidva štáty rozdelili sféry vplyvu v Európe. V záujmevytvorenia jednotnej Velkonemeckej ríše, žiadalo Nemecko od Poľskaprístav Gdansk. Zámienkou na rozpútanie vojny proti Poľsku sa stalaprovokácia v nemeckej rozhlasovej stanici v Gliwiciach, na ktorúzaútočil oddiel nacistickej bezpečnostnej služby preoblečený dopoľských uniforiem. V piatok 1. septembra 1939 o 4:45 bez vypovedaniavojny zaútočilo Nemecko na Poľsko. Hitler bol presvedčený, že západnebude opäť reagovať. Ale VB a Francúzsko v súlade so zmluvnýmizáväzkami voči Poľsku 3. septembra vyhlásili Nemecku vojnu. Začala sadruhá svetová vojna. Politiku appeasementu chápal Hitler ako prejavslabosti VB a Francúzska. V marci 1938 obsadil a bez boja pripojil kNemecku Rakúsko, tzv. ANŠLUS. V zapätí vystúpil ako ochranca menšín asústredil svoju agresívnu politiku na Československo, ktoré sa mupodarilo bez odporu oklieštiť o pohraničné územia a v marci 1939 úplnerozbiť. V tom istom mesiaci Nemecko donútilo Litvu, aby mu odstúpilaprístav Memel. Do polovice r. 1941 si agresori rozdelili takmer celúkontinentálnu Európu. Poľsko bolo krajinou,ktorá sa postavila na ozbrojený odpor. Nemci však boli v početnej itechnickej prevahe. VB a Francúzsko neposkytli Poľsku ozbrojenú pomoc anamiesto ofenzívy vyhlásili blokádu Nemecka. Nemecká armáda odpovedalana blokádu ponorkovou vojnou. Červená armáda obsadila východnú časťPoľska. Do sovietskeho zajatia padlo množstvo poľských vojakov adôstojníkov, z ktorých takmer 22 tisíc ranou do tyla tajne postrieľali,najviac v Katynskom lese. Koncom septembra 1939 Poľsko kapitulovalo ajeho územie bolo rozdelené na 3.casti:severozápad bol pripojený kNemecku, východ k ZSSR a v južnej časti Nemci vytvorili Generálnygouvernemet so sídlom v Krakove. Poľskí židia boli prinútení sústrediťsa do get, kde umierali od hladu. Najväčšie bolo varšavské geto. Neskôrnacisti na poľskom území vybudovali najstrašnejšie koncentračné tábory.VB a Francúzsko v zapätí rozpútali otvorenú protisovietsku kampaň,ktorá kulminovala počas Zimnej vojny medzi Fínskom a ZSSR. Fínskopodporované VB a Francúzskom, odmietlo požiadavky ZSSR upraviť hranicev oblasti Karelskej šije nad Leningradom. Vojna sa skončila podpísanímmieru v marci 1940. Za agresiu bol ZSSR vylúčený zo spoločnostinárodov. Na jar 1940 sa nacistické Nemecko pripravovalo na ďalšievojenské operácie na Západe. Ich cieľom bolo ovládnuť čo najväčšieúzemie od Škandinávie po Francúzsko. Nemci napadli Dánsko a Nórsko. Tuvšak narazili na húževnatý odpor podporovaný aj britskými afrancúzskymi vojakmi. Nórsko kapitulovalo až 10. júna 1940. Začiatkommája 1940 nemecké vojská zaútočili na Holandsko, Belgicko aLuxembursko. Blesková vojna bola založená na rýchlom a mohutnom útokudobre vycvičenej armády, ktorú podporovali silné tankové a motorizovanéjednotky a výsadkové oddiely. Nemeckým vojskám sa podarilo obísťopevnenú Maginotovu líniu a zo severu napadnúť aj Francúzsko. Časťbritských vojsk sa cez kanál La Manche stiahla do VB. 14. júna 1940Nemci bez boja obsadili Paríž a 22. júna 1940 Francúzsko kapitulovalo.Kapitulačný akt podpísali Francúzi presne v tom istom železničnomvagóne ako roku 1918 Nemci. V lete 1940 Nemci zaútočili na VB. Vleteckej vojne o Anglicko sa však odpor Britov nepodarilo zlomiť nielenzásluhou vynálezu radaru a politiky nového predsedu vlády WinstonaChurchilla. Po neúspechu v bitke o Anglicko, na jeseň 1940 vytvoriloNemecko, Taliansko a Japonsko Pakt troch, ku ktorému sa pridalo ajRumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Juhoslávia a Slovensko. Taliani obsadiliAlbánsko a vtrhli do Grécka. V zapätí preniesli svoje aktivity doAfriky. Na jar 1941 sa do bojov na Balkáne zapojilo aj Nemecko aobsadilo Juhosláviu a Grécko. 22. júna 1941 porušilo Nemecko pakt oneútočení a bez vypovedania vojny zaútočilo na Sovietsky zväz. Nemeckévojská využili moment prekvapenia. Bleskovými útokmi na fronte dlhom odBaltského po Čierne more rýchlo postupovali 3 smermi (na Moskvu,Leningrad a Kyjev). Leningrad sa koncom septembra 1941 dostal doobkľúčenia. Nemecký útok na hl. mesto Moskvu sa podarilo zastaviť až vdecembri 1941. Prepadnutie Sovietskeho zväzu sa stalo prelomovouudalosťou 2. svetovej vojny. Pripojením sa ZSSR k Atlantickej charte vseptembri 1941 vznikla koaličná Veľká trojka(VB,USA,ZSSR) bojujúcaproti štátom “OSI“ (Nemecko, Taliansko, Japonsko). Japonsko chcelo r.1941 ovládnuť východnú Áziu a Tichomorie. Po agresii v Cíne a Indocíne7. decembra 1941 letecky napadlo námornú základňu USA Pear Harbor.Predstavitelia 26 štátov podpísali 1. januára 1942 vo Washingtonedeklaráciu o spoločnom boji proti agresorom. V Tichomorí sa prisúostroví Midway Američanom podarilo v júni 1942 odraziť útok Japoncova letecky zničiť jadro japonskej flotily. Boje o Stalingrad sa začali vjúli 1942. Nemecké vojská narazili na tvrdý odpor Červenej armády.Tvrdé boje, ťažkosti v zásobovaní i príchod krutej zimy vyčerpalinemecké jednotky natoľko, že sa dostali do obkľúčenia. Vo februári 1943sa Nemci pri Stalingrade vzdali. Víťazstvo podlomilo vojenskú siluNemecka a zvýšilo medzinárodnú prestíž ZSSR. Znamenalo to zásadný obratna európskom bojisku. Pri Kursku v júli 1943 pripraviliNemci protiofenzívu s nasadením obrovského množstva tankov a ťažkýchzbraní. Došlo tu k najväčšej tankovej bitke v histórii, v ktorej protisebe bojovalo 1200 tankov. V júli 1943 sa spojenci vylodili na Sicíliua v južnom Taliansku. V októbri sa však talianska vláda pridala kSpojencom. Pre upevnenie spolupráce troch veľmoci mala veľký významTeheránska konferencia najvyšších predstaviteľov USA, VB a ZSSR, ktorása konala na konci roka 1943. Stalin Churchill a Roosevelt sa dohodlina vojenských plánoch zničiť nemecké vojská. Otvoril sa druhý front nazápade. Na inváziu bolo potrebné zabezpečiť veľké množstvo plavidiel naprepravu vojakov i špeciálnej výzbroje. Aj Nemci sa na očakávanévylodenie spojencov pripravili vybudovaním obranného systému. Spojencomsa však v Nemcoch podarilo vyvolať dojem, že vylodenie sa uskutočníinde a tak sa ich rozsiahla operácia Overload 6. júna 1944 v Normandiipodarila.V auguste vypuklo povstanie v Paríži a do septembra bolo oslobodenéFrancúzsko a veľká časť Belgicka. Červená armáda do leta 1944oslobodila celé územie ZSSR a vstúpila do Poľska. Vo Varšave vypukloprotinacistické povstanie. Nacisti povstanie potlačili. Zahynulo 180tisíc obyvateľov a mesto bolo na rozkaz Hitlera takmer úplne zničené. VRumunsku a v Bulharsku sa uskutočnil prevrat a obidva štáty pristúpilik protifašistickej koalícii. Juhoslovanská oslobodzovacia armáda nacele s maršalom Titom oslobodila väčšinu územia bývalej Juhoslávie aspolu s Červenou armádou aj Belehrad. V zápätí Červená armáda vstúpilana územie Slovenska a zaciatkom roka 1945 do Nemecka. Atentát naHitlera, ktorý pripravovali najvyššie nemecké vojenské kruhy sanevydaril. Naopak Hitler vyzval armádu i nemecký národ na zúfalý odpor.Do armády boli povolaní aj 16-rocný chlapci a starí muži. Počas dvochnáletov vo februári 1945 boli úplne zničené historické Dráždany.Poslednou veľkou nemeckou vojenskou operáciou boli boje v Ardénach.Počas jej neúspechu sa Nemci už len bránili. Blížiaci sa koniec vojnyvyžadoval od spojencov koordináciu záverečných operácií i riešeniepovojnových problémov. O tom sa rokovalo na konferencii Veľkej trojky vJalte na Kryme vo februári 1945. Rozhodlo sa o povojnovom rozdeleníNemecka do okupačných pásiem. Nezhody však nastali pri riešení hraníc izloženia vlády v Poľsku. Napokon sa Stalin, Churchill a Rooseveltdohodli na zvolaní konferencie Spojených národov. OSN sa mala staťorganizáciou na mierové riešenie povojnových konfliktov vo svete. Vpolovici apríla 1945 začala Červená armáda útok na Berlín a po ťažkýchbojoch ho 2. mája dobyla. Niekoľko hodín predtým spáchal Hitler vosvojom hlavnom stane v Berlíne samovraždu. Kapitulácia nemeckých vojskbola podpísaná 7. mája 1945 v Remeši a 8. mája 1945 v Berlíne na územíobsadenom Červenou armádou.Najkrvavejšia vojna v dejinách Európy sa skončila.Civilné obyvateľstvo v 2. svet. vojnePočas druhej svetovej vojny civilné obyvateľstvo v Európe a v Áziiveľmi trpelo. V obsadených krajinách sa postupne presadzoval odpor vočiokupantom, vytvárali sa siete ilegálnych skupín. Vo všetkýchokupovaných krajinách nacisti organizovali deportácie Židov. Keď v roku1940 Nemecko vtrhlo do Holandska, Belgicka, Luxemburska a Francúzska,mnohí obyvatelia utekali na juh. Cesty boli preplnené civilnýmobyvateľstvom (asi 10 miliónov), použijúc všetky možné dopravnéprostriedky, ale i pešo. V krajinách postihnutých vojnou saobyvateľstvo muselo podriadiť prídelovému systému výrobkov dennejspotreby. Mnohí využívali čierny trh( draho nakupovali zakázané druhytovaru). Obyvateľstvo bolo vystavené aj krutým represáliám (masakrynevinných) a bombardovaniu: Luftwaffe (nemecké letectvo) zničiloVaršavu, Rotterdam, Belehrad a časť Londýna. Spojenci im toodplácali(Drážďany v Nemecku z troch štvrtín zničilo bombardovanieSpojencov vo februári 1945 a zahynulo tam 250 000 obyvateľov).Kolaborácia a odboj V okupovaných krajinách niektorí obyvateliakolaborovali( spolupracovali) s nacistami, napr. v Belgicku flámskynárodný zväz. Formoval sa aj odboj( organizovaný odboj za zmenuvládneho režimu). BBC, britský rozhlas, vysielal protinacistickérelácie do európskych krajín, a tým vyzýval do boja proti okupantom. Odr. 1940 sa množili sabotáže na železniciach a v továrňach, kde savyrábalo pre okupantov, odbojári organizovali špionážnu sieť apovstania. Vo Francúzsku sa postupne formovalo protifašistické hnutie.(podporované z Londýna Výborom národného oslobodenia).Súčasťou nacistickej ideológie bolo tzv. učenie o čistej rase.Pokladali sa za nadradenú rasu a boli presvedčení, že Židia súmenejcenná rasa. Od r. 1933 v Nemecku nacisti založili prvýkoncentračný tábor. Rok 1933 Norimberské zákony rázne zakázali:uzatvárať manželstvo medzi Židmi a nežidmi, vylúčili ich zvysokoškolských štúdií a z určitých zamestnaní, skonfiškovali immajetky. Museli nosiť žltú šesťicípu hviezdu s nápisom Žid.Prenasledovanie sa rozšírilo i do Európy. V strednej Európe žili vgetách, vo vyhradených štvrtiach. Od r. 1942 ich začali deportovať(nútene vysťahovávať ) do vyhladzovacích táborov. Veľmi veľa Židov bolovyvraždených ( vyvražďovanie Židov sa nazvalo Holokaust z GréckehoHolokaustum– zápalná obeta).Koncentračné táboryPodľa nacistov Židia ohrozovali čistotu germánskej rasy. Od r. 1941zakladali vyhladzovacie tábory, kde deportovaných masovo vraždili. V r.1942 nacistickí vodcovia sa rozhodli ku genocíde (systematickejlikvidácii) všetkých Židov. Organizovali rozsiahle razie( Varšava,Paríž).. Natlačených v nákladných vlakoch ich prevážali dovyhladzovacích táborov, kde ich čakala smrť v plynových komorách.Mŕtvoly spaľovali. V niektorých táboroch väzni vykonávali nútené práce:oblečení v pásikavých uniformách, s číslom vytetovaným na predlaktí,morení hladom sa museli podriaďovať šikanovaniu a mučeniu. Dokoncentrákov deportovali aj odbojárov, Cigánov, Slovanov (Rusov aPoliakov) a homosexuálov. Vo všetkých táboroch smrti zahynulo vyše 7miliónov ľudí.Paradox 2. SVETOVEJ VOJNYOdohrávala sa za vrcholiacej vedecko-technickej revolúcie - vš. objavysa uplatnili v 2. SV - radarový systém (Angl.), raketová technika (ZSSRa Nem.), atómová energia (USA), televízia (USA)Atentát na HitleraPo vylodení Spojencov v Normandii sa pokúsili o ďalší atentát naHitlera, pripravili ho v jeho veliteľskom štábe (uvedomili si, že vojnuprehrajú a Hitler radšej obetuje svojich vlastných ľudí, ako by ju malukončiť). Stretnutie veliteľov s Hitlerom sa malo konať vo Vlčom vale(15 m hrubé múry, absolútne nezničiteľné). Účastník porady tam malpriniesť v kufríku bombu a mal byť telefonicky odvolaný. Hitler všakzmenil miesto - porada sa konala v drevenici niekde vonkuAtentátnik bombu priniesol a odvolali ho. Bomba buchla. Vyjednávania sAngličanmi a Američanmi sa mohli začať. Hitler však nebol mŕtvy. Akojediný prežil. V ten deň k nemu prišiel Mussolini, Hitler mu o tomporozprával a presvedčil ho, že on je povolaný na to, aby vojnudotiahol do úspešného konca. Všetci spiklenci boli popravení, nikomu sanepodarilo utiecť.Plán BarbarossaDal ho vypracovať Hitler. Krycí názov pre plán na útok proti ZSSR,plánoval Blitzkrieg, chcel zničiť komunizmus a časť obyvateľstva, užpred útokom bola pôda na Ukrajine rozparcelovaná a rozdelená nem.obyv., na Ukrajine, v Bielorusku a v ZSSR – žilo veľa Židov zároveňvyhlásil aj boj za čistú rasu, je nepochopiteľné, prečo Stalinvyčkával, ZSSR mal dobrú špionážnu službu - 1 z najznámejších špiónov,ktorý bol popravený v Japonsku bol Sorge - pôsobil priamo v štábenemeckej armády, pred útokom Stalina informoval, niekoľko dní predútokom mu dokonca oznámil aj presný dátum a čas - nuž Stalin stáleveril Hitlerovým sľubom. Stalin mal viac armád na východe proti Číneako proti Nem.
 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
20:50
Hitler videl osud národného štátu v konfrontácii a zničení komunizmu navýchode. Bol to boj za získanie životného priestoru pre nadradenúnemeckú rasu na úkor slovanského ľudu Ruska. Hitler bol presvedčený, žetáto mohutná konfrontácia je zásadnou pre budúcnosť sveta, o čom nejdepolemizovať. V roku 1939 zostal celý svet užaslo stáť nad nacisticko –sovietskym paktom, spojením dvoch ideológii, stojacich doteraz vpriamej a smrtiacej opozícií. Hitlerovi dal pakt volnú ruku k zničeniu Poľska, voľnosť k boji na západe bez hrozby vojny na dvoch frontoch.Stalinovi poskytol ilúziu bezpečia. V Hitlerovej vojenskej schéme avojenskom klamstve bol manévrom na získanie času. Všetky vojenské udalosti od roku 1939 boli časťou väčšieho plánu: invázie na zničenie Ruska. Všetky ťaženia boli koncipované s týmto cieľom. Zrušenie inváziedo Británie bolo dôsledkom upriamovania sa Hitlera na východ. Príbehvojny v roku 1941 je príbehom rozptyľovania a odchýlok od Hitlerovho veľkého plánu. Po celý rok 1941 zoskupovalo Nemecko na hranici soSovietskym zväzom ohromné vojsko. Zmena ohniska úsilia znamenala zníženie tlaku na všetkých ostatných frontoch, keď sa lietadla, tanky,vojaci a predovšetkým Hitlerova pozornosť obracala na východ. Keď Stalin kontroloval svoje ozbrojené sily veril, že jeho ríša je vbezpečí. Jeho vojsko vyzeralo ohromné a silné. Malo najväčší počettankov na svete. Bolo silnejšie ako potenciálny nepriateľ. Sovietivtedy sále verili, že Hitler dodrží slovo. Stalinove predvojnovédemonštračné procesy a čistky, jeho paranoja, ktorá ho nútilaeliminovať každého koho považoval za disidenta, spôsobili smrť mnohodobrých dôstojníkov a naplnili armádu mužmi, ktorí sa báli ukázaťnezávislé myslenie a iniciatívu. Ruské vojsko bolo kvôli zaisteniuspoľahlivosti a lojalite vojakov ku komunizmu obsadené politickýmikomisármi. Stalin bol posadnutí územnými ziskami a rozmiestnil svojeohromné ozbrojené sily tak aby zaistil, že nestratí oblasti získané vPoľsku. Proti všetkej vojenskej logike rozmiestnil svoju armádu pocelej východnej hranici, tak aby zaistil každú krivku, každú zákrutučiary na mape, miesto toho aby bral do úvahy prirodzené výhody terénualebo obranu hlbšie v území. V júny 1941 už bolo jasné že vojnaprichádza. Britská rozviedka Rusko varovala že nemecké sily sapresúvajú na východ, a že sa pri nemecko – ruskej hranici zhromaždiloviac ako 3,5 milióna nemeckých vojakov, 3350 tankov a 2000lietadiel.Stalin odmietol uveriť, že sa útok blíži, aj potom čo nemeckýdezertér prezradil presný dátum a čas. 22. jún, 4 hodiny ráno. Toho dňasa dala do pohybu najväčšia vojenská sila aká kedy bola v svetovýchdejinách zhromaždená. Hitler nazval svoj plán operácia Barbarossa,podľa stredovekého nemeckého cisára, ktorý viedol svoje armády navýchod už pred storočiami. Barbarossa sa skladala z troch útokov, zktorých každý sledoval historickú inváznu trasu. Na severe bol údervedený pozdĺž pobrežia smerom na Leningrad, dnešný St. Peterburg.Uprostred mieril najmocnejší nemecký útok k hlavnému mestu a malobkľúčiť a zničiť ohromný počet ruských vojakov. Tretí, južný úder bolvýpadom na Ukrajinu. Poľnohospodárske, priemyselné, ťažobné a ropnésrdce sovietskeho zväzu na juhu Ruska. Útoky mali byť podľa klasickéhoscenára bleskovej vojny vedené ťažkým leteckým bombardovaním s mocnýmiútokmi tankov a motorizovanej pechoty, aby došlo k obkľúčeniunepriateľa, ktorého potom zničí pomalšie sa pohybujúca pechota. Okremmočiarov v strednej oblasti hranice nestáli medzi Nemcami a ich cieľmižiadne ďalšie prirodzené prekážky. Rozsiahle ruské priestory,poskytovali ideálne podmienky na obrnenú vojnu a znemožňovali obrancomtakticky využiť terén. V suchom horku ruského leta sa vozidla nemeckéhovojska pohybovali ľahko a rýchlo. Je ťažké predstaviť si ohromné počtyľudí zúčastňujúcich sa bojov na východe, masové kapitulácie a porážky vpredtým nepoznanej miere. Padli stotisíce vojakov. Sovietska armádamala pri spustení plánu Barbarossa viac ako 2,6 milióna vojakov. Behomprvých mesiacov ťaženia jej počty klesli na 800 tisíc. Naviac boli bojevedené s nemilosrdnou brutalitou, ktorá nebola v Európe známa od doby,keď kresťanské armády bránili kontinent pred moslimskými otomanskýmiTurkmi. Obkľúčení Rusi bojovali s húževnatým zúfalstvom aké nepoznalani ten najneustúpenejší a najodhodlanejší francúzsky vojak. Nemcipredviedli divoký nedostatok ľútosti akému doteraz nemusel čeliť žiadenzápadný vojak. Nemecký vojaci sa riadili Hitlerovými pokynmivyrieknutými 30. marca: „Vojnu proti Rusku nebude možné viesť vrytierskom duchu. Ide o zápas ideológií a rasovej odlišnosti.. Budemusieť byť vedení s nevídanou, nemilosrdnou a neutišujúcou tvrdosťou.Všetci dôstojníci sa musia oslobodiť od zastaraných ideológií. Viem, ženevyhnutnosť takéhoto vedenia vojny presahuje chápanie generálov, alenalieham na vás aby moje rozkazy boli vykonané bez odporu. Komisári súnositeľmi ideológie stojacej priamo oproti národnému socializmu. Pretobudú zlikvidovaný.Nemeckí vojaci previnení proti medzinárodnému právubudú ospravedlnení. Rusko sa nezúčastnilo na Hágskej konferencii a tedanemá žiadne práva na nej zakotvené.“ Nemecký vojaci, z ktorých mnohývyrástli pod nacistickou vládou sa stotožnili s Hitlerovými slovami astali sa oddanými nástrojmi jeho vôle. Ruskými vojakmi všetkýchhodností a tried zaobchádzali bez rozdielu. Komunistickí komisári,politickí dôstojníci boli na mieste zastrelení. Počas vojny nemeckívojaci zajali 5 700 000 Rusov z toho 3 300 000 ich v zajatí zomrelo.Ale nad strachom z nepriateľa v ruských mysliach prevážil strach zoStalina. Generáli, ktorí zlyhali boli ako zradcovia zastrelení ruskoutajnou políciou. Radšej ako by uchránili svoje jednotky taktickýmústupom ruskí generálovi radšej čakali na kapituláciu a skazu. Úspechplánu Barbarossa sa zdal byť naplnením nacistického osudu a koncomsovietskeho komunizmu, ospravedlnením nacistickej ideológie. Tí ktoríneporozumeli histórii sú odsúdení k jej opakovaniu. Nemecké vojskákráčali v stopách francúzskej armády z roku 1812, ktorá zahynula vsnehu ruskej zimy. Barbarossa bola zahájená koncom júna, kedy už časťlepšieho, krajšieho počasia ruského leta pominula. Začali sa blížiťhlboké ruské zimy. Hlboký chlad, ktorý bol pre votrelcov rovnakýmnepriateľom ako vojsko. Historici budú naveky debatovať o tom čioneskorenie Barbarossi zavinili vojny v južnej Európe a ponechali takdo konca leta príliš málo času. Barbarossa bola Hitlerovou víziou, jehosnom. Je fascinujúce predstavovať si alternatívni priebeh histórie. KeďHitlerových 153 divízií so skoro 4 miliónmi vojakov mierilo na východ,pripravovali v severnej Afrike Romlví Afrika corps so zlomkom ohromnéhopočtu vojakov v Rusku inváziu do Egypta. Keby Romel dostal k dispozíciiiba malí zlomok týchto vojakov, premohol by Britov a jeho víťazstvo bypravdepodobne donútilo Britániu podpísať mier. Je hrozné domýšľaťdôsledky toho čo mohlo byť. Ale v septembri roku 1941 nemysleli nacistina inú budúcnosť ako na tú, ktorá ich viedla na obrovské územia navýchode. V septembri pochodovala nemecká armáda stále na východ,triumfálne a isto. O mesiac neskôr napadol prvý zimný sneh.
 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
20:30
Knights of the KU-KLUX-KLANMedzi ilegálnymi organizáciami v USA vyniká KU-KLUX-KLAN najmä svojouorganizovanosťou. Taký bol od svojho založenia a taký je až po dnes.Tradície tejto organizácie sú staré, lebo siahajú až do čias vojny Juhuproti Severu.Keď černochom vrátili slobodu, v bývalých južných štátoch vypukolpoplach medzi bielim obyvateľstvom. Oprávnene sa obávali, že ak sačierny dostanú k volebným urnám, získajú dominantné postavenie. Keďčierny oddídu na sever, spustnú plantáže. Na severe boli totiž vyššiezárobky a stáli nedostatok pracovných síl. Na boj proti tomu vznikla vroku 1865 v New Orleanse organizácia pod názvom Rytieri Bielej Kamélie.Jej úlohou bolo zabrániť tomu v delte Mississipi. Každý pokus oemancipáciu alebo o najmenšiu samostatnosť v zárodku potlačili."Rytieri Bielej Kamélie" sa vyznačovali tvrdosťou. Telá popravovanýchčernochou vystavovali na nápadných miestach. Táto organizácia všaknemala dlhú existenciu a pre nedostatok členov sa po roku rozpadla.Takmer súčasne však vznikla iná organizácia s rovnakým poslaním, ale siným názvom. Ide o Ku-Klux-Klan, ktorý bol založený 24.decembra 1865 vmeste Plaski, štáte Tennessee. V tomto meste sa zišlo v byte advokátaThomasa M. Jonesa na Vianoce niekoľko gentlemanou z juhu, aby saporadili o situácii a dohodli na prostriedkoch, ktoré by znemožniliemancipáciu černochov. Práve na tento štedrý večer sa niekoľko zarytýchstúpencov južanského systému rozhodlo postaviť proti Lincolnovejmyšlienke. Rozhodli sa utvoriť organizáciu, ktorá by pôsobila na celomJuhu. Určili si úlohy a stanovili metódy, aké budú používať. Uvažovaliaj o vhodnom názve. Účasník schôdzky John B. Kennedy navrhol gréckeslovo "kyklos" (kruh). To sa zapáčilo ale James R. Crowe poradil abyslovo rozdelili na slabiky, troška zdeformovali a zmenili ho na KuKlux. Navrhol, aby k nemu ešte priradili Klan ako svojské a bielemuobyvateľstvu zrozumiteľné slovo, hlavne írského a škótského pôvodu. Keďsi určili tieto zásady, hneď začali organizovať provinčné oddiely,ktoré mali podľa plánu vzniknúť vo všetkých, dokonca i v malých osadáchjužných štátov. Nebola to ľachká úloha. Po prehratej vojne boloobyvateľstvo týchto štátov ešte stále pod dojmom porážky. Obávali saodvetných opatrení vojenskej správy, ale ešte viac výsledkov vypísanýchvolieb. Keby sa na nich čierny zúčastnili, znamenalo by to stratudoterajších pozícii. Touto skutočnosťou presvedčili tých, čo malistrach a obavy.V januári 1868 sa stal Ku-Klux-Klan verejnou organizáciou. V oficiálnevyhlásených stanovách sa hovorilo, že jeho poslaním je šíriť ideyrytierskosti, humanizmu, milosrdenstva a vlastenectva. Za šéfaorganizácie, čiže za Veľkého Wizarda, bol zvolený jej iniciátor,generál jazdectva konfederantov N.B. Forrest. Určili miestnychvojvodcov a dôstojníkov zvaných "vampíri". Všade kde černosi začaliprejavovať najmenšie známky samostatnosti, čoskoro začali horieťdrevené kríže. Černochov sa zmocnil strach. Všetko nasvedčovalo tomu,že niektorý černoch príde o život. Niekedy zapaľovali kríž priamo preddomom odsúdeného. Strachom ochromená obeť zvyčajne rezignovala čakal nato čo sa malo stať. Členovia Ku-Klux-Klanu útočili väčšinou o polnoci.Obliekali sa do bielich pláštov s kapucňami s otvormi pre oči. Šlo oto, aby ľudia nikoho nespoznali a aby vystrašili poverčivých černochov.Rady bielych postáv s pochodňami v rukách vyvolali paniku. Od strachupolomŕtvého černocha vyvlikli z domu a zavreli ho na pusté miesto. Tamho popravili obesením alebo výstrelom z revolveru. Černosi podľahlistrachu no napriek tomu sa niektorý opovážili voliť, no aj to len voväčších mestách. Keď vojenská správa videla, že zámery federálnej vládysa neplnia, vydala nariadenie o rozpustení Ku-Klux-Klanu. No KKK sanariadeniu nepodrobil, ale prešiel do ilegality. Jeho popularitastúpala a dospelo to tak ďaleko, že všetko biele obyvateľstvo bolonejak späté s Klanom. Vláda si uvedomovala, že nariadenie vojenskýchorgánov nemajú účinok, a preto dala v roku 1870 schváliť v Kongreseosobný zákon, tzv. Force Bill, ktorý zavádzal veľmi prísnetresty za zabraňovanie účasti na voľbách. Avšak KKK vyvíjal činnosťveľmi šikovne a vždy mal podporu miestnych orgánov. I vtedy keďpríslušníkov KKK chytili priamo pri akcii, rýchle sa odstraňovalivšetky stopy.Černosi boli takí vystrašení, že stačilo v predvečer volieb zapáliťkríž v blízkosti niektorej osady a bolo isté, že ani jeden černochnevytiahne päty z domu. Pretože Force Bill nesplnil svoje poslanie,udelil kongres roku 1871 prezidentovi USA zvláštne plné moci na bojproti organizáciam sabotujúcim a vládne nariadenie. To do istej mierypomohlo. Niektoré z miestnych organizácii KKK sa z vlastnej vôlerozišla no väčšinu z nich na to prinútili. Napokon sa generál Forrestvzdal svojej funkcie, a to bol signál na úplnú likvidáciuKu-Klux-Klanu. V roku 1915 prišiel s myšlienkou obnoviť KKK plukovníkWilliam S. Simmons z Atlanty v štáte Georgia.Politický vodcovia honebrali vážne avšak 4.decembra 1915 zhromaždil niekoľko stúpencov tejtoorganizácie v meste Stne (Georgia) na základajúcom zhromaždení, naktorom bol založený druhý Ku-Klux-Klan. Spustili hneď hlučnú kampaňavyhlasovali, že nová organizácia má za cieľ vlasteneckú činnosť a dobroamerického národa. Vyhlásili, že KKK bude bojovať proti nadvládečernochov, židov a katolíkov. Žiadali tiež vydanie zákazuprisťahovalectva do USA a v ich radoch sa veľa hovorilo aj o ochranerasovej čistoty. Napriek veľkému úsiliu bol druhý KKK sprvoty slabouorganizáciou. Situácia sa zmenila až v roku 1920, keď sa Simmonsstretol s Edwardom Clarkom a uzavrel s ním zmluvu. Clark bol majitelomreklamnej kancelárie a špecialistom masovej propagandy. Za svetovejvojny viedol propagačnú akciu v prospech Červeného kríža, Združeniekresťanských mládežníkov YMCA a iných spoločenských organizácií.Simmons ho vymenoval za svojho zástupcu, za čo sa Clark zaviazal, žeuskutoční propagačnú akciu v celej krajine. Nemali len politické, aleaj finančné ciele. Agenti, ktorých posielali medzi obyvateľstvo malivybrať od nových členov po desať dolárov ako zápisné a mesačnýprípevok. Členom predávali biele plášte s kapucňami, ktoré boli ušité zobyčajného plátna a stáli 1,25 dolára. Clarkova akcia sa skončilaveľkými výsledkami. Bolo to obdobie, keď USA zachvátila vlnanacionalizmu. V tejto atmosfére hromadne vysupovali do obnovenejorganizácie desaťtisíce občanov. Na juhu začal zúriť hnev a popravy tuboli na dennom poriadku. Horiace kríže sa začali objavovať všade,dokonca aj v Novom Anglicku, kde bol rasizmus dovtedy neznámy. Zaviedliverejné bičovanie černochov. Ľudí, ktorí sa stavali na ich obranu,vyzliekali ich donaha, natierali ich dechtom, vyváľali ich v perí a takpúštali do ulíc mesta. KKK získalo v mnohých štátoch prevahu a dokázalpresadiť svojich ľudí na dôležité miesta. V období najväčšieho rozkvetumal KKK vyše milióna členov v 46 štátoch. KKK sa rozhodol varovať vládupre použitím radikálnyh prostriedkov, a preto usporiadal v roku 1925 voWashingtone veľkú manifestáciu svojich členov. Viac ako 50 000príslušníkov klanu v kapucniach defilovalo v bielych plášoch a spochodňami pred Bielym domom po Pennsylvánskej avenue. Podobnúmanifestáciu usporiadal aj v Jacksonville (Florida), keď sa dozvedeli,že guvernér sa chce postaviť proti "šíriacemu sa teroru". Postupne savšak verejnosť začala odvracať od tejto organizácie. Od roku 1925začala strácať členov a v mnohých štátoch prestala existovať. KKK siurdžal vplyv jedine na juhu, najmä v Georgii a Texase.Po druhej svetovej vojne sa činnosť KKK znovu oživila.V mnohých štátochsa pokúšali získať vládu násilnými činmi. Tentoraz však boli včasvydané príslušné nariadenia a KKK sa nedal vykoreniť len na juhu.Tamojšie pomery najlepšie charakterizuje udalosť v štáte Georgia, ktorýje stále baštou KKK. V roku 1949 obvinili v meste Hooker istú černošku,že žije nemorálnym životom. V noci zastala pred jej domom kolóna áut.Vystúpili z nej desiatky postáv v bielych plášťoch, kapucniach a spochodňami v rukách. Obkľúčili dom a vtrhli dnu. V dome bola černoška ašesť mladíkov. Všetkých vyviedli z domu, odviezli ich na blízkypahorok, kde ich vo svetle horiaceho kríža bičovali až do bezvedomia.Medzi divákmi tejto exekúcie boli dvaja šerifovia, ktorí taktiežpomáhali odniesť černochov.V južných štátoch KKK ešte stále existuje a má veľký vplyv. Usiluje sateraz pracovať konšpiratívnejšími metódami a neupozorňovať na seba.Každé lynčovanie je však jeho dielom. Majú vplyv v štátnych orgánoch, vpolícii i na súdoch, ba nechýbaju im obrancovia ani v kongrese.PS: Text neprešiel gramatickou úpravou!!! Za chyby sa vopredospravedňujem.
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
19:15
Do ustálených pomerov v Európe na konci 18 storočia radikálne zasiahlaFrancúzska revolúcia jej Dôsledky otriasli feudálnymi základmi štátovPanovníci v európskych monarchistických štátoch sa obávali, aby pod jejvplyvom nevypukli revolúcie aj v ich vlastných krajinách Zanechalipreto vzájomné spory a začali sa spájať do koalícií ktorých cieľom bolospočiatku potlačenie francúzskej revolúcie a obmedzenie jej vplyvu. Naspoločnom boji proti Francúzsku sa v roku 1791 dohodli predstaviteliadvoch významných európskych monarchií Pruský Kráľ Fridrich Wilhelm II.A Rakúsky cisár Leopold II. Prípravy na vojnu sa urýchlili keď ponáhlej smrti Leopolda II. Roku 1792 nastúpil na rakúsky trón FrantišekII. Francúzi v snahe predísť intervencii vyhlásili v apríli roku 1792rakúsku a prusku vojnu. V júli však vstúpili rakúske a pruské vojskahlboko do Francúzska. V rozhodujúcej bitke pri meste Valmi Francúzskarevolučná armáda ich útok odrazila a donútila ich ustúpiť. Francúzipotom prešli do ofenzívy vyhnali Habsburgovcov z terajšieho územiaBelgicka a obsadili Holandsko a Ľavý breh Rýna.21.9.1792 Francúzsky konvent zrušil monarchiu a vyhlásil prvú republikunasledujúce revolučné udalosti vyvrcholili popravou Francúzskeho kráľaĽudovíta XVI. A Kráľovnej Márie Antoanneti To podnietilo Monarchistickévlády Španielska, Holandska, Veľkej Británie a Toskánska aby sapripojili k rakúsku a prusku dôležitú úlohu zohrala Veľká Británia,ktorá sa cítila byť ohrozená rýchlim rozvojom priemyslupoľnohospodárstva a obchodu vo francúzsku . V snahe udržať si svojedominantne postavenie vo svete začala Veľká Británia podporovať vznikrôznych protifrancúzskych koalícií. Prvá koalícia vzniká pod jejvedením roku 1793 jej účastníkmi Okrem Veľkej Británie boli Prusko,Rusko, Rakúsko, Španielsko, Kráľovstvo Holandské a Neapolské, Sardínias Piemontom a niekoľko nemeckých kniežactiev. Nebezpečenstvo vojenskejintervencie prinútilo Franc. vládu vyhlásiť všeobecnú vojenskúpovinnosť. Novo vzniknutá narýchlo vycvičená revolučná armáda bolanútená z nevyhnutnosti používať nove spôsoby vedenia vojny. Dôležitúúlohu v jej stratégii zohrávalo odhodlanie vojakov bojujúcich za vlasťto nakoniec viedlo k viacerým výťaztvám nad koaličnými vojskami. V 1793dosiahli Francúzi významné výtaztvo nad Britmi pri meste Toulon. Vtejto bitke sa vyznamenal mladý kapitán delostrelectva NapoleonBonaparte. Úspechmi povzbudení Francúzi prešli postupne od obranyvlastného štátu k dobývaniu iných území. Odvahu k expanzii im dodávalanielen výborná, bojovým duchom, prekypujúca armáda, ale aj dobrývelitelia medzi nimi vynikal Napoleon vojenskú taktiku revolučnejarmády doviedol na vysoký stupeň jej účinnosť bola založená na rýchlompremiestnení vojsk nečakaných útokoch efektívnom využívanídelostrelectva znásobenou početnou prevahou. Tato taktika doviedlaNapoleona, ktorý dosiahol hodnosť generála k ďalšiemu úspechu: Kobsadeniu Talianska následne udrel so svojou armádou na Rakúšanov aprinútil ich uzavrieť mier. Tieto kroky boli len akousi prípravou naovládnutie východných trhov. Ďalšie výboje Francúzskej armády podNapoleonovým vedením smerovali do Egypta odkiaľ chcel postupneohrozovať britské kolónie v Indii. Tieto akcie francúzskej armádypodnietili roku 1799 VB k vzniku druhej proti francúzskej koalície jejúčastníkmi boli okrem VB aj Rakúsko, Rusko, Španielsko, Neapolskékráľovstvo aj Turecko. Hrozba intervencie koaličných vojsk anarastajúce problémy vo vnútri štátu prinútili bezradne direktórium,ktoré vtedy vládlo vo francúzsku k povolaniu Napoleona do Paríža.Ambiciózny a schopný generál Napoleon Bonaparte v tom čase už najvyššíveliteľ franc. armády dokonale využil ponúknutú príležitosť. Podzámienkou ochrany republiky uskutočnil štátny prevrat. Postupnesústredil do svojich rúk všetku moc. Roku 1799 bol ústavne vyhlásený zaprvého konzula o tri roky neskôr za doživotného konzula s neobmedzenoumocou. V krajine postupne nastolil vojenskú diktatúru. Jeho tvrdéopatrenia však viedli postupne k zlepšeniu hospodárskej situácie vštáte tým si získal v ľude popularitu, ktorámu pomohla v rozširovaní osobnej moci. To využil roku 1804, keď sanechal senátom vyhlásiť za cisára. Najvýznamnejším Napoleonovým krokombolo vydanie občianskeho zákonníka Code CIVIL, ktorým zjednotil právnyporiadok na celom území francúzska. Napoleonove ambície však smerovalivyššie ako sám povedal: „dokončili sme román o revolúcii teraz musímezačať písať dejiny zvyšok je iba filozofia.“ Dejinami myslelvybojovanie rozhodujúceho vplyvu francúzska vo svete. Na ceste k tomutocieľu mu stala VB. Prekonať ju mohol len s pomocou silných spojencovpreto vyvinul veľké úsilie aby sa zblížil s Ruským cárom Pavlom.Záhadná vražda cára však jeho zámery prekazila. Hrozba izolácieprinútila Napoleona 1802 uzavrieť s VB mier. Prímerie, ktoré trvalo 1rok využil na prípravu stavby dopravného loďstva a veľkej armády navpád do Británie. Angličania sa snažili odvrátiť hroziacu inváziu doich krajiny vytvorením novej koalície zo štátov, ktoré by z východuzaútočili proti Napoleonovi. Francúzi aby zmarili ich zámer usilovalisa nakloniť na svoju stranu Rakúšanov. Tí sa však pripojili k 3.protinapoleonskej koalícii, ktorá vznikla v roku 1805 spojili sa v nejVB, Rakúsko, Rusko, Neapolské kráľovstvo a Švédsko. Pod tlakom novejstrategickej situácie po prehratej bitke pri TRAFALGARE upustilNapoleon od pôvodného plánu napadnúť VB Armádu obrátil proti Rakúšanoma Rusom. Verný svojej taktike porazil nepriateľa priamo na svojom územívtrhol roku 1805 do rakúska a pochodoval na Viedeň rakúsky generál Makktorý so svojou 30000 armádou mal zadržať Napoleona a do príchoduruskej armády sa však dostal do obkľúčenia. V októbri 1805 vjuhonemeckom Ulme kapituloval. V dôsledku jeho kapitulácie sa Viedeň12.11.1805 vzdala bez boja. Rakúsky cisár sa zachránil útekom doOlomouca. Ďalšie Francúzske taktické vojnové operácie viedli aj doBratislavy ktorú 27.11. obsadili približne 10000 vojakov. V Bratislavekvôli nedostatku ubytovacích priestorov museli ľudia ubytovať vojakovaj vo svojich domovoch. Po troch dňoch vojaci odišli na Južnú Moravukde sa armády sústreďovali k veľkej bitke ktorá dostala názov BITKATROCH CISÁROV. V okolí Slavkova sa 2.12.1805 v ranných hodinách začalajedna z najväčších a najrozsiahlejších bitiek obdobia NapoleonskýchVojen. Na strane spojencov sa zúčastnilo 70000 ruských a 15000rakúskych vojakov vyzbrojených takmer 230 kanónmi. Francúzska armádamala približne 75000 vojakov a okolo 300 kanónov. Spoločný veliteľrakúskych a pruských vojsk bol generál KUTUZOV. V rozhodujúcichchvíľach sa však ujímal vedenia sám cár Alexander I. Prítomný bol ajRakúsky cisár František II. Francúzom velil sám Napoleon. Vďaka jehotaktickým schopnostiam vojenskému majstrovstvu a odhodlanosti franc.vojakov utrpeli Rakúske a Ruské vojska zdrvujúcu porážku. Pokapitulácii museli spojenci požiadať o prímerie, ktorého podmienkyurčovali Francúzi. Podľa nich sa museli ruské vojská okamžite vrátiť dovlasti. Do Bratislavy, ktorá pripadla Napoleonovi prišla 13.12. 1805francúzska okupačná armáda pod vedením Maršala Davuta. 26.12 podpísaliv zrkadlovej sieni primaciálneho paláca mierovú zmluvu medzi rakúskom afrancúzskom známu ako Bratislavský mier. Za Francúzsko podpísalminister zahraničia Tairan a za Rakúsko knieža Lichstenstain. Neskôr voViedni ju podpísal aj Napoleon a v Holiči aj František II. Na základezmluvy sa Rakúsko muselo vzdať územia v taliansku súčastne prišlo aj osvoj vplyv v Nemecku a ukončilo tak tisícročnú hegemoniu v tejtooblasti. Navyse muselo zaplatit aj vysoke vojnove náhrady,Bratislavským mierom sa vsak konflikty nekončili. V rokoch 1806-1807bola vytvorená z iniciatívy VB 4. veľká koalícia kde sa spojili VBPrusko Rusko a Švédsko. Počas bojov prevzal iniciatívu Napoleon.Francúzska armáda prešla nemeckom a rozdrvila Prusko. Veľkú časťPruskej armády ktorej velil sám cár porazil pre Awerstade Maršal Davu Vten istí deň porazil 14.10.1806 porazil pri Jene Napoleon inú Pruskúarmádu. Potom prenasledovali nepriateľa cez cele pruské územie.Francúzsky vojaci na cle s Napoleonom víťazne vstúpili do Berlína. Tunariadil Napoleon kontinentálnu blokádu ako odvetu za námornú blokáduktorú zaviedla VB tovar ktorý napriek blokáde prenikol na kontinentFrancúzi demonštratívne ničili. Francúzske cisárstvo bolo na vrcholesvojej moci. Napoleon oslavoval svoje výtaztvá podobne ako rímskycisári stavbou víťazných oblúkov. Roku 1808 keď sa zdalo že prvenstvofrancúzska na kontinente je zabezpečené sa začali objavovať v impériuprvé trhliny. Najprv sa zaplietlo do vyčerpávajúcej vojny v Španielskuktoré chcelo potrestať za porušovanie kontinentálne blokády. To využiloRakúsko a v roku 1809 vstúpilo s Francúzskom opäť do vojny o obsadiloBavorsko ktoré bolo Napoleonom spojencom. Napoleon však niekoľkýmivýťaznymi bitkami dobyl Bavorsko späť. Potom zamieril s armádou naViedeň a obkľúčil ju 1.6.1809 zaútočila časť francúzskej armády na BA apokúšala sa ju dobyť ničivou delostreľbou. Po bojoch sa podariloFrancúzom BA obsadiť. Počas pobytu v meste vypálili bratislavský hrad.Boje BA však boli len ďalšou Napoleonovou lesťou. Francúzi sa vtajnosti pripravovali na rozhodujúcu bitku ktorá sa odohrala 5.7.1809 vblízkosti Viedne pri Wagrame. Aj v tejto bitke Napoleonove vojskáRakúšanov porazili. Vojna sa skončila 14.10 podpísaním Šenbruckéhomieru. Táto mierová zmluva stanovila Rakúsku tvrdé podmienky. Udalostirovnako ťažko postihli aj Bratislavu, ktorej počet obŕv z 25000 klesolna 10000. Znovu sa zdalo že Napoleon ktorý sa oženil s cisárovou dcérouMáriou Lujzou je neporaziteľný. Jedinou mocnosťou na európskomkontinente bolo Rusko, ktoré porušovalo kontinentálnu blokádu protiBritánii. Preto sa Napoleon Rozhodol Naň zaútočiť jeho veľká armáda osile 500000 mužov vtrhla roku 1812 do Ruska. Ruská armáda ktorej velilgenerál Kutuzov použila taktiku spálenej zeme. Napoleonova Armádanemala z čoho dopĺňať svoje zásoby. Po bitke pri Vorodine v ktorejNapoleonove vojská nakoniec zvíťazili vstúpili Napoleonove vojská doMoskvy. O dva dni Rusi na príkaz guvernéra Rostorpčina mesto zapálili.Po bitke pri rieke Berezine sa Napoleon rozhodol pre návrat. Jehovyčerpaná armáda však pri ústupe musela odrážať útoky ruských vojsk,tie ich nútili ísť po ceste, na ktorej prišli. Vrátiť sa podarilo lenmalej časti zdecimovanej armády. Európa vycítila definitívne zlomiťNapoleonovu moc. Rozhodujúce stretnutie z jeho armádou sa odohralo16-19.10.1813 pri Lipsku v tzv. bitke národov kde sa podariloNapoleonovu armádu poraziť. Začiatkom nasledujúceho roku vpadli vojskáRakúšanov Rusov a Prusov do Francúzska. Po niekoľkých bitkách Napoleonaporazili. 30.3.1814 vstúpili spojenci do Paríža a Napoleon sa vzadtrónu. Obávaného cisára a vojvodcu poslali do vyhnanstva na ostrovElba. V čase keď zasadal viedenský kongres sa Napoleonovi podarilo ujsťa vrátiť sa do francúzska. Nakoniec s dostal až do Paríža a na 100 dnísa ujal moci. Čoskoro sa znovu pustil do vojny neďaleko Bruselu napochmúrnej planine pri Waterloo sa odohrala posledná Napoleonova bitka.Pod vedením generála Wellingtona Armády zlozene z Nemcov, AngličanovBelgičanov a Holanďanov ktorým pomohli Rusi definitívne poraziliNapoleonovu armádu táto porážka znamenala definitívni koniec jehocisárstva. Napoleon strávil posledných 6 rokov svojho života naostrovčeku SV. Heleny v Atlantickom oceáne. Tu nadiktoval svoje pamäti,ktoré prispeli k zrodeniu legendy o ňom. Zomrel 5.5.1821. Napoleonovasmrť Ukončila Zložité obdobie v dejinách Európy ktoré bolo plné vojentragédii a dramatických zvratov. Napoleonove vojny boli dovtedynajväčším ozbrojeným konfliktom aký sa dovtedy vo svete odohral.Pohnutú históriu s pred dvoch storočí pripomínajú početné pamätníky vcelej Európe.
 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
18:17
Porážkou centrálnych mocnosti v prvej svetovej vojne, znamenala rozpadRakúsko- Uhorska a iných štátov Európy. Vznikli viaceré nové štáty.Prvým bolo Fínsko. Podobne ako Fínsko sa osamostatnilo aj pobaltskéštáty Estónsko, Lotyšsko, Litva a vznikla aj Poľská republika, ktorábola od 18.storočia rozdelená medzi Ruskom, Pruskom (Nemeckom) aRakúskom. Z Rakúsko- Uhorska vznikli : Maďarské kráľovstvo , bez kráľaPoľská republikaČesko-Slovenská republikaJuhosláviaNiektorí politici sa usilovali nastoliť demokratické zriadenie štátu,ale postupne sa však vo viacerých štátoch presadili diktatúry.RUSKOPo zvrhnutí cára prevzala politickú moc v štáte dočasná vláda, tá všaknedokázala čeliť útokom boľševikov, na čele s Leninom, ktorí 7.novembra1917 uchopili moc. Lenin postupne zakázal činnosť všetkých politickýchstrán a nastolil diktatúru. Za konečný cieľ svojej vlády vyhlásiliboľševici nastolenie komunizmu. Komunistická diktatúra sa vyvinula nakrutovládu už za Leninovho života, keď po jeho smrti sa dostal k mociStalin, rozvinul ju do obludných rozmerov. každý, kto bol len trochupodozrivý, že s komunistami nesúhlasí, skončil v pracovných táboroch,vo väzení, vo vyhnanstve na Sibíri alebo skončil svoj život akobezvýznamnú bytosť v masových hroboch. TALIANSKOHoci Taliansko patrilo k víťaznej Dohode, v krajine nevládlaspokojnosť. Nacionalisti žiadali, aby vláda bojovala proti svojmunovému susedovi- Juhosláviu. Socialisti zasa organizovali robotníčkeštrajky. Vtedy sa na politickej scéne objavil Benito Mussulini, muž,ktorý sa chcel za každú cenu dostať do vysokej politiky. Začal zvolávaťverejne zhromažďovanie a sľuboval všetkým všetko. Zakrátko sa okoloneho zoskupili muži a mladíci, ktorí si dali meno fašisti. Mussolini znich vytvoril fašistickú stranu, ktorej cieľom bolo získať moc v štáte.Po dvoch rokoch nepokojov taliansky kráľ v októbri 1922 naozaj poverilMussoliniho, aby zostavil vládu. To bol na niekoľko desaťročí koniecdemokracie v TalianskuNEMECKOPorážka centrálnych mocností vo vojne znamenala aj koniec nemeckéhocisárstva. Zoči- voči všeobecnej neskopojnosti bol cár Wilhelm II.Donútený 9. Novembra 1918 odstúpiť. Nový Nemecký štát vošiel do dejínpod názvom Weimarská republika. Prvým prezidentom bol Friedrich Ebert.Včase zrodu mala Wiemarská republika podobné hospodárske ťažkosti akoostaté štáty. Aj na ňu doľahla povojnová kríza a obrovská inflácia.Nemecko dostala veľkú dolárovú pôžičku od USA, aby mohlo upevniť svojuekonomiku a splácať reparácie. Hospodársky rozmach a blahobyt netrvalvšak dlho. Krachom na newyorskej burze sa zrazu všetko zmenilo.Hospodárska kríza zasiahla všetky štáty a všetky odvetvia hospodárstva.Do každodenného života sa vrátila bieda.Práve v tomto období v Nemecku vystúpil do popredia vodca, ktorýtvrdil, že pozná riešenie všetkých problémov. Volal sa Adolf Hitler ajeho strana sa nazývala Národnosacialistická nemecká robotnícka strana.Hitler v januári 1933 sa stal kancelárom- predsedom vlády.Hitler postupoval ako Lenin v Rusko a Mussolini v Taliansku, aleNemecká diktatúra však mala ešte dve osobitnosti.1. Vyhlásila rasová zákony.2. Hitler, otvorene vyhlasoval, že Nemecko sa musí pomstiť za porážku vprvej svetovej vojne.
 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
01.Srpen 2008,21:17
- 1783 - 1850 - -> USA ako ich poznáme dnes - USA sv. územierozširovali: 1. kúpou - 1803 - Napoleon im predal Loussianu - 1867 -ruský cár im predal Aljašku - Floridy a Kalifornie získali čiastočnekúpou od Špan. 2. vojnou - pripojenie J št. vojnami s Mexikom - št.Texas, Oregon, Nové Mexiko, Kalifornia - vojny Am. s Franc. o Kanadu -1872 sa skončili a stanovila sa hranica ako dnes 3. vytlačením Indiánova získaním pôvodných indiánskych území - získali tak S št. Sever -priemyselná výr. - otrocká práca len minimálne - rodinné farmynepotrebovali otrockú prácu Juh - zaostalejší - otroci (veľký prac.potenciál), plantáže - 350 tis. vlastníkov plantáži, pracovali u nich 5mil. otrokov 1823 - Monreova doktrína - prezident Monroe - zač.politiky am. izolacionizmu - „Amerika Američanom" - veľmi radi aochotne prijímali emigrantov zo Z Európy (robotníci, kt. prinášaliurčité poznatky, nové technológie) 1850 - hnutie abolicionistov - tajnéhnutie intelektuálov a buržoázie zo S - pomáhali otrokom pri úteku z Jplantáží a tajne ich expedovali do Kanady 1854 vznik Republikánskejstrany - abolicionisti sa pretransformovali na polit. str. - až dovtedybola lej jediná polit. str. - demokrati (T. Jefferson), kt. nechcelameniť systém - hl. bod programu: zrušenie otroctva v USA - aby to mohlizorganizovať, rozhodli sa presadiť v prezidentských voľbách 1860 -prezidentské voľby - program A. Lincolna (republikánov) podporili št. S(potrebovali voľnú prac. silu) - A. Lincoln zvíťazil vznik Konfederácie- reakcia J št. - 11 J provincií na čele s J Karolínou sa odtrhlo odÚnie a vytv. Konfederáciu - na čele: prezident Jefferson Davis - hl.m.: Richmond - => vytv. sa podm. pre občiansku vojnu občianska vojna- S bol vyspelejší (zostala mu armáda), za J bojovali len dobrovoľníci- napriek tomu 2 roky vyhrával J - na čele S vojsk - gen. Grand - načele J vojsk - gen.Lee 1863 - bitka pri Gettysburgu - obrat vo vojne,výhra S 1863 - zákon o zrušení otroctva na S - Lincoln tým získalďalších vojakov -> prepustení otroci posilnili vojská Únie 1863 -zákon Homestead act - zákon o prideľovaní pôdy - každý dospelý 21 ročnýmuž, občan S môže požiadať o 65 ha pôdy za 1 $, musel sa zaviazať, žebude pôdu 5 rokov obrábať 1865 - bitka pri Appomattoxe, bitka priRichmonde - J sa vzal, S vyhral vojnu 1865 - zrušenie otroctva na celomúzemí 1865 - zavraždenie A. Lincolna - najatý vrah vnikol doprezidentovej lóže v divadle a zastrelil prezidenta - vrah skočil najavisko, zlomil si nohu a utiekol - armáda podpálila stodolu, v kt.akože vrah a obhorené telo vydávali za vraha = čudné udalosti 1865 -1900 - „zlatý vek" - obrovský a rýchly rozvoj - silné odbory (Am.konfederácia práce), polit. str. - 1898 - „Am. továrne vyrobia viac akospotrebujeme, a. polia urodia viac ako zjeme, obchod je a musí byťnáš." (am. kongresman) 1900 - do tohto r. predstihli vš. št. sveta astali sa 1. št. na svete s najlepšie vyvinutou ekonomikou - 12 násobnevyššia priem. výroba 1868 - Ústava - čl. 14 - černosi dostali občianskepráva 1870 - Ústava - čl. 15 - černosi dostali volebné práva 1866 -vznikol Ku-klux-klan - tajná am. organizácia presvedčená o nadradenostibielej rasy - vytv. ju vojaci Konfederácie - USA sa stali 3. námornouveľmocou.
 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤