12.Říjen 2008,14:50

Výpočty říkají, že ženy umírají v průměru o pět let později, než muži.

ALE POZOR!!!

Toto tvrzení je dvojsmyslné, a kupodivu oba smysly dávají smysl.

První, vědecké tvrzení říká, že ženy umírají o pět let později v tom smyslu, že se dožijí o pět let vyššího věku. Druhý smysl je ale překvapující. Jiné vědecké výpočty říkají, že vdaná žena je v průměru o pět let mladší než muž, a tudíž musíme vzít v úvahu, že žena sice zemře o pět let později, ale teoreticky se dožije stejného věku, jako muž.

 
kategorie: Teorie
vložil: jvoj
Permalink ¤


2 Komentáře: