« Domů | Čtyři roční období » | Mír tuleňům » | Sama sobě - revival » | Sama sobě věrná » | (nové) QR-Tetovaní Orson Welles ™ » | Pour féliciter, z_cesty » | Téma, ale jenom proto, že jsou mi ty prsy povědomé » | Weeeeeeeeeei, z_cesty » | Přeložen a ztracen v překladu » | Iluze jménem Český tučňák (2011 - ex post) »

Sama sobě - revival

Jedna z vlastností tohoto blogísku by měla být mentální pestrost, která má ovšem svůj racionální základ, ve kterém se mi všichni autoři potkáváme a vnitřně mu snad i rozumíme.

Já se teď pokusím zamyslet a porozumět nad, pro mě, hezkým spojení „Sama sobě věrná,“ které tu vidím v našem redakčním indexu pod *megustou (cool face). A s dovětkem bych ho rád poprosil, aby se tu objevoval častěji se svým kulturním pohledem.

Jak už je u mne zvykem, či aspoň bývalo, rád bych tu aplikoval jednu z (pseudo)rovin, které je možno vnímat. Dnes tu (pseudo)psychologicko-sociální.  Kde zkusím zaměřit: Kdo je dnešní jedinec, Kam patří a Benefity takové (co-)existence, jsou li nějaké.

Dnešní jedinec se chápe jako tzv. #openminded #yolo. Prostor mu pro to dává faktor neustálého pokroku – inovací, kde dokážeme #suspendovat jednotlivé obecně přijímané major-trendy chování. Těmto jevům vždy pomáhal přesah medií, skrz které se šíří. Ekonomie pak podobné vlivy #popisuje jako nepřirozenost v rozhodování. Snažíme se je číst a hledat optima. Ztrácíme sebe sama a nahrazujeme se inverzním pohledem společnosti. Taková forma pak vytváří své publikum, nikoliv už obsah. „M. Mcluhan - Medium je sdělení!“

Ve věku dávných mytologií byli jedinci oslavováni cestou one2one, nebo one2many. Ale dnes jsme se (přirozenou migrací) dostali do vod Nových medií a self-makingu – Internet (many2many)… Výmluvnost podobných řešení pak přináší jinak #nereálná optima.

Dnešní jedinec patří pod svůj mediální obraz, pod své publikum. A sounáležitost se skupinou je vedena podobným měřítkem. Jsme si navzájem Ikonami, čímž se snažíme jeden druhému podobat – tj. jinak znázorněný paradox. A pro změnu, gastronomie toto pojmenovává, Kaše.

Taková skupina, pak nemá sílu ke tření, je homogenní a sebe samu #kritikou neurazí. Což je hlavní a jediná výhoda saturovaného Jedince. Je přímo zavalen svou Jedinečností.

 

„Sama sobě věrná,“ by tak mohla být pouhá myšlenka, brát věci s nadhledem. S jistou zralostí. Protože tak bychom se mohli stát nesmrtelnými i v reálném světě, a nejenom v té digitální kašovité šmouze. Čest výjimkám. Aspoň takový je můj dojem.

 

mar.tex